Պայմաններ
Վարկի նպատակը
Անձնական
Վարկի տեսակը
Սպառողական
Վարկի գումարը
10.000-25.000.000 ՀՀ դրամ
Վարկի արժույթը
ՀՀ դրամով` անկախ գրավադրվող միջոցի արժույթից
Տարեկան տոկոսադրույքը
Գրավադրվող դրամական միջոցի տոկոսադրույքին գումարած` 
  Գրավադրվող դրամական միջոցների արժույթ    Տրամադրվող վարկի տոկոսադրույք
  ՀՀ դրամ  Գրավադրվող դրամական միջոցի տոկոսադրույքին +4%
  ԱՄՆ դոլար, Եվրո, ՌԴ ռուբլի  Գրավադրվող դրամական միջոցի տոկոսադրույքին +4%, ոչ պակաս քան 14%-ը  
Փաստացի տոկոսադրույքը 7.23-16.08%
Վարկի ժամկետը
Վարկի  մարման ժամկետը չի կարող գերազանցել ժամկետային ավանդի վերջնաժամկետին
Մարումների հաճախականությունը
Վարկի մայր գումարի մարումները կատարվում են ամսական կամ ժամկետի վերջում Վարկի տոկոսների մարումները կատարվում են ամսական կամ նախապես
Ապահովվածությունը
Բանկում ներդրված ժամկետային ավանդներ Հաճախորդի ընթացիկ հաշվին առկա դրամական միջոցներ
Վարկ հարաբերած գրավի արժեքը
Վարկի (բանկային երաշխիքի) /վարկային գծի առավելագույն վարկ/գրավ հարաբերակցություն
Տոկոսագումարները ամսական գանձելու պայմանով Տոկոսագումարները նախօրոք գանձելու պայմանով *
AMD USD EUR RUR AMD USD EUR RUR
95% 80% 80% - 100% 85% 85% -
80% 95% 80% - 85% 100% 85% -
80% 80% 95% - 85% 85% 100% -
70% - - 95% 75% - - 100%
                     
Վարկի ձևակերպումն իրականացվում է
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ գլխամասային գրասենյակի և մասնաճյուղերի կողմից:
Տրամադրման եղանակը
Կանխիկ կամ անկանխիկ
Որոշման և տրամադրման ժամանակահատվածը
Մինչև 2-3 աշխատանքային օրում
Պահանջներ
Վարկառուի նկատմամբ պահանջները
18 տարին լրացած ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ Գրանցված և բնակվող ՀՀ-ում Ով բանկում ունի ժամկետային ավանդ և/կամ բանկային հաշիվ
Բացասական որոշման հիմքերը
Հաճախորդի բացասական վարկային պատմությունը Այլ պատճառներ, որոնք Բանկի գնահատմամբ կխոչընդոտեն վարկի մարմանը
Տույժերը
Պայմանագրով սահմանված ժամկետ/ներ/ում չվճարված գումարների (վարկ, տոկոս, այլ վճարներ) ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար սահմանվում է տույժ ժամկետանց գումարի 0.13 տոկոսի չափով (օրական):
Փաստաթղթեր
 
NoteՖիզիկական անձանց կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը
PunctԴիմում վարկ ստանալու վերաբերյալ,
PunctԱնձնագիր,
PunctՀանրային ծառայությունների համարանիշը պարունակող փաստաթուղթ:
Հաշվիչ
Հաշվիչ
Ավանդային Հաշվիչ
Վարկային Հաշվիչ
Թարմացվել է` 13/12/2018 15:30