Բաժնետերեր և ներդրողներ
Շահաբաժիններ

 

Բանկի կանոնադրական կապիտալը կազմում է 22,266,343.2   հազ. դրամ: Այն ներառում է 1,852,533 սովորական բաժնետոմս, յուրաքանչյուրը 10,400 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով և 200,000 արտոնյալ բաժնետոմս, յուրաքանչյուրը 15,000 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով​:

Բանկի թողարկված բաժնետոմսերի մասին.

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ կատարել է բաժնետոմսերի 15 թողարկում:

Բանկն ունի 3262 բաժնետեր

Բանկի բաժնետոմսերի գնանշման վերաբերյալ` NASDAQ OMX Armenia:

Բաժնետոմսերի ռեեստրը վարվում է Հայաստանի Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից.

Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա ԲԲԸ,
Գտնվելու վայրը. ք.Երեւան, Մ. Մկրտչյան 5,
Հեռ. +374 10 520-978, +374 10 566-446, +374 10 589-151,
Ֆաքս. +374 10 585-549:

 

Վճարված շահաբաժինների մասին.

Բանկը սովորական բաժնետոմսերի դիմաց տարեկան արդյունքներով վճարել է հետեւյալ չափերի շահաբաժիններ.

1992թ - 175%,

1993թ - 200%,

1994թ - 500%,

1995թ.-2001թ շահույթը բաժնետերերի ժողովի որոշմամբ ուղղվել է բանկի զարգացմանը,

2002թ - 6%,

2003թ - 8%,

2004թ. - 10%,

2005թ. - 11%,

2006թ. - 12%,

2007թ. - 12%,

2008թ. - 10%,

2009թ. - 7%,

2010թ. - 9%,

2011թ. - 9%,

2012թ. - շահույթը բաժնետերերի ժողովի որոշմամբ ուղղվել է բանկի զարգացմանը,

2013թ. - շահույթը բաժնետերերի ժողովի որոշմամբ ուղղվել է բանկի զարգացմանը,

2014թ. - 7%,

2015թ. -14%

2016թ. - 8%: 

2017թ.-մեկ բաժնետոմսին 150 ՀՀ դրամ

Բանկի շահաբաժինների վճարման քաղաքականությունը բխում է հետեւյալ մոտեցումից.

  • Առավելագույնս հաշվի առնելով բանկի բաժնետերերի պահանջները,
  • Ապահովել բանկի արդյունավետ զարգացումը,
  • Որը դարձյալ նպաստելու է բաժնետերերի շահերին:
Հաշվետու թողարկողների հաշվետվություններ
2018
PunctԷական փաստերը և տեղեկությունները ներառող հաշվետվություն (թիվ 4, 12 մարտ 2018թ.)
PunctԷական փաստերը և տեղեկությունները ներառող հաշվետվություն (թիվ 3, 01 մարտ 2018թ.)
PunctԷական փաստերը և տեղեկությունները ներառող հաշվետվություն (թիվ 2, 27 փետրվար 2018թ.)
 
2017
PunctԷական փաստերը և տեղեկությունները ներառող հաշվետվություն (թիվ 38, 26 դեկտեմբեր 2017թ.)
 
2016
2015
2014
 
Թարմացվել է` 18/03/2019 11:40