Պայմաններ
Վարկի նպատակը
Կենցաղային տեխնիկայի գնում (Պաշտպանության Նախարարության, Ազգային Անվտանգության Ծառայության և Ոստիկանության աշխատակիցներին)
Վարկի տեսակը
Սպառողական
Վարկի գումարը
30.000-500.000 ՀՀ դրամ
Վարկի արժույթը
ՀՀ դրամ
Կանխավճարը
սկսած 0%-ից
Տարեկան տոկոսադրույքը
12%
Սուբսիդավորվող տոկոսադրույքը
2% 3% (երեք և ավելի անչափահաս երեխա ունեցողներին)
Վարկի ժամկետը
Առավելագույնը 7 տարի (վարկը կարող է տրամադրվել ավելի կարճ ժամկետով միայն հաճախորդի համաձայնությամբ)
Մարումների հաճախականությունը
Ամսական
Ապահովվածությունը
Ձեռք բերվող կենցաղային տեխնիկան և առնվազն մեկ ֆիզիկական անձի երաշխավորություն
Վարկ հարաբերած գրավի արժեքը
Առավելագույնը 100%
Տրամադրման եղանակը
Անկանխիկ
Վարկի ձևակերպումն իրականացվում է 
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Գլխամասային գրասենյակի և մասնաճյուղերի կողմից
Որոշման և տրամադրման ժամանակահատվածը 
1 աշխատանքային օր
Պահանջներ
Վարկառուի նկատմամբ պահանջները
ՀՀ Պաշտպանության Նախարարության համակարգ (ներառյալ բոլոր զորամասերը) ՀՀ Ազգային Անվտանգության Ծառայության կրտսեր, միջին, ավագ սպայական անձնակազմ (լեյտենանտի զինվորական կոչումից մինչև գնդապետի զինվորական կոչում ունեցողները ներառյալ) ՀՀ Ոստիկանության միջին, ավագ, գլխավոր սպայական անձնակազմ (կրտսեր լեյտենանտի ոստիկանական կոչումից մինչև գնդապետի ոստիկանական կոչում ունեցողները ներառյալ)
Վարկի մարման կարգը
Ամենամսյա` հավասարաչափ (անուիտետային)
Ապահովագրությունը
Ձեռք բերվող կենցաղային տեխնիկան և առնվազն մեկ ֆիզիկական անձի երաշխավորություն
Բացասական որոշման հիմքերը
Հաճախորդի ֆինանսական դրության բացասական գնահատականը Ներկայացված փաստաթղթերի անարժանահավատությունը Հաճախորդի բացասական վարկային պատմությունը Այլ պատճառներ, որոնք Բանկի գնահատմամբ կխոչընդոտեն վարկի մարմանը
Տույժերը
Պայմանագրով սահմանված ժամկետ/ներ/ում չվճարված գումարների (վարկ, տոկոս, այլ վճարներ) ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար սահմանվում է տույժ ժամկետանց գումարի 0.13 տոկոսի չափով (օրական):
Փաստաթղթեր
NoteՖիզիկական անձանց կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը
PunctԴիմում վարկ ստանալու վերաբերյալ,
PunctԱնձնագրերի պատճեններ,
PunctՀանրային ծառայությունների համարանիշը պարունակող փաստաթուղթ,
PunctՏեղեկանք աշխատավայրից (աշխատավարձի չափի նշումով) հայտատուի և/կամ երաշխավորի(ների)` առավելագույնը 20 աշխատանքային օրվա վաղեմությամբ,
Ըստ անհրաժեշտության այլ փաստաթղթեր:
Հաշվիչ
Հաշվիչ
Վարկային Հաշվիչ
Թարմացվել է` 05/02/2019 14:39