86 86
ENG

Սեփականատերեր

Շահաբաժիններ

Բանկի կանոնադրական կապիտալը կազմում է 26,652,068,000 ՀՀ դրամ: Այն ներառում է 1,950,295 սովորական բաժնետոմս, յուրաքանչյուրը 10,400 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով և 424,600 արտոնյալ բաժնետոմս, յուրաքանչյուրը 15,000 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով​:

Բանկի թողարկված բաժնետոմսերի մասին.

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ կատարել է բաժնետոմսերի 19 թողարկում:

Բանկն ունի 5,780 բաժնետեր

Բանկի բաժնետոմսերի գնանշման վերաբերյալ` «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ֆՈՆԴԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱ» ԲԲԸ

Բաժնետոմսերի ռեեստրը վարվում է Հայաստանի Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից.

Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա ԲԲԸ,
ՀՀ, Երևան 0010, Վազգեն Սարգսյան 26/1, Էրեբունի Պլազա բիզնես կենտրոն, 5-րդ հարկ
Հեռ.+374 60 61 55 55 լրաց. 111, +374 60 61 55 55 լրաց. 126, 
Ֆաքս.+374 10 543 321 լրաց. 136:

 

Վճարված շահաբաժինների մասին.

Բանկը սովորական բաժնետոմսերի դիմաց տարեկան արդյունքներով վճարել է հետեւյալ չափերի շահաբաժիններ.

1992թ - 175%,

1993թ - 200%,

1994թ - 500%,

1995թ.-2001թ շահույթը բաժնետերերի ժողովի որոշմամբ ուղղվել է բանկի զարգացմանը,

2002թ - 6%,

2003թ - 8%,

2004թ. - 10%,

2005թ. - 11%,

2006թ. - 12%,

2007թ. - 12%,

2008թ. - 10%,

2009թ. - 7%,

2010թ. - 9%,

2011թ. - 9%,

2012թ. - շահույթը բաժնետերերի ժողովի որոշմամբ ուղղվել է բանկի զարգացմանը,

2013թ. - շահույթը բաժնետերերի ժողովի որոշմամբ ուղղվել է բանկի զարգացմանը,

2014թ. - 7%,

2015թ. -14%

2016թ. - 8% 

2017թ.-մեկ բաժնետոմսին 150 ՀՀ դրամ

2018թ.-մեկ բաժնետոմսին 150 ՀՀ դրամ

2019թ.-մեկ բաժնետոմսին 200 ՀՀ դրամ

2020թ.-մեկ բաժնետոմսին 200 ՀՀ դրամ

2021թ.-մեկ բաժնետոմսին 250 ՀՀ դրամ

Բանկի շահաբաժինների վճարման քաղաքականությունը բխում է հետեւյալ մոտեցումից.

  • Առավելագույնս հաշվի առնելով բանկի բաժնետերերի պահանջները,
  • Ապահովել բանկի արդյունավետ զարգացումը,
  • Որը դարձյալ նպաստելու է բաժնետերերի շահերին:
 

 «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ յուրաքանչյուր մասնակից համաձայն «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 43-րդ հոդվածի 4-րդ մասի իրավունք ունի ստանալու բանկի վերջին տարեկան հաշվետվության և արտաքին աուդիտի եզրակացության պատճենները:

Բանկի տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի) 2%-ին և ավելիին տիրապետող յուրաքանչյուր մասնակից իրավունք ունի ստանալու «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 43-րդ հոդվածի 4-րդ և 5-րդ մասերով սահմանված տեղեկությունները: Օրենքը կարող եք գտնել հետևյալ հղմամբ:

Վերոնշյալ տեղեկությունները բանկը տրամադրում է ԱՆՎՃԱՐ՝ մասնակցի գրավոր դիմումը ստանալուց երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում: Գրավոր դիմումը կարող է ներկայացվել հետևյալ ձևերով. առձեռն` բանկի գլխամասային գրասենյակում, ցանկացած մասնաճյուղում կամ ներկայացուցչությունում, էլեկտրոնային հասցեով` bank@aeb.am, կամ փոստով` «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ 002, ք․ Երևան, Ամիրյան 23/1 հասցեով:

Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովներ
Թարմացվել է` 30/04/2019
Հաշվետու թողարկողների հաշվետվություններ
2022
2021
2020
2019
 
2018
PunctԷական փաստերը և տեղեկությունները ներառող հաշվետվություն (թիվ 4, 12 մարտ 2018թ.)
PunctԷական փաստերը և տեղեկությունները ներառող հաշվետվություն (թիվ 3, 01 մարտ 2018թ.)
PunctԷական փաստերը և տեղեկությունները ներառող հաշվետվություն (թիվ 2, 27 փետրվար 2018թ.)
 
2017
PunctԷական փաստերը և տեղեկությունները ներառող հաշվետվություն (թիվ 38, 26 դեկտեմբեր 2017թ.)
 
2016
2015
2014
 
Թարմացվել է` 30/04/2019