Հայտարարություններ

ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ ԲԲԸ հայտարարում է անկախ աուդիտորական կազմակերպության ընտրության մրցույթ:

 

1. Մրցույթի կազմակերպման վայրը /հասցեն/-ք. Երևան, 0002, Ամիրյան փ. 23/1

 

2. Մրցույթի հայտերը ընդունման ժամկետները-Մրցույթի հայտերը ընդունվում են 01/04/2018թ-ից  - 20.04.2018թ-ը ներառյալ, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժամը 9:00-16:00

3.Մրցույթի մասնակցելու անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը-Մրցույթի մասնակցելու փաստաթղթերի ցանկը սահմանվում է բանկի կարգով, որը տրամադրվում է հրապարակային ծանուցման օրվանը հաջորդող օրվանից:

4.Մրցույթում հաղթողի որոշելու կարգը-Աուդիտորական կազմակերպություններից ընտրությունը կատարվում է մրցութային հանձնաժողովի կողմից` հաշվի առնելով ֆինանսական և/կամ տեխնիկական հայտերի առանձին կետերի առավել բարենպաստ առաջարկները (աուդիտի իրականացման, ներառյալ աուդիտորական եզրակացության և/կամ հաշվետվության ներկայացման, ժամկետներ, աուդիտի իրականացման արժեք և այլն)` նախապատվությունը տալով նախորդ երեք տարիներին անընդմեջ Բանկի աուդիտը իրականացրած կազմակերպութունից տարբեր` այլ կազմակերպությանը (առկայության դեպքում): 

5.Մրցույթում հայտերը բացելու և ամփոփելու նիստի օրը և ժամը-Մրցույթի հայտերը կբացվեն Հանձնաժողովի նիստում ս.թ. ապրիլի 25-ին, ժամը 15:00 և կամփոփվեն ս.թ. մայիսի 2-ին ժամը 15:00 ին

6.Մրցույթի կարգին ծանոթանալու վայրը և դրա պատճենը տրամադրելու կարգը-Մրցույթի կարգը տրամադրվում է հրապարակային ծանուցման օրվանը հաջորդող օրվանից հետևյալ հասցեովª քԵրևան, Ամիրյան փ. 23/1, (Տեղեկատուի աշխատակցից)` գանձելով պատճենահանման ծախսերը:

Թարմացվել է` 04/04/2018 11:02