Պայմաններ
 
Վարկի նպատակը
Սպառողական
Վարկի գումարը
30.000-2.000.000 ՀՀ դրամ
Վարկի արժույթը
ՀՀ դրամ
Տարեկան տոկոսադրույքը և ժամկետը
 
Տարբերակ 1
Վարկի ժամկետ 365-400 օր 401-730 օր 731-1095 օր
Տոկոս 12.8% 14.8% 16.8%
Կոմիսիոն վճար  Միանվագ վարկի պայմանագրային գումարի 3%-ի չափով
Տարբերակ 2
Վարկի ժամկետ 12-36 ամիս
Տոկոս 12%
Կոմիսիոն վճար Միանվագ  վարկի պայմանագրային գումարի 0.5%-ի չափով
Ամսական սպասարկման վճար Պայմանագրային գումարի 0.3%-ի չափով
 
Մարումների հաճախականությունը
Ամսական
Ապահովվածությունը
Մինչև 500.000 ՀՀ դրամ վարկերը տրամադրվում են առանց երաշխավորի պարտադիր պահանջի:
500.001 ՀՀ դրամ և ավել գումարով վարկերի դեպքում պառնվազն 1 ֆիզիկական անձի երաշխավորություն, ով չի հանդիսանում վարկառուի ընտանիքի անդամ 
Տրամադրման եղանակը
Կանխիկ կամ անկանխիկ
 
Վարկի ձևակերպումն իրականացվում է
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ մասնաճյուղերի կողմից
Որոշման և տրամադրման ժամանակահատվածը
Մինչև 1 աշխատանքային օր
 
Պահանջներ
Վարկառուի նկատմամբ պահանջները
18 տարին լրացած ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ Գրանցված և բնակվող Հայաստանի Հանրապետությունում Ունի բանկի համար ընդունելի մշտական եկամտի աղբյուր
Վարկի մարման կարգը
Ամենամսյա Հավասարաչափ (անուիտետային) Ոչ հավասարաչափ (դիֆերենցված)
Բացասական որոշման հիմքերը
Հաճախորդի ֆինանսական դրության բացասական գնահատականը Ներկայացված փաստաթղթերի անարժանահավատությունը Անընդունելի երաշխավորները Հաճախորդի բացասական վարկային պատմությունը Այլ պատճառներ, որոնք Բանկի գնահատմամբ կխոչընդոտեն վարկի մարմանը
Տույժերը
Պայմանագրով սահմանված ժամկետ/ներ/ում չվճարված գումարների (վարկ, տոկոս, այլ վճարներ) ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար սահմանվում է տույժ ժամկետանց գումարի 0.13 տոկոսի չափով (օրական):
Փաստաթղթեր
NoteՖիզիկական անձանց կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը
PunctԱնձնագրերի պատճեններ,
PunctՀանրային ծառայությունների համարանիշը պարունակող փաստաթուղթ,
PunctԵկամուտը հավաստող փաստաթուղթ (անհրաժեշտության դեպքում),
PunctՏեղեկանք բնակավայրից` առավելագույնը 20 աշխատանքային օրվա վաղեմությամբ,
PunctՏվյալներ սեփականության իրավունքով պատկանող գույքերի վերաբերյալ (վկայականներ, տեխ-անձնագրեր և այլն) (առկայության դեպքում),
Ըստ անհրաժեշտության այլ փաստաթղթեր:  
Հաշվիչ
Հաշվիչ
Վարկային Հաշվիչ
Թարմացվել է` 08/02/2019 16:04