Թափուր աշխատատեղեր
   <<ԲԱԳՐԱՏԱՇԵՆ>>  ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ Կառավարիչ և Սպասարկման բաժնի հաշվապահ-գանձապահ
Վերջնաժամկետ՝ 27.09.2018թթ
 <<ԲԱԳՐԱՏԱՇԵՆ>>  ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ Կառավարիչ և Սպասարկման բաժնի հաշվապահ-գանձապահ
Դիմել
Note
Մինչև՝ 27.09.2018թթ(ներառյալ): Կտեղեկացվեն միայն թեստավորման համար ընտրվածները
Մրցութային աշխատատեղ՝
Կառավարիչ և Սպասարկման բաժնի հաշվապահ-գանձապահ  
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն    
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ  
 Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
Հմտություններ՝
 Հաղորդակցվելու կարողություն  Սպասարկման հմտություն
 Աշխատանքի անհրաժեշտ քանակ ապահովելու կարողություն
Վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
 Թիմում աշխատելու հմտություն
Համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
Վճռականություն
Աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն
Նախաձեռնողական
   ճկունություն
 
    Տեխնիկական հմտություններ՝
MS Word, MS Excel, ծրագրերի լավ իմացություն  
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով:  Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը:  
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
 Մարքեթինգի բաժնի ղեկավար
Վերջնաժամկետ՝ 05.10.2018թթ
 Մարքեթինգի բաժնի ղեկավար
Դիմել
Note
Մինչև՝ 05.10.2018թթ(ներառյալ):
Մրցութային աշխատատեղ՝
Մարքեթինգի բաժնի ղեկավար  
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն կրթություն: Ցանկալի է մարքեթինգային կամ տնտեսագիտական մասնագիտացմամբ:  
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
2 տարվա  փորձ մարքեթինգի կամ ֆինանսների ասպարեզում՝ ղեկավարի պաշտոնում աշխատելու փորձառությամբ:  
 Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
Կազմակերպության տարեկան մարքեթինգային պլանի կազմում՝ հիմնվելով կազմակերպության մարքեթինգային ռազմավարության վրա:
 Work Flow ծրագրով աշխատակիցների միջև հանձնարարությունների բաժանում և  դրանց իրականացման վերահսկողություն: 
Բանկային պրոդուկտների և տենդենցների ոսումնասիրություն:
Հասարակության հետ կապերի հաստատում և մարքեթինգային խնդիրների լուծում:
Նոր պրոդուկտների մշակմանը մասնակցություն:
Իրականացնել հաճախորդների կարիքների դինամիկայի և տենդենցների վերլուծություն: 
 Աշխատանքային պարտականություններ
Հմտություններ՝
2 տարվա  փորձ մարքեթինգի կամ ֆինանսների ասպարեզում՝ ղեկավարի պաշտոնում աշխատելու փորձառությամբ:
 Բարձրագույն կրթություն: Ցանկալի է մարքեթինգային կամ տնտեսագիտական մասնագիտացմամբ:
Միաժամանակ մի քանի պրոեկտների հետ աշխատելու ունակություն: Շփվող և բաց անձնավորություն:
Ժամանակի պլանավորման հմտություն, առաջնահերթություններ սահմանելու և դրանց համապատասխան աշխատելու կարողություն:
Հաշվետվություններ կազմելու, բիզնես պլանի մշակման և ներկայացուցչական փաստաթղթեր կազմելու և ներկայացնելու ունակություն: 
Կայքի վերլուծության համար գործիքների իմացություն(Google Analytics և այլն) 
Տպագրական նյութերի կազմման յուրահատկությունների իմացություն (ֆլայեր, բաններ և այլն) 
 
  Տեխնիկական հմտություններ՝
MS Office ծրագրային փաթեթի ծրագրերի գերազանց իմացություն:
  Լեզուների իմացություն՝
Հայերեն, Անգլերեն և Ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն:  
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով:  Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը:  
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)  
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
 Սպառողական վարկերի տրամադրման բաժին
Վերջնաժամկետ՝ 06.10.2018թթ
Մանրածախ վարկավորման վարչության սպառողական վարկերի տրամադրման բաժնի մասնագետ
Դիմել
Note
Մինչև՝ 06.10.2018թթ(ներառյալ):
Մրցութային աշխատատեղ՝
Մանրածախ վարկավորման վարչության սպառողական վարկերի տրամադրման բաժնի մասնագետ  
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ տեխնիկական  կրթություն   
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ ֆինանսաբանկային համակարգում  
 Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
 վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
 թիմում աշխատելու հմտություն
 համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
 նախաձեռնողականություն
 աշխատանքը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կատարելու ունակություն
 լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն
վաճառքի հմտությունների առկայություն` պահանջարկի բացահայտում,  բանակցությունների վարում
 Աշխատանքային պարտականություններ
Հմտություններ՝
Վարկային հայտերի ուսումնասիրություն և եզրակացությունների կազմում,
Վարկային փաթեթների ձևավորում, անհրաժեշտ փաստաթղթերի հավաքագրում, 
Վարկային պարտավորությունների ժամանակին կատարման նկատմաբ հսկողության իրականացում, 
Ժամկետանց վարկերի մարման աշխատանքների կազմակերպում,
 Պայմանագրերի, ժամանակացույցերի և կարգադրությունների կազմում:
  Տեխնիկական հմտություններ՝
MS Excel, MS Word ծրագրերի լավ իմացություն
  Լեզուների իմացություն՝
Հայերեն-գերազանց ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն  
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով:  Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը:  
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
 .Net  ծրագրավորող
Վերջնաժամկետ՝ 18.10.2018թթ
  .Net  ծրագրավորող
Դիմել
Note
Մինչև՝ 18.10.2018թթ(ներառյալ):
Մրցութային աշխատատեղ՝
.Net  ծրագրավորող  
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն կրթություն, /ՏՏ ոլորտի մասնագիտացմամբ/  
 Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
.Net Framework և C#
ASP.NET;  ASP.NET MVC
HTML, CSS, JavaScript
MS SQL
Անգլերեն լեզվի իմացություն /լավ/
 
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով:  Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը:  
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)      
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը:Կտեղեկացվեն միայն թեստավորման համար ընտրվածները:
Դիմել
Թարմացվել է` 19/09/2018 10:52