86 86
ENG

AEB mobile banking

Ներբեռնեք AEB Mobile հավելվածը

Կառավարեք Ձեր հաշիվները Ձեզ հարմար վայրից
Հասանելի ծառայություններ
Բանկային Հաշիվներ
Punct Հաշվի դիտում
Punct Հաշվի բացում
Punct Հաշվից քաղվածքների ստացում  
Punct Հաշվի վերաբերյալ տեղեկանքի ստացում
Punct Հաշվից կանխիկացման հայտի ներկայացում
Փոխանցումներ
Punct «Հեշտ» փոխանցում (նշելով ստացողի հեռախոսահամարը կամ էլ․ փոստի հասցեն) 
Punct Փոխանցումներ հաճախորդի հաշիվների միջև
Punct Փոխանցումներ ՀՀ-ում դրամային և արտարժութային հաշիվների միջև
Punct Փոխանցում քարտին (բանկային և քարտային հաշվից (քարտից) (ՖԱ) 
Punct Միջազգային փոխանցումներ
Punct Անհաշիվ վճարային համակարգերից գումարի ստացում քարտային (ընթացիկ) հաշվին My Transfer ծառայության միջոցով (ՖԱ) 
Վճարումներ
Punct Կոմունալ (խմբային)  
Punct ՃՈ 
Punct Բջջային կապ
Punct Ինտերնետ
Վճարային քարտեր
Punct Քարտային հաշվի դիտում  
Punct Քարտի կամ լրացուցիչ քարտի պատվիրում
Punct Քարտի վերաթողարկում
Punct Քարտի բլոկավորում/ապաբլոկավորում
Punct Քարտի կանխիկացվող գումարի/քանակի սահմանաչափի փոփոխում
Punct Քարտային հաշվի համալրում
Punct Քարտային հաշվից փոխանցումների կատարում 
Punct Քարտի sms ծանուցումների կարգավորումների կատարում
Punct Քարտային հաշիվների քաղվածքների ստացում
Ավանդներ
Punct Ավանդի ներդնում 
Punct Ավանդի համալրում
Punct Ավանդի տոկոսագումարի ստացման հաշվեհամարի փոփոխություն
Punct Ավանդի խզում
Punct Ավանդային հաշիվների քաղվածքների ստացում
Վարկեր
Punct Վարկի հերթական/մայր գումարի մարում  
Punct Վարկի մասին տեղեկատվության ստացում
Punct Վարկային հաշիվների քաղվածքների ստացում
Punct Վարկային գծի սահմանաչափի նվազեցում 
Այլ գործառնություններ
Punct Պարբերական փոխանցումների կատարում /խմբային կոմունալ վճարումներ և այլն/
Punct Կենսաթոշակային հաշվի քաղվածքների ստացում
Punct Ձևանմուշների պահպանում, փաստաթղթերի կրկնօրինակում 
Punct Տարադրամի փոխանակում 
Բանկի հետ հաղորդակցում
Punct Բանկին նամակների, դիմումների, առաջարկների ուղարկում
Punct Բանկից նամակների պատասխանների, հաղորդագրությունների, ծանուցումների ստացում
 
Պայմաններ և սակագներ
Ա․AEB Mobile bank / AEB Online համակարգով (Այսուհետև Համակարգ) տրամադրվող ծառայությունների արտոնյալ սակագներ1 Ռեզիդենտ Ոչ ռեզիդենտ և ոչ ՀՀ քաղաքացի
1. AEB Mobile bank Հավելվածի ներբեռնում և սպասարկում /ՖԱ/ Անվճար
2. Համակարգի գաղտնաբառի փոփոխություն անվճար
3. Պլաստիկ քարտերով գործարքներ2
3.1  Քարտային հաշվից ՀՀ  բանկերի հաճախորդների օգտին փոխանցումներ5 անվճար
3.2 Քարտի բլոկավորում   անվճար
3.3 Համակարգով բլոկավորված քարտի ապաբլոկավորում  անվճար
3.4. "Փոխանցում քարտին"  Բանկի քարտերին 0.3%
3.5 "Փոխանցում քարտին" <<Արմենիան Քարդ>> համակարգի անդամ բանկերի քարտերին 0.5%
4.Բանկային հաշիվներից ԱՄՆ դոլարով և ԵՎՐՈ փոխանցումներ ՀՀ տարածքում անվճար
5. Գործարքների հաստատման համար ստացվող  SMS*—ի մեկ միավորի արժեքն է 10 դրամ
6. AEB Mobile bank համակարգ տրամադրելիս  բանկային դրամային ընթացիկ հաշիվ չունեցող  հաճախորդի դրամային հաշվի բացում Անվճար
7.AEB Mobile bank/ AEB Online համակարգի մուտքի ապաբլոկավորում  Անվճար
8.AEB Mobile bank/ AEB Online համակարգով ֆիզիկական անձանցից  ներգրավվող  IX Ժամկետային ավանդներ բաժնում՝ Դասական ավանդատեսակի համար սահմանված է ՝6  0.25 նիշով բարձր տոկոսադրույք
9. Նոր գաղտնաբառի ուղարկում էլ. փոստի միջոցով անվճար
10. Համակարգի նոր գաղտնաբառի ուղարկում SMS* հաղորդագրության միջոցով 10 դրամ
11. Սպասարկման վճար
11.1 ԻԱ/ԱՁ հաճախորդների համար "Online bank"Համակարգի  մուտք՝ առանց անվտանգության կոդի4 1000 դրամ ամսական 2000 դրամ ամսական
11.2 ԻԱ/ԱՁ/ՖԱ հաճախորդի ցանկությամբ համակարգի մուտք՝  անվտանգության կոդով, կոդի ստացումը սարքի միջոցով3 միանվագ՝ 10000 դրամ +1000 դրամ ամսական  միանվագ՝ 30000 դրամ +2000 դրամ ամսական
11.3 ԻԱ/ԱՁ/ՖԱ հաճախորդի ցանկությամբ  համակարգի մուտք՝ անվտանգության կոդով, կոդի ստացումը SMS* հաղորդագրության միջոցով (առանց սարքի)4 2000 դրամ ամսական 4000 դրամ ամսական
11.4 ԻԱ/ԱՁ/ՖԱ հաճախորդի ցանկությամբ  համակարգի մուտք՝ անվտանգության կոդով,  կոդի ստացման հնարավորություն և՛ SMS-ի*, և՛ սարքի միջոցով 3 և 4 միանվագ՝ 10000 դրամ + 2000 դրամ ամսական միանվագ՝ 30000 դրամ + 4000 դրամ ամսական
12. ԻԱ/ԱՁ յուրաքանչյուր լրացուցիչ սարքով անվտանգության կոդի ստացման համար վճար միանվագ՝ 7500 դրամ միանվագ՝ 20000 դրամ
13. ԻԱ/ԱՁ/ՖԱ Սարքի կորստի (վնասվածքի դեպքում) փոխարինում* միանվագ՝ 10000 դրամ միանվագ՝ 30000 դրամ

* Սակագինը ներառում է ԱԱՀ-ն

** <<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ Mobile Banking/Online Banking էլեկտրոնային համակարգերում գրանցման հայտ ներկայացնելու դեպքում, բանկային դրամային ընթացիկ հաշիվ չունեցող ֆիզիկական անձ հաճախորդներիի համար վերոնշյալ հաշվի բացումը սահմանվում է անվճար:

1  Բանկի սակագներին  ծանոթացեք "III. ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆԵՐ", "XII-1. ARCA ՏԵՍԱԿԻ ՊԼԱՍՏԻԿ ՔԱՐՏԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ", "XII-2. MASTERCARD  ՏԵՍԱԿԻ  ՊԼԱՍՏԻԿ ՔԱՐՏԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ", "XII-3. VISA  ՏԵՍԱԿԻ ՊԼԱՍՏԻԿ ՔԱՐՏԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ" բաժիններում: Բոլոր մյուս սակագները գործում են առանց արտոնյալ պայմանների:

2  Պլաստիկ քարտերի տրամադրման և սպասարկման ամբողջական սակագներին ծանոթանալու համար անցեք "XII-1. ARCA ՏԵՍԱԿԻ ՊԼԱՍՏԻԿ ՔԱՐՏԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ", "XII-2. MASTERCARD  ՏԵՍԱԿԻ  ՊԼԱՍՏԻԿ ՔԱՐՏԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄե, «XII-3. VISA  ՏԵՍԱԿԻ ՊԼԱՍՏԻԿ ՔԱՐՏԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ":

3 ա/ հաճախորդին մինչև հաշվետու ամսվա 25   սարք/եր/ի տրամադրման դեպքում վճարը գանձվում է նույն ամսվա ընթացքում մեկ ամսվա համար, իսկ հաշվետու ամսվա 25-ին կամ ավելի ուշ  սարք/երի տրամադրման դեպքում` հաջորդ ամսվա ընթացքում  մեկ ամսվա համար:                                            
բ/մինչև  հաշվետու  ամսվա 5-րդ աշխատանքային օրը սարք/եր/ի  հանձման  դեպքում  հաշվետու ամսվա համար չի գանձվում սակագին:

4 ա/Ծառայությունից օգտվելու հայտը մինչև հաշվետու ամսվա 25-ը ստորագրելու դեպքում ամսական վճարը գանձվում է նույն ամսվա ընթացքում մեկ ամսվա համար, իսկ հաշվետու ամսվա 25-ին կամ ավելի ուշ ստորագրելու  դեպքում ՝ հաջորդ ամսվա ընթացքում մեկ ամսվա համար:
բ/Մինչև հաշվետու ամսվա 5-րդ աշխատանքային օրը ծառայությունից հրաժարվելու դեպքում հաշվետու ամսվա համար սակագին չի գանձվում:

5 Բացառությամբ MasterCard ARMEC's GOLD , MasterCard ARMEC's STANDARD և Visa Classic Plus քարտատեսակների: Համաձայն XII-2. MASTERCARD  ՏԵՍԱԿԻ  ՊԼԱՍՏԻԿ ՔԱՐՏԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ  և XII-3. VISA  ՏԵՍԱԿԻ ՊԼԱՍՏԻԿ ՔԱՐՏԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ սակագների:

6 Բանկի սակագներին  ծանոթացեք ՝ "IX Ժամկետային ավանդներ բաժնում՝ Դասական ավանդատեսակ"։ 

 

Հասանելի ծառայություններ
 Համակարգում հաճախորդի գրանցում
PunctՀաճախորդը ներկայացնում է Բանկին հայտ համակարգում գրանցման և օգտագործողների տվյալների տրամադրման վերաբերյալ 
PunctՕգտագործողը համակարգից օգտվելու նպատակով www.aeb.am կայքից ընտրում է AEB Online հղումը («Online Banking» համակարգի դեպքում ), ներբեռնում է «Mobile Banking» բջջային հավելվածը (Mobile Banking» համակարգի դեպքում) 
PunctՄուտք հղմամբ բացվող «մուտքանուն» պատուհանում լրացվում է հայտում նշված օգտագործողի էլեկտրոնային փոստի հասցեն, իսկ «գաղտնաբառ» դաշտում լրացվում է` Բանկին տրամադրված էլ. փոստին ուղարկված ժամանակավոր գաղտնաբառը, որից հետո օգտագործողի գրանցման ավարտով վերջինս ստանում է հաճախորդին մատուցվող ծառայություններին հասանելիություն 
Punct«Mobile Banking» բջջային հավելվածը ներբեռնելուց հետո ֆիզ. անձ հաճախորդը գրանցվում է հավելվածում՝ լրացնելով Բանկին ներկայացված հայտի էլ. փոստը և բջջային հեռախոսի համարը օգտագործողի ակտիվացման ավարտով, այն է՝ համակարգի ադմինիստրատորը, նույնականացնելով հաճախորդին, կցում է հաշիվները օգտագործողին, վերջինս ստանում է հաճախորդին մատուցվող ծառայություններին հասանելիություն 
PunctՕգտագործողը պետք է բանկից ստացված ժամանակավոր գաղտնաբառը փոփոխի
Թարմացվել է` 22/12/2020 17:54