Պայմաններ
Վարկի նպատակը
Անձնական
Վարկի տեսակը
Սպառողական
Վարկի նվազագույն գումարը
10.000 ՀՀ դրամ
Վարկի արժույթը
ՀՀ դրամ
Տարեկան տոկոսադրույքը
 Վարկ/գրավ հարաբերակցությունը Մինչև 90%-ը ներառյալ  Վարկի ժամկետը  30-91 օր   92-182 օր   183-1095 օր   Նվազագույն տոկոսադրույքը (ՀՀ դրամ)       12%       15%         17%    Վարկ/գրավ հարաբերակցությունը 90-ից բարձր մինչև 100%  Վարկի ժամկետը  30-91 օր   92-182 օր   183-1095 օր   Նվազագույն տոկոսադրույքը (ՀՀ դրամ)       16%       17%         18%    Վարկ/գրավ հարաբերակցությունը 100-ից բարձր մինչև 150%  Վարկի ժամկետը  30-91 օր   92-182 օր   183-1095 օր   Նվազագույն տոկոսադրույքը (ՀՀ դրամ)       18%       19%         20%
Վարկի ժամկետը
1-36 ամիս
Մարումների հաճախականությունը
Վարկի գումարը կարող է մարվել միանվագ` ժամկետի վերջում, իսկ հաշվարկված տոկոսագումարները` ամսական, կամ նախօրոք
Ապահովվածությունը
Ոսկյա իրեր Կախված վարկ/գրավ հարաբերակցությունից կարող է պահաջվել երախավոր(ներ) Անհրաժեշտության դեպքում վարկառու-գրավատուն և ֆիզիկական անձ երաշխավորը պետք է ներկայացնեն եկամուտը հիմնավորող փաստաթուղթ
 
Տրամադրման եղանակը
Կանխիկ
Կոմիսիոն վճարը
Վարկի տոկոսադրույքը 14%-ից ցածր լինելու դեպքում որպես Սակագներով և Դրույքաչափերով սահմանված <<Ոսկյա իրերի գրավադրմամբ վարկերի ուսումնասիրության>> վճար գանձել 2.000 ՀՀ դրամ գումարած 0.5% վարկի պայմանագրային գումարից
 
Միանվագ վճար` ելնելով վարկի գումարից
 Մինչև 90,000 ՀՀ դրամ  900 ՀՀ դրամ  90,001-180,000 ՀՀ դրամ  1,400ՀՀ դրամ  180,001-360,000 ՀՀ դրամ   2,300 ՀՀ դրամ   360,001 ՀՀ դրամ և ավելի  0.7 %
 
Սակագները ըստ հարգի
 500-578 հարգի 1գր   9,800 ՀՀ դրամ  579-745 հարգի 1գր  11.500 ՀՀ դրամ  746-830 հարգի 1գր  14.800 ՀՀ դրամ  831-895 հարգի 1գր  16.400 ՀՀ դրամ  896-950 հարգի 1գր  17.700 ՀՀ դրամ  951-999 հարգի 1գր  18.900 ՀՀ դրամ     Սպիտակ ոսկի  500-578 հարգի 1գր   7.800 ՀՀ դրամ  579-745 հարգի 1գր  9.200 ՀՀ դրամ  746-830 հարգի 1գր  11.700 ՀՀ դրամ 
 
Որոշման և տրամադրման ժամանակահատվածը
Վարկը տրամադրվում է տեղում 
Պահանջներ
Վարկառուի նկատմամբ պահանջները
18 տարին լրացած ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ: Վարկի գումարը վարկ/գրավ հարաբերակցությունը գերազանցելիս` 120-150% կազմելու դեպքում՝ վարկառու-գրավատուն և/կամ ֆիզիկական անձ երաշխավորը (առկայության դեպքում) պետք է հանդիսանա Բանկի քարտատեր և վարկը ստանալուն նախորդող առնվազն 60 օրվա ընթացքում քարտային հաշվին փոխանցված լինի աշխատավարձ
Բացասական որոշման հիմքերը
Հաճախոդի բացասական վարկային պատմությունը Գրավի անհամապատասխանությունը պահանջվող չափանիշներին
Տույժերը
Ժամկետանց Վարկ Յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար չվճարված գումարի 0.2% Ժամկետանց տոկոս Յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար չվճարված գումարի 0.4%
Փաստաթղթեր

Ֆիզիկական անձանց կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը՝

  1. Անձնագրերի պատճեններ,
  2. Հանրային ծառայությունների համարանիշը պարունակող փաստաթուղթ:

 

Հաշվիչ
Հավասարաչափ մարումներով
Results Արդյունք
N Վճարման ամսաթիվ Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
Մայր գումարի հավասարաչափ մարումներով
Results Արդյունք
N Վճարման ամսաթիվ Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
Ընդհանուր տեղեկատվություն
Տրամադրվող վարկի մեծություն
Տոկոսադրույքների հաշվարկման կարգը
Վարկայրին պայմանագրերի դադարեցում
Բանկի համար գրավի առարկա
Ժամկետանց վարկ և ժամկետանց տոկոս
Վարկ տրամադրելու համար պահանջվող փաստաթղթերը
Վարկային գործի վերաբերյալ բացասական եզրակացության հիմքերը 
  Ապահովվածություն
Գրավադրված գույքի իրացման կանոնները
Թարմացվել է` 23/12/2017 10:07