Պայմաններ
Վարկի նպատակը
Արևային էլեկտրակայանների և ջերմատաքացուցիչների ձեռքբերում
Վարկի տեսակը
Սպառողական
Վարկի գումարը
100.000-2.200.000 ՀՀ դրամ
Վարկի արժույթը
ՀՀ դրամ
Տարեկան տոկոսադրույքը
9% Փաստացի տոկոսադրույքը՝ 9.85%:
Վարկի ժամկետը
60 ամիս
Մարումների հաճախականությունը
Ամսական
Ապահովվածությունը
Ձեռբերվող արևային էլեկտրակայան և/կամ ջերմատաքացուցիչ և Մինչև 1.000.000 ՀՀ դրամ գումարի դեպքում՝ առնվազն 1 ֆիզիկական անձի երաշխավորություն, որը ընտանիքի անդամ չի հանդիսանում, 1.000.000-2.200.000 ՀՀ դրամ գումարի դեպքում՝ առնվազն 2 ֆիզիկական անձի երաշխավորություն, որոնցից առնվազն մեկը չի հանդիսանում ընտանիքի անդամ
Տրամադրման եղանակը
Կանխիկ, անկանխիկ
Կոմիսիոն վճարը
Պայմանագրային գումարի 1%-ի չափով
Որոշման և տրամադրման ժամանակահատվածը
2 աշխատանքային օր
Պահանջներ
Վարկառուի նկատմամբ պահանջները
18 տարին լրացած ռեզիդնետ ֆիզիկական անձ, Գրանցված և բնակվող ՀՀ-ում, Ունի Բանկի համար ընդունելի մշտական եկամտի աղբյուր
Վարկի մարման կարգը
Հավասարաչափ (անուիտետային), Ոչ հավասարաչափ (դիֆերենցված)
Բացասական որոշման հիմքերը
Հաճախորդի ֆինանսական դրության բացասական գնահատականը, Ներկայացված փաստաթղթերի անարժանահավատությունը, Հաճախորդի բացասական վարկային պատմությունը, Այլ պատճառներ, որոնք Բանկի գնահատմամբ կխոչընդոտեն վարկի մարմանը
Փաստաթղթեր
NoteՖիզիկական անձանց կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը
PunctՀայտատուի / ընտանիքի անդամների / երաշխավորների (առկայության դեպքում) անձնագրերի, սոցիալական քարտերի պատճենները:
PunctԱմուսնության վկայականի պատճենը /առկայության դեպքում:
Punct Եկամուտը հավաստող փաստաթուղթ /հայտատուի և երաշխավորների/ :
Punct Սեփականության վկայականի պատճենը /անհրաժեշտության դեպքում՝ վկայականի տրամադրման հիմք հանդիսացող փաստաթղթի պատճենը:
PunctՁեռքբերվող գույքի հաշիվ-ապրանքագիր, տեղադրման աշխատանքների նախահաշիվ /ծախսերը ըստ հոդվածների:
Punct Ինժեներական եզրակացություն (անհրաժեշտության դեպքում):
 
Հաշվիչ
Հավասարաչափ մարումներով
Results Արդյունք
N Վճարման ամսաթիվ Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
Մայր գումարի հավասարաչափ մարումներով
Results Արդյունք
N Վճարման ամսաթիվ Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
Ընդհանուր տեղեկատվություն
Պայմանների ընդհանրական թերթիկ
Սեղմե՛ք այստեղ
Թարմացվել է` 10/01/2018 15:44