Թափուր աշխատատեղեր
Քարտերով կատարվող գործառնությունների մոնիտորինգի համար ստաժոր (գիշերային հերթափոխ՝ աշխ. ժամերը՝ 18:00-09:00)
Վերջնաժամկետ՝  19.02.2018թ.
Պլաստիկ Քարտերի Վարչության Հաշվարկների բաժին
դիմել
Note
Մինչև` 19.02.2018թ. (ներառյալ): Կտեղեկացվեն միայն էլեկտրոնային թեսթին մասնակցելու համար ընտրված դիմորդները
Մրցութային աշխատատեղ
Քարտերով կատարվող գործառնությունների մոնիտորինգի համար ստաժոր
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն կրթություն 
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ  
 Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
Հմտությունները՝ վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն թիմում աշխատելու հմտություն համագործակցելու և բանակցելու ունակություն նախաձեռնողականություն աշխատանքը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կատարելու ունակություն լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն    
 Տեխնիկական հմտություններ
MS Excel, MS Word  
 Լեզվի իմացություն
Հայերեն-գերազանց Ռուսերեն-լավ իմացություն Անգլերեն - լավ իմացություն
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով:  Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը:
Հետադարձ կապ 
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը:
դիմել
Հաշվի կառավարիչ-փոքր և միջին հաճախորդների պատասխանատու
Վերջնաժամկետ՝ 10.02.2018թ.
Բիզնեսի զարգացման վարչության Կորպորատիվ հաճախորդների ներգրավման բաժին
դիմել
Note
Մինչև` 10.02.2018թ. (ներառյալ): Կտեղեկացվեն միայն էլեկտրոնային թեսթին մասնակցելու համար ընտրված դիմորդները
Մրցութային աշխատատեղ
Բիզնեսի զարգացման վարչության Կորպորատիվ հաճախորդների ներգրավման բաժին, հաշվի կառավարիչ-փոքր և միջին հաճախորդների պատասխանատու   
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն կրթություն, տնտեսագիտական, ֆինանսական,մաթեմատիկական: Բանկային ոլորտը կանոնակարգող օրենքների և իրավական ակտերի ընդհանուր իմացություն  
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Աշխատանքային փորձը ֆինանսաբանկային ոլորտում պարտադիր է, որից առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ վաճառքների ոլորտում:  
 Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
Հմտություններ Հաճախորդների սպասարկման հմտություն վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն թիմում աշխատելու հմտություն համագործակցելու և բանակցելու ունակություն նախաձեռնողականություն աշխատանքը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կատարելու ունակություն լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն  
Տեխնիկական հմտություններ
MS Office ծրագրի լավ իմացություն
Լեզվի իմացություն
Հայերեն-գերազանց Ռուսերեն-լավ Անգլերեն-լավ
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով:  Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը:
Հետադարձ կապ` 
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը:
դիմել
Հաճախորդների աջակցման կենտրոնի ստաժոր (գիշերային հերթափոխ՝ աշխ. ժամերը՝ 18:00-09:00)
Վերջնաժամկետ՝  10.02.2018թ.
Հաճախորդների աջակցման կենտրոն
դիմել
Note
Մինչև` 10.02.2018թ. (ներառյալ): Կտեղեկացվեն միայն էլեկտրոնային թեսթին մասնակցելու համար ընտրված դիմորդները
Մրցութային աշխատատեղ
Հաճախորդների աջակցման կենտրոն բաժնի ստաժոր
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն կրթություն 
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Աշխատանքային փորձը ցանկալի է
 Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
Հմտությունները՝ սպասարկման հմտություններ հաղորդակցվելու կարողություն աշխատանքի անհրաժեշտ քանակ ապահովելու կարողություն լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն թիմում աշխատելու հմտություն համագործակցելու և բանակցելու ունակություն վճռականություն աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն նախաձեռնողականություն ճկունություն
 Տեխնիկական հմտություններ
MS Office իմացություն
 Լեզվի իմացություն
Հայերեն-գերազանց Ռուսերեն-վարժ Անգլերեն -վարժ:
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով:  Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը:
Հետադարձ կապ 
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը:
դիմել
  Ստաժորների ներգրավման մրցույթ
Վերջնաժամկետ՝  10.02.2018թ.
Գլխավոր գրասենյակ
դիմել
Note
Մինչև` 10.02.2018թ. (ներառյալ): Կտեղեկացվեն միայն էլեկտրոնային թեսթին մասնակցելու համար ընտրված դիմորդները
Մրցութային աշխատատեղ՝
Երևան քաղաքի մասնաճյուղերում ստաժավորում  
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն  
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ
Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
Հմտությունները հաղորդակցվելու կարողություն սպասարկման հմտություն աշխատանքի անհրաժեշտ քանակ ապահովելու կարողություն վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն թիմում աշխատելու հմտություն համագործակցելու և բանակցելու ունակություն վճռականություն աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն նախաձեռնողականություն ճկունություն
Տեխնիկական հմտություններ
MS Word, MS Excel ծրագրերի իմացություն
Լեզվի իմացություն
Հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն  
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով:  Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը:
Հետադարձ կապ` 
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը:
դիմել
Թարմացվել է` 19/01/2018 14:27