86 86
ENG

Նորություններ

05.02.2021

  Առևտրի, սպասարկման և արտադրության ոլորտներում գործունեություն իրականացնող հաճախորդներին էներգաարդյունավետ ներդրումների (նոր մեքենասարքավորումների կամ էներգախնայող ապրանքների ձեռքբերում) կատարման նպատակով Էկովարկ պրոդուկտը տրամադրվում է հետևյալ պայմաններով՝

  • ՀՀ դրամ արժույթով
  • 10-10.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով (տարեկան փաստացի* տոկոսադրույք` 10.58-12.86%)
  • մինչև 5 տարի մարման ժամկետով
  • առանց միջնորդավճարի

* Փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկում ներառվում են գրավադրվող գույքի գնահատման և ապահովագրական ծախսերը, գրավի պայմանագրի նոտարական վավերացման և պետական գրանցման ծախսերը:

Թարմացվել է` 15/02/2021 09:57