Պայմաններ
Վարկի նպատակը
Անձնական
Վարկի տեսակը
Սպառողական
Վարկի գումարը
10.000-25.000.000 ՀՀ դրամ
Վարկի արժույթը
ՀՀ դրամով` անկախ գրավադրվող միջոցի արժույթից
Տարեկան տոկոսադրույքը
Գրավադրվող դրամական միջոցի տոկոսադրույքին գումարած`    Գրավադրվող դրամական միջոցների արժույթ                                  Տրամադրվող վարկի տոկոսադրույք   ՀՀ դրամ   Գրավադրվող դրամական միջոցի տոկոսադրույքին +4%   ԱՄՆ դոլար, Եվրո, ՌԴ ռուբլի   Գրավադրվող դրամական միջոցի տոկոսադրույքին +4%, ոչ պակաս քան 14%-ը   Փաստացի տոկոսադրույքը 7.23-16.08%
Վարկի ժամկետը
30-1095 օր
Մարումների հաճախականությունը
Վարկի մայր գումարի մարումները կատարվում են ամսական կամ ժամկետի վերջում Վարկի տոկոսների մարումները կատարվում են ամսական կամ նախապես
Ապահովվածությունը
Բանկում ներդրված ժամկետային ավանդներ Հաճախորդի ընթացիկ հաշվին առկա դրամական միջոցներ
Վարկ հարաբերած գրավի արժեքը
  Գրավադրվող դրամական միջոցների արժույթ     30-545 օր մարման ժամկետի դեպքում ՀՀ դրամ    Տոկոսագումարները նախօրոք գանձելու պայմանով՝     30-1095 օր մարման ժամկետով ՀՀ դրամ   ՀՀ դրամ                                        95%                                            100%   ԱՄՆ դոլար                                        80%                                             85%   Եվրո                                        80%                                             85%   ՌԴ ռուբլի                                        70%                                             75%
Տրամադրման եղանակը
Կանխիկ կամ անկանխիկ
Վարկի ձևակերպումն իրականացվում է
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ գլխամասային գրասենյակի և մասնաճյուղերի կողմից:
Որոշման և տրամադրման ժամանակահատվածը
Մինչև 2-3 աշխատանքային օրում
Պահանջներ
Վարկառուի նկատմամբ պահանջները
18 տարին լրացած ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ Գրանցված և բնակվող ՀՀ-ում Ով բանկում ունի ժամկետային ավանդ և/կամ բանկային հաշիվ
Բացասական որոշման հիմքերը
Հաճախորդի բացասական վարկային պատմությունը Այլ պատճառներ, որոնք Բանկի գնահատմամբ կխոչընդոտեն վարկի մարմանը
Տույժերը
Պայմանագրով սահմանված ժամկետ/ներ/ում չվճարված գումարների (վարկ, տոկոս, այլ վճարներ) ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար սահմանվում է տույժ ժամկետանց գումարի 0.13 տոկոսի չափով (օրական):
Փաստաթղթեր
 
NoteՖիզիկական անձանց կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը
PunctԴիմում վարկ ստանալու վերաբերյալ,
PunctԱնձնագիր,
PunctՀանրային ծառայությունների համարանիշը պարունակող փաստաթուղթ:
Հաշվիչ
Հավասարաչափ մարումներով
Results Արդյունք
N Վճարման ամսաթիվ Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
Մայր գումարի հավասարաչափ մարումներով
Results Արդյունք
N Վճարման ամսաթիվ Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
Թարմացվել է` 20/09/2018 16:11