Թարմացվել է` 11.01.2018 | 16:29
Նշանակալից մասնակիցներ
Բաժնետերեր Մասնակիցներ
Սուքիասյան Սարիբեկ Ալբերտի 28.32 %
Սուքիասյան Խաչատուր Ալբերտի 13.77 %
Սուքիասյան Ռոբերտ Ալբերտի 14.25%
Սուքիասյան Էդուարդ Ալբերտի 10.66%
ՎԶԵԲ (EBRD) 5.04 %

 

ՎԶԵԲ-ի գործունեությունը` www.ebrd.com
Բանկի գրանցված և ամբողջությամբ վճարված բաժնետիրական կապիտալի 67.00% (9,185,042.80 հազար ՀՀ դրամ) պատկանում է Սուքիասյաններին, որոնք հանդիսանում են Բանկի վերջնական վերահսկող:
Թարմացվել է` 11/01/2018 16:29