86 86
ENG
Ընդհանուր տեղեկատվություն
  Ավտոմատ պարբերական վճարումների հանձնարարական
  Բանկը հաճախորդի հանձնարարությամբ և հաճախորդի փոխարեն կատարում է պարբերական վճարումներ և փոխանցումներ: Հաճախորդի ցանկությամբ հնարավոր է նշել ծառայությունների վճարման հերթականությունը, յուրաքանչուրի սահմանաչափը, վճարման ժամկետները և ընդհանուր սահմանաչափը: Միայն մեկ հանձնարարականի միջոցով կարելի է կատարել վարկի ամսական մարումներ, հարկերի և տուրքերի վճարումներ, պարբերական փոխանցումներ:
  Առավելությունները.
  -  Ձեր ժամանակի խնայում
  -  Վճարումների առաջնահերթության սահմանում ըստ ցանկության (հաշվից պարբերական փոխանցումներ, վարձավճարների, հարկերի, տուրքերի վճարումներ, վարկի մարումներ, և այլն)
  -  Վճարվող գումարների սահմանաչափերի որոշման հնարավորություն
  -  Ամսական քաղվածքների տրամադրում:
  -  Ծառայության արժեքը կազմում է ընդամենը 5,000 ՀՀ դրամ ամսական:
   
Թարմացվել է`
Թարմացվել է`24/06/2020 12:54