86 86
ENG

Բանկի առաքելությունը, արժեքները, տեսլականը, գործարար վարվելակերպի և էթիկայի կանոնները

Թարմացվել է`19.04.2021 | 12:27

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի գործունեությունն ուղղված է բաժնետերերի, հաճախորդների, աշխատակիցների և հասարակության համար անհրաժեշտ բարիքների ստեղծմանը:
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ն իր հիմնական առաքելությունը դիտարկում է հետևյալ չորս ուղղություններով.
 
 
1 Որպես ՀՀ բանկային համակարգի համակարգաստեղծ օղակ (հասարակության տեսակետից)
2 Որպես արդյունավետ ներդրման ոլորտ (բաժնետերերի տեսակետից)
3 Որպես հուսալի և կայուն գործընկեր (հաճախորդների և գործընկերների տեսակետից)
4 Որպես ցանկալի գործատու (աշխատակազմի տեսակետից):

 

1. Բանկն իր առաքելությունը տեսնում է միջազգային չափանիշներով ռիսկերի գործուն համակարգով, առաջընթաց տեխնոլոգիաներով զարգացող, օրինապաշտ, թափանցիկ կառույցի զարգացում, որն իր գործունեությամբ նպաստում և ապահովում է թե´ ՀՀ բանկային համակարգի կայունությունը, թե´ երկրի տնտեսության զարգացումը:
2. Որպես գրավիչ ներդրման ոլորտ` Բանկը ենթադրում է իր բաժնետոմսերի արժեքի (հաշվեկշռային, շուկայական) աճ, զուգակցված ամենամյա շահաբաժինների վճարման քաղաքականությամբ` զարգացնելով կորպորատիվ կառավարման արժեքները:
3. Որպես ունիվերսալ բանկային կառույց` փոխշահավետ պայմաններով, օգտագործելով իր լայն մասնաճյուղային ցանցը, ստանձնած բոլոր պարտավորությունների կատարում թե´ հաճախորդների, թե´ գործընկերների (ներքին, միջազգային) նկատմամբ` մատուցելով բանկային ծառայությունների ամբողջական փաթեթ վերջինիս մշտական ընդլայնմամբ և բազմազանմամբ, միջազգային չափանիշներին մոտեցմամբ:
4. Որպես գործատու՝ արդյունավետ կադրային քաղաքականության վարմամբ` ապահովել իր աշխատակիցների մասնագիտական առաջընթացը և բարեկեցությունը` համաձայն նրանց աշխատանքային գործունեության և ունակությունների:
 
Բանկի արժեքները ներկայացված են հետևյալ փաստաթղթի 7-9-րդ էջերում։ 
 
Թարմացվել է`19/04/2021 12:27