86 86
ENG

Նորություններ

19.01.2021

  Հայէկոնոմբանկը իրավաբանական և անհատ ձեռնարկատեր հաճախորդներին առաջարկում է վարկային ռեսուրսներ շահավետ պայմաններով:

  Արտահանման, արդյունաբերության (արտադրության), զբոսաշրջության, գյուղատնտեսության և գյուղմթերքների վերամշակման ոլորտներում գործունեություն իրականացնող հաճախորդներին Առևտրային վարկատեսակը տրամադրվում է հետևյալ պայմաններով՝

  • ՀՀ դրամ արժույթով
  • 9.5% տարեկան հաստատուն տոկոսադրույքով (տարեկան փաստացի* տոկոսադրույք՝ 10-11.74%)
  • մինչև 7.5 տարի մարման ժամկետով
  • առանց միջնորդավճարի
  • մայր գումարի մարման մինչև 2 տարի արտոնյալ ժամանակահատվածով

* Փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկում ներառվում են գրավադրվող գույքի գնահատման և ապահովագրական ծախսերը, գրավի պայմանագրի նոտարական վավերացման և պետական գրանցման ծախսերը:

Թարմացվել է` 01/02/2021 10:02