Թափուր աշխատատեղեր
<<ՀԱՅԷԿՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ մասնաճյուղերում ստաժոր/փորձնակ/ հաշվապահ-գանձապահ, վարկային մասնագետ/
Վերջնաժամկետ՝ 20.04.2019թ.
  <<ՀԱՅԷԿՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ մասնաճյուղերում ստաժոր//փորձնակ/ հաշվապահ-գանձապահ, վարկային մասնագետ/
Դիմել
Note
Մինչև 20.04.2019թ. (ներառյալ):
Մրցութային աշխատատեղ՝
<<ՀԱՅԷԿՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ մասնաճյուղերում ստաժոր//փորձնակ/ հաշվապահ-գանձապահ, վարկային մասնագետ/
Պահանջվող կրթությունը
  Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն     
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ:  
 Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
Հաղորդակցվելու կարողություն
Սպասարկման հմտություն
Աշխատանքի անհրաժեշտ քանակ ապահովելու կարողություն
Վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
Թիմում աշխատելու հմտություն
Համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
Վճռականություն
Աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն
Նախաձեռնողական  
   Տեխնիկական հմտություններ՝
MS Excel, MS Word ծրագրերի լավ իմացություն
  Լեզուների իմացություն՝
Հայերեն` գերազանց,  ռուսերեն, անգլերեն լեզուների լավ իմացություն
 
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:  
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
Պլաստիկ քարտերի վարչության POS տերմինալների տեղադրման, սպասարկման և ներգրավման բաժնի մասնագետ
Վերջնաժամկետ՝ 27.03.2019թ.
  Պլաստիկ քարտերի վարչության POS տերմինալների տեղադրման, սպասարկման և ներգրավման բաժնի մասնագետ
Դիմել
Note
Մինչև 27.03.2019թ (ներառյալ):
Մրցութային աշխատատեղ՝
Պլաստիկ քարտերի վարչության POS տերմինալների տեղադրման, սպասարկման և ներգրավման բաժնի մասնագետ
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն կրթություն    
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Աշխատանքային փորձը պարտադիր է, առնվազն 1(մեկ) տարվա:  
 Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
- POS Տերմինալների տեղադրում, գրանցում, սպասարկում և ներգրավում
- վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
- թիմում աշխատելու հմտություն
- համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
- նախաձեռնողականություն
- աշխատանքը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կատարելու ունակություն
- լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն
 
   Տեխնիկական հմտություններ՝
MS Excel, MS Word ծրագրերի լավ իմացություն
  Լեզուների իմացություն՝
Հայերեն` գերազանց,  ռուսերեն, անգլերեն լեզուների լավ իմացություն
 
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:  
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)  
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
Մանրածախ վարկավորման   վարչության Սպառողական վարկերի տրամադրման բաժնի և Պլաստիկ քարտերով ֆիզիկական անձանց վարկային գծերի տրամադրման և սպասարկման բաժնի մասնագետ
Վերջնաժամկետ՝ 27.03.2019թ.
  Մանրածախ վարկավորման   վարչության Սպառողական վարկերի տրամադրման բաժնի և Պլաստիկ քարտերով ֆիզիկական անձանց վարկային գծերի տրամադրման և սպասարկման բաժնի մասնագետ
Դիմել
Note
Մինչև 05.04.2019թթ (ներառյալ):
Մրցութային աշխատատեղ՝
Մանրածախ վարկավորման   վարչության Սպառողական վարկերի տրամադրման բաժնի և Պլաստիկ քարտերով ֆիզիկական անձանց վարկային գծերի տրամադրման և սպասարկման բաժնի մասնագետ
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն կրթություն (Տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն)   
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Պարտադիր չէ 
 Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
- վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
-   թիմում աշխատելու հմտություն
-   համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
-   նախաձեռնողականություն
-   աշխատանքը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կատարելու ունակություն
-   լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն
-   ճկունություն
-   վաճառքի հմտությունների առկայություն` պահանջարկի բացահայտում,  բանակցությունների վարում
 
 Աշխատանքային պարտականություններ
- Բանկի կողմից առաջարկվող վարկատեսակների վերաբերյալ պոտենցյալ հաճախորդների տեղեկացվածության ապահովում
- Նոր հաճախորդների ակտիվ ներգրավման աշխատանքների իրականացում
- Նոր և ընթացիկ հաճախորդների հետ մշտական աշխատանքի իրականացում
- Վարկային հայտերի ուսումնասիրություն
- Վարկային ռիսկերի գնահատում, վարկունակության և վճարունակության գնահատում
- Վարկային փաթեթի ձևավորում, փաստաթղթաշրջանառության կազմակերպում, վարկերի տրամադրում, տրամադրված վարկերի սպասարկում
-  Վաճառքի հմտությունների առկայություն` պահանջարկի բացահայտում,  բանակցությունների վարում
 
   Տեխնիկական հմտություններ՝
MS Excel, MS Word ծրագրերի լավ իմացություն
  Լեզուների իմացություն՝
Հայերեն` գերազանց,  ռուսերեն, անգլերեն լեզուների լավ իմացություն
 
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:
Կտեղեկացվեն միայն թեստավորման համար ընտրվածները:  
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
Գործադիր տնօրենի օգնական-թարգմանիչ
Վերջնաժամկետ՝ 21.04.2019թ.
  Գործադիր տնօրենի օգնական-թարգմանիչ
Դիմել
Note
Մինչև 21.04.2019թ. (ներառյալ):
Մրցութային աշխատատեղ՝
Գործադիր տնօրենի օգնական-թարգմանիչ
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն կրթություն   
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Ցանկալի է 
Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
-Պարտաճանաչություն
  - Օրինապահություն և հուսալիություն
                                       - Հաղորդակցվելու կարողություն և համագործակցելու ունակություն
                     - Կազմակերպվածություն և աշխատանքի պլանավորում
  - Վերլուծելու, առողջ դատելու ընդունակություն և զգոնություն
  - Թիմում աշխատելու ունակություն
  - Ճկունություն
  - Նախաձեռնողականություն և վճռականություն
  - Աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն
 
 Աշխատատեղի նպատակը
- Բանկի Գործադիր տնօրենի ամենօրյա ընթացիկ գործունեության արդյունավետության ապահովում
- Գործադիր տնօրենի աշխատանքային գրաֆիկին հետևում, հեռախոսազանգերին պատասխանում, հյուրերի դիմավորում, քաղաքացիների ընդունելությունների կազմակերպում և այլ հանձնարարականների       կատարում
- Բանկը ներկայացնող և այլ համապատասխան նյութերի, թղթակցությունների, հաշվետվությունների, արձանագրությունների թարգմանություններ, տպագրություն
- Համաժամանակյա թարգմանություն
 
   Տեխնիկական հմտություններ՝
MS Excel, MS Word ծրագրերի  իմացություն
  Լեզուների իմացություն՝
Հայերեն, անգլերեն  և ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն
 
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:
Կտեղեկացվեն միայն թեստավորման համար ընտրվածները:  
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
 .Net  ծրագրավորող
Վերջնաժամկետ՝ 22.04.2019թ.
   .Net  ծրագրավորող
Դիմել
Note
Մինչև 22.04.2019թ. (ներառյալ):
Մրցութային աշխատատեղ՝
 .Net  ծրագրավորող
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն կրթություն, /ՏՏ ոլորտի մասնագիտացմամբ/   
 Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
- Net Framework և C#
- ASP.NET;  ASP.NET MVC
- HTML, CSS, JavaScript
- MS SQL
  Լեզուների իմացություն՝
Անգլերեն լեզվի լավ իմացություն
 
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:
Կտեղեկացվեն միայն թեստավորման համար ընտրվածները:  
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
.Database Developer
Վերջնաժամկետ՝ 22.04.2019թ.
  .Database Developer
Դիմել
Note
Մինչև 22.04.2019թ. (ներառյալ):
Մրցութային աշխատատեղ՝
.Database Developer
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն կրթություն, /ՏՏ ոլորտի մասնագիտացմամբ/   
 Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
- Develops database functions, scripts, stored procedures and triggers - Writes optimized T-SQL queries - Participates in SQL server design, data modeling, development, debugging and optimization. - Evaluates the existing databases and recommend improvements for performance efficiency.
            
Պահանջվող որակավորում 
Comprehensive understanding of SQL Server 2008 and upper versions design and development. Understanding of database architecture 
Excellent problem-solving and analytical skills.
 
Ցանկալի որակավորում 
- Knowledge of C# and .NET.
- Complex database design and modeling
- Best practices for database design and development activities.
  Լեզուների իմացություն
Անգլերեն լեզվի լավ իմացություն
 
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:
Կտեղեկացվեն միայն թեստավորման համար ընտրվածները:  
Հետադարձ կապ 
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)  
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
Թարմացվել է` 22/03/2019 15:05