Mobile Banking

AEB mobile banking

Ներբեռնեք AEB Mobile հավելվածը

Մուտք գործիր հավելված face ID-ով կամ մատնահետքով Կառավարիր միջոցներդ քո թվային բանկի միջոցով
Հասանելի ծառայություններ
Բանկային Հաշիվներ
Punct Հաշվի դիտում 
Punct Հաշվի բացում 
Punct Հաշվից քաղվածքների ստացում  
Punct Հաշվի վերաբերյալ տեղեկանքի ստացում 
Punct Հաշվից կանխիկացման հայտի ներկայացում 
Փոխանցումներ
Punct «Հեշտ» փոխանցում (նշելով ստացողի հեռախոսահամարը կամ էլ․ փոստի հասցեն) 
Punct Փոխանցումներ հաճախորդի հաշիվների միջև 
Punct Փոխանցումներ ՀՀ-ում դրամային և արտարժութային հաշիվների միջև 
Punct Միջազգային փոխանցումներ 
Punct Անհաշիվ վճարային համակարգերից գումարի ստացում քարտային (ընթացիկ) հաշվին Cash2card ծառայության միջոցով 
Վճարումներ 
Punct Կոմունալ (խմբային)  
Punct ՃՈ 
Punct Բջջային կապ
Punct Ինտերնետ 
Վճարային քարտեր
Punct Քարտային հաշվի դիտում  
Punct Քարտի կամ լրացուցիչ քարտի պատվիրում 
Punct Քարտի վերաթողարկում 
Punct Քարտի բլոկավորում/ապաբլոկավորում 
Punct Քարտի կանխիկացվող գումարի/քանակի սահմանաչափի փոփոխում 
Punct Քարտային հաշվի համալրում 
Punct Քարտային հաշվից փոխանցումների կատարում 
Punct Քարտի sms ծանուցումների կարգավորումների կատարում 
Punct Քարտային հաշիվների քաղվածքների ստացում 
 Ավանդներ
Punct Ավանդի ներդնում 
Punct Ավանդի համալրում
Punct Ավանդի տոկոսագումարի ստացման հաշվեհամարի փոփոխություն
Punct Ավանդի խզում
Punct Ավանդային հաշիվների քաղվածքների ստացում 
 Վարկեր
Punct Վարկի դիմում 
Punct Վարկի հերթական/մայր գումարի մարում  
Punct Վարկի մասին տեղեկատվության ստացում 
Punct Վարկային հաշիվների քաղվածքների ստացում 
Punct Վարկային գծի սահմանաչափի նվազեցում 
 Այլ գործառնություններ
Punct Պարբերական փոխանցումների կատարում /խմբային կոմունալ վճարումներ և այլն/ 
Punct Կենսաթոշակային հաշվի քաղվածքների ստացում 
Punct Ձևանմուշների պահպանում, փաստաթղթերի կրկնօրինակում 
Punct Տարադրամի փոխանակում 
 Բանկի հետ հաղորդակցում
Punct Բանկին նամակների, դիմումների, առաջարկների ուղարկում 
Punct Բանկից նամակների պատասխանների, հաղորդագրությունների, ծանուցումների ստացում
Պայմաններ և սակագներ
 AEB Mobile bank հավելվածի միջոցով   բանկային հաշիվների սպասարկման   վճար /ՖԱ, ԻԱ, ԱՁ/  
անվճար 
    
Գաղտնաբառի փոփոխություն   
անվճար 
    
 Քարտային հաշվից ՀՀ բանկերի հաճախորդների օգտին փոխանցումներ  
անվճար
    
 Քարտի բլոկավորում AEB Mobile bank-ով (OnlineBank)
անվճար
     
AEB Mobile bank (OnlineBank) համակարգով բլոկավորված քարտի ապաբլոկավորում
անվճար
 
Բանկային հաշիվներից ԱՄՆ դոլարով և ԵՎՐՈ փոխանցումներ ՀՀ տարածքում
անվճար
 
Գործարքների հաստատման համար ստացվող SMS-ի մեկ միավորի արժեքն է
10 դրամ 
    
Բանկային ընթացիկ հաշիվ չունեցող հաճախորդի հաշվի բացում
անվճար
 
Aeb Mobile հավելվածի մուտքի ապաբլոկավորում
անվճար
 
Aeb Mobile հավելվածով ֆիզիկական անձանցից ներգրավվող IX Ժամկետային ավանդներ բաժնում Դասական ավանդատեսակի համար սահմանված տոկոսադրույքներից
0.25 նիշով բարձր տոկոսադրույք
 
Նոր գաղտնաբառի ուղարկում էլ. փոստի միջոցով
անվճար
 
Նոր գաղտնաբառի ուղարկում SMS հաղորդագրության միջոցով
10 դրամ
  <<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ Mobile Banking/Online Banking էլեկտրոնային համակարգերում գրանցման հայտ ներկայացնելու դեպքում, բանկային դրամային ընթացիկ հաշիվ չունեցող ֆիզիկական անձ հաճախորդներիի համար վերոնշյալ հաշվի բացումը սահմանվում է անվճար:
Տվյալ սակագների ոչ արտոնյալ պայմաններին կարող եք ծանոթանալ Բանկի Սակագների  "ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆԵՐ" բաժնում  և "ՔԱՐՏԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻ" տեղեկատվական ամփոփագրում:
Բոլոր մյուս սակագները գործում են առանց արտոնյալ պայմանների:  
Հասանելի ծառայություններ
 Համակարգում հաճախորդի գրանցում
PunctՀաճախորդը ներկայացնում է Բանկին հայտ համակարգում գրանցման և օգտագործողների տվյալների տրամադրման վերաբերյալ 
PunctՕգտագործողը համակարգից օգտվելու նպատակով www.aeb.am կայքից ընտրում է AEB Online հղումը («Online Banking» համակարգի դեպքում ), ներբեռնում է «Mobile Banking» բջջային հավելվածը (Mobile Banking» համակարգի դեպքում) 
PunctՄուտք հղմամբ բացվող «մուտքանուն» պատուհանում լրացվում է հայտում նշված օգտագործողի էլեկտրոնային փոստի հասցեն, իսկ «գաղտնաբառ» դաշտում լրացվում է` Բանկին տրամադրված էլ. փոստին ուղարկված ժամանակավոր գաղտնաբառը, որից հետո օգտագործողի գրանցման ավարտով վերջինս ստանում է հաճախորդին մատուցվող ծառայություններին հասանելիություն 
Punct«Mobile Banking» բջջային հավելվածը ներբեռնելուց հետո ֆիզ. անձ հաճախորդը գրանցվում է հավելվածում՝ լրացնելով Բանկին ներկայացված հայտի էլ. փոստը և բջջային հեռախոսի համարը օգտագործողի ակտիվացման ավարտով, այն է՝ համակարգի ադմինիստրատորը, նույնականացնելով հաճախորդին, կցում է հաշիվները օգտագործողին, վերջինս ստանում է հաճախորդին մատուցվող ծառայություններին հասանելիություն 
PunctՕգտագործողը պետք է բանկից ստացված ժամանակավոր գաղտնաբառը փոփոխի
Updated: 12/04/2021 12:06