Պայմաններ

Փաստաթղթային ակրեդիտիվ

Ակրեդիտիվի ծանուցում

0.15%, min 25,000 ՀՀ դրամ

Ակրեդիտիվի թողարկում

0,15%, min 40,000 ՀՀ դրամ

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի կողմից թողարկված ակրեդիտիվի հաստատում այլ բանկի կողմից

Համաձայն հաստատող Բանկի սակագների

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի կողմից այլ Բանկերի թողարկած ակրեդիտիվի հաստատում

Պայմանագրային

Ակրեդիտիվի փոխանցում

0,1%, min 25,000 ՀՀ դրամ

Ակրեդիտիվի պայմանների փոփոխություն

15,000 ՀՀ դրամ

Ակրեդիտիվի չեղյալացում

25,000 ՀՀ դրամ

Առանց տարաձայնությունների ակրեդիտիվային փաստաթղթերի ընդունում և ստուգում

25,000 ՀՀ դրամ

Տարաձայնություններով ակրեդիտիվային փաստաթղթերի ընդունում և ստուգում

50,000 ՀՀ դրամ

Վճարումներ ակրեդետիվի շրջանակներում ըստ փաստաթղթերի ներկայացման 

0,15%, min 10,000 ՀՀ դրամ max 50,000 ՀՀ դրամ

ՎԶԵԲ (EBRD), ՄՖԿ (IFC) և ԱԶԲ (ADB) ծրագրերով ակրեդիտիվի թողարկում

50,000 ՀՀ դրամ

Ակրեդիտիվի պայմանների փոփոխություն, չեղյալացում ՎԶԵԲ (EBRD), ՄՖԿ (IFC) և ԱԶԲ (ADB) ծրագրերի շրջանակներում (լրացուցիչ գանձվում են նաև թղթակից Բանկերի կողմից գանձվող միջնորդավճարները)

25,000 ՀՀ դրամ

Բանկային երաշխիքի տրամադրում ՀՀ-ում

Դրամական միջոցների գրավավադրմամբ 

Մինչև 5,000,000 ՀՀ դրամ

0.5%ամսական 

5,000,001 ՀՀ դրամը գերազանցելու դեպքում2 

25,000 ՀՀ դրամ ամսական

Այլ միջոցների գրավադրմամբ

1%ամսական 

Նվազագույն կոմիսիոն վճար երաշխիքի գործողության ամբողջ ժամկետի համար

20,000 ՀՀ դրամ

Թղթային կրիչով տրամադրված բանկային երաշխիքի ծանուցում այլ բանկին S.W.I.F.T. համակարգի միջոցով 

25,000 ՀՀ դրամ

Երաշխիքի պայմանների փոփոխում 25,000 ՀՀ դրամ

 Միջազգային երաշխիքի տրամադրում 

Դրամական միջոցների գրավադրմամբ

0,3% min 30.000 ՀՀ դրամ , max  400,000 ՀՀ դրամ

Երաշխիքի ծանուցում

0.15%, min 25,000 ՀՀ դրամ

Երաշխիքի պայմանների փոփոխում, չեղյալացում

35,000 ՀՀ դրամ

Երաշխիքի դիմաց վճարում` համաձայն հաստատող Բանկի պահանջի

0,5% , min 50,000 ՀՀ դրամ

ՎԶԵԲ (EBRD),ՄՖԿ (IFC) և ԱԶԲ (ADB) ծրագրերով երաշխիքի թողարկում

0,3% min. 50,000 ՀՀ դրամ , max. 400,000 ՀՀ դրամ 

Երաշխիքի պայմանների փոփոխում, չեղյալացում ՎԶԵԲ (EBRD), ՄՖԿ (IFC) և ԱԶԲ (ADB) ծրագրերի շրջանակներում (լրացուցիչ գանձվում են նաև թղթակից Բանկերի կողմից գանձվող միջնորդավճարները)

35,000 ՀՀ դրամ

Թղթային կրիչով տրամադրված բանկային երաշխիքի ծանուցում այլ բանկին S.W.I.F.T. համակարգի միջոցով

25,000 ՀՀ դրամ

 Փաստաթղթային ինկասո 

Փաստաթղթերի տրամադրում վճարի, կամ ակցեպտի դիմաց

0,2%, min 25,000 ՀՀ դրամ , max 60,000 ՀՀ դրամ

Փաստաթղթային ինկասոյի ընդունում և ուղարկում

0,2%, min 25,000 ՀՀ դրամ, max 150,000 ՀՀ դրամ

Ինկասոյի հանձնարարականի պայմանների փոփոխում, ներառյալ չեղյալ համարումը

15,000 ՀՀ դրամ

Ինկասոյի վճարում

0.2%, min 11,000 ՀՀ դրամ , max 50,000 ՀՀ դրամ 

1. Լրացուցիչ գանձվում են նաև թղթակից Բանկերի կողմից գանձվող միջնորդավճարները և փոստային ծախսերը:
2. Երաշխիքի գումարը` 5,000,000 ՀՀ դրամը (կամ համարժեք արտարժույթ) գերազանցելու դեպքում, գանձվող կոմիսիոն վճարի հաշվարկի օրինակ (օրինակում երաշխիքը տրամադրվել է 101 օրով)' 25,000 դրամ * 12 / 365 * 101 = 83,013.6 դրամ:

 

Ընդհանուր տեղեկատվություն
Փաստաթղթային ակրեդիտիվ
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ն առաջարկում է ծառայությունների լայն ցանկ փաստաթղթային գործառնությունների ոլորտում.
PunctԱՆՎՃԱՐ խորհրդատվական ծառայություններ փաստաթղթային գործառնությունների իրականացման բոլոր փուլերում,
PunctԾածկույթով փաստաթղթային ակրեդիտիվի թողարկում,
PunctՄասնակի ծածկույթով կամ առանց ծածկույթի հաստատված փաստաթղթային ակրեդիտիվների թողարկում,
PunctՈչ ստանդարտ փաստաթղթային ակրեդիտիվների թողարկում` հետաձգված վճարմամբ և «կարմիր գծով» տեսակների,
PunctԱռաջնակարգ արտասահմանյան բանկերի կողմից փաստաթղթային ակրեդիտիվների հաստատում:
Բանկային երաշխիք
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ն առաջարկում է ծառայությունների լայն ցանկ փաստաթղթային գործառնությունների ոլորտում.
PunctԿանխավճարի վերադարձի երաշխիքի տրամադրում,
PunctԲանկային երաշխիքով ապահովված արտահանողի ֆինանսավորում,
PunctՏենդերային երաշխիքներ (աճուրդին մասնակցելու երաշխիք),
PunctԿատարման երաշխիքներ,
PunctՎճարման երաշխիքներ (Պահուստային ակրեդիտիվ),
Punct«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի կոնտր-երաշխիքի հիման վրա առաջնակարգ արտասահմանյան Բանկերի կողմից երաշխիքների թողարկում:
Փաստաթղթային ինկասո
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ն առաջարկում է օգտվել փաստաթղթային ինկասոյի ծառայությունից: Փաստաթղթային ինկասոն հաշվարկների ձև է, որով գնորդը (Ներմուծողը) ստանում է ապրանքի տնօրինման իրավունք առաքման փաստաթղթերի հետ կից ներկայացված նամակում նշված ժամկետում` վճարման դիմաց, կամ գնորդի (Ներմուծողի) անունով թողարկված մուրհակի ակցեպտավորման դիմաց:      
Թարմացվել է` 19/01/2018 15:52