Թափուր աշխատատեղեր
.Net  ծրագրավորող
Վերջնաժամկետ՝ 21.06.2018թ.
Գլխավոր գրասենյակ
Դիմել
Note
Մինչև՝ 21.06.2018թ (ներառյալ): Կտեղեկացվեն միայն հարցազրույցի համար ընտրվածները.
Լեզվի իմացություն
Հայերեն-գերազանց Անգլերեն լեզվի իմացություն /լավ/
Տեխնիկական հմտությունններ
             .Net Framework և C# ASP.NET;  ASP.NET MVC HTML, CSS, JavaScript MS SQL server և SQL ծրագրավորման:  
Պահանջվող փաստաթղթերը
Բոլոր դիմողները կարող են լրացնել www.aeb.am կայքում զետեղված դիմում-հայտը և կցելով CV  ուղարկել  hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել թափուր աշխատատեղի անվանումը: Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն առաջին փուլ անցած թեկնածուները: 
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010 510 910 (Ներքին` 9605, 9606 (Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագրերի բաժին/)
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Բոլոր դիմողները կարող են լրացնել www.aeb.am կայքում զետեղված դիմում-հայտը և կցելով CV  ուղարկել  hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել թափուր աշխատատեղի անվանումը: Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն առաջին փուլ անցած թեկնածուները:
Դիմել
 Գորիս մասնաճյուղում հաշվապահ-գանձապահի հաստիքի ստաժոր
Վերջնաժամկետ՝ 26.06.2018թ.
Գլխավոր գրասենյակ
Դիմել
Note
Մինչև՝ 26.06.2018թ (ներառյալ): Կտեղեկացվեն միայն հարցազրույցի համար ընտրվածները.
Մրցութային աշխատատեղ՝
Գորիս մասնաճյուղում հաշվապահ-գանձապահի հաստիքի ստաժավորում անցնելու համար
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն    
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ
Լեզվի իմացություն
Հայերեն , անգլերեն  և ռուսերեն
Գործարար որակներ
Հաղորդակցվելու կարողություն
Սպասարկման հմտություն
Աշխատանքի անհրաժեշտ քանակ ապահովելու կարողություն
Վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
Թիմում աշխատելու հմտություն
Համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
Վճռականություն
Աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն
Նախաձեռնողական
ճկունություն
Տեխնիկական հմտությունններ
             MS Excel, MS Word ծրագրերի լավ իմացություն  
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010 510 910 (Ներքին` 9605, 9606 (Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագրերի բաժին/)
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:
Դիմել
<<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ  Երևան քաղաքի մասնաճյուղերում դրամարկղի վարիչ
Վերջնաժամկետ՝ 26.06.2018թ.
Գլխավոր գրասենյակ
Դիմել
Note
Մինչև՝ 26.06.2018թ (ներառյալ): Կտեղեկացվեն միայն հարցազրույցի համար ընտրվածները.
Մրցութային աշխատատեղ՝
<<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ Երևան քաղաքի մասնաճյուղերում դրամարկղի վարիչ
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն    
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Աշխատանքային փորձը նվազագույնը 1 տարի
Լեզվի իմացություն
Հայերեն , անգլերեն  և ռուսերեն
Գործարար որակներ
Հաղորդակցվելու կարողություն
Սպասարկման հմտություն
Աշխատանքի անհրաժեշտ քանակ ապահովելու կարողություն
Վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
Թիմում աշխատելու հմտություն
Համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
Վճռականություն
Աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն
Նախաձեռնողական
ճկունություն
Տեխնիկական հմտությունններ
             MS Excel, MS Word ծրագրերի լավ իմացություն  
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010 510 910 (Ներքին` 9605, 9606 (Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագրերի բաժին/)
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:
Դիմել
Արցախ մասնաճյուղում վարկային մասնագետի հաստիքի ստաժոր/փորձնակ/
Վերջնաժամկետ՝ 26.06.2018թ.
Գլխավոր գրասենյակ
Դիմել
Note
Մինչև՝ 26.06.2018թ (ներառյալ): Կտեղեկացվեն միայն հարցազրույցի համար ընտրվածները.
Մրցութային աշխատատեղ՝
 Արցախ մասնաճյուղում վարկային մասնագետի հաստիքի ստաժոր/փորձնակ/
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն    
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Աշխատանքային փորձ պարտադիր չէ
Լեզվի իմացություն
Հայերեն , անգլերեն  և ռուսերեն
Գործարար որակներ
Հաղորդակցվելու կարողություն
Սպասարկման հմտություն
Աշխատանքի անհրաժեշտ քանակ ապահովելու կարողություն
Վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
Թիմում աշխատելու հմտություն
Համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
Վճռականություն
Աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն
Նախաձեռնողական
ճկունություն
Տեխնիկական հմտությունններ
             MS Excel, MS Word ծրագրերի լավ իմացություն  
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010 510 910 (Ներքին` 9605, 9606 (Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագրերի բաժին/)
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:
Դիմել
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ մասնաճյուղերում առևտրային վարկերի գծով մասնագետի ստաժոր/փորձնակ  
Վերջնաժամկետ՝ 05.07.2018թ.
Գլխավոր գրասենյակ
Դիմել
Note
Մինչև՝ 05.07.2018թ (ներառյալ): Կտեղեկացվեն միայն էլեկտրոնային թեսթին մասնակցելու համար ընտրված դիմորդները: 
Մրցութային աշխատատեղ՝
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ մասնաճյուղերում առևտրային վարկերի գծով մասնագետի ստաժոր/փորձնակ  
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն    
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Աշխատանքային փորձ պարտադիր չէ
Լեզվի իմացություն
Հայերեն-գերազանց
Ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացությունը ցանկալի է
Գործարար որակներ
 պարտաճանաչություն
վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
թիմում աշխատելու հմտություն
համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
նախաձեռնողականություն
աշխատանքը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կատարելու ունակություն
լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն
կարգապահություն
Աշխատանքային պարտականությունները
Նոր հաճախորդների ներգրավում
 Վարկային հայտերի ուսումնասիրություն, վարկավորվող օբյեկտներ այցելություն, վարկառուների գործունեության վերաբերյալ անհրաժեշտ տվյալների հավաքագրում
 Վարկառուների գործունեության վերաբերյալ հավաքագրված տվյալների հիման վրա վերլուծությունների իրականացում, ֆինանսական հաշվարկների և եզրակացությունների կազմում
 Վարկային փաթեթների ձևավորում, անհրաժեշտ փաստաթղթերի հավաքագրում
Տեխնիկական հմտությունններ
             MS Excel, MS Word ծրագրերի լավ իմացություն  
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010 510 910 (Ներքին` 9605, 9606 (Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագրերի բաժին/)        
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:
Դիմել
Թարմացվել է` 08/06/2018 15:01