86 86
ENG

My transfer

AEB mobile banking

My Transfer

Ստացեք Ձեր փոխանցումները աշխարհի ցանկացած կետից՝ առանց բանկ այցելելու
Հասանելի ծառայություններ
My transfer
  My Transfer–ը արտերկրից փոխանցումներ ստանալու հարթակ է, որն իր մեջ ներառում է.
Punct Արագ դրամական փոխանցումների համակարգերի միջոցով ստացվող փոխանցումներ (MoneyTun, Ria Money և այլն)
Punct Sberbank-ից Հայէկոնոմբանկ փոխանցումներ՝ (ՌԴ-ից ՀՀ) նշելով միայն Հայէկոնոմբանկի հաճախորդի քարտին կցված հեռախոսահամարը
Punct Շատ շուտով նախատեսվում է նոր համագործակցություններ այլ բանկերի և վճարահաշվարկային ընկերությունների հետ
 
Առավելություններ
Punctարտերկրից փոխանցումների ստացում՝ առանց բանկ այցելելու
Punctպլաստիկ քարտի անվճար տրամադրում (ArCa Classic, Visa Classic)
Punctստացված գումարի մուտքագրում հաշվին միայն մեկ հեռախոսազանգի, կարճ հաղորդագրության կամ AEB mobile հավելվածի միջոցով
Punctհաշվի արժույթից տարբերվող արժույթով փոխանցում ստանալու դեպքում գումարի փոխակերպում արտոնյալ փոխարժեքով
Punctգումարի արագ և շուրջօրյա կանխիկացում սպասարկման կետերի և բանկոմատների լայն ցանցի միջոցով  
Punctփոխանցման ստացում բանկի կողմից տրամադրվող բոլոր քարտերին
 
Պայմաններ և սակագներ

Փոխանցումը կարող եք ստանալ հետևյալ 3 տարբերակով՝ 

  • Բանկում գրանցված հեռախոսահամարից SMS հաղորդագրություն ուղարկել Բանկի (+374) 99 158-686 հեռախոսահամարին` նշելով փոխանցողի անունը, ազգանունը, գումարի ստացման վերահսկիչ կոդը (փոխանցման ունիկալ կոդ), գումարի չափը թվերով և գումարի արժույթը
  • AEB Mobile կամ AEB Online համակարգերով ներկայացնել հայտ՝ ընտրելով փոխանցման համակարգի անվանումը, փոխանցողի անունը, ազգանունը, գումարի ստացման վերահսկիչ կոդը (փոխանցման ունիկալ կոդ), գումարի չափը թվերով և գումարի արժույթը
  • Բանկում գրանցված հեռախոսահամարից կատարել հեռախոսազանգ Բանկի (+374) 10 510-991 հեռախոսահամարին և նույնականացման նպատակով ճշգրիտ հայտնել բանկային գաղտնաբառը (տեղեկատվական կոդը), գումարը ստացողի և փոխանցողի անուն և ազգանունը, փոխանցված գումարի ստացման վերահսկիչ կոդը (փոխանցման ունիկալ կոդ), գումարի չափը և արժույթը

Սահմանված պահանջների համապատասխանության դեպքում մեկ բանկային օրվա ընթացքում փոխանցումը վճարվում է հաշվին, իսկ անհամապատասխանության դեպքում փոխանցման վճարումը չի կատարվում և այդ մասին հաճախորդը տեղեկացվում է հեռախոսազանգով կամ SMS հաղորդագրությամբ:

Փոխանցված գումարի արժույթը հաշվի արժույթից տարբերվելու դեպքում՝ գումարի փոխարկումը կատարվում է հաշվի արժույթի վաճառքի համար տվյալ պահին Բանկում սույն ծառայության համար սահմանված փոխարժեքով:

Հաղորդագրությունները կամ հեռախոսազանգերը Բանկի կողմից ընդունվում/իրականացվում են յուրաքանչյուր աշխատանքային օր 9:00-ից մինչև ժամը 17:30-ն: 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

<<Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն>> ֆիզիկական անձանց առաջարկվող ծառայությունների որոնման  համեմատման և Ձեզ համար ամենաարդյունավետ տարբերակի ընտրությունը հեշտացնող էլեկտրոնային համակարգ է: https://www.fininfo.am/compare-money-transfers 

Հասանելի ծառայություններ
Սակագներ
Punctծառայությունը մատուցվում է անվճար
Punctտրամադրվում է անվճար պլաստիկ քարտ (Arca Сlassic, Visa Сlassic)
Punctհաշվի արժույթից տարբերվող արժույթով փոխանցում ստանալու դեպքում գումարը փոխակերպվում է արտոնյալ փոխարժեքով
Հոլովակներ
Թարմացվել է` 26/01/2021 12:45