86 86
ENG
Արտարժութային գործառնություններ

Բանկի կողմից արտարժույթի առուվաճառքի (փոխանակման) գործառնությունների կատարումը կարող է մերժվել ստորև ներկայացված դեպքերում.

  •         Երբ գործարքի գումարը հավասար կամ գերազանցում է 400,000 (չորս հարյուր հազար) ՀՀ դրամը, և հաճախորդը չի ներկայացնում անձը հաստատող փաստաթուղթ,
  •         Բանկի կողմից արտարժույթի/ անկանխիկ ոսկու/ թանկարժեք մետաղների ստանդարտացված ձուլակտորների բաց դիրքի սահմանչափի (նորմատիվային և ԱՊԿՀ կողմից սահմանված լինելու պայմաններում) հնարավոր գերազանցման,
  •         Գործարքի հեջավորման հնարավորության բացակայության:
Թարմացվել է` 13/05/2022 10:12