86 86
ENG

Սակագներ (տեղեկատվական ամփոփագրեր)

Վարկեր
Ֆիզիկական անձանց տրամադրվող վարկեր
Հիփոթեքային վարկեր
Առևտրային և գյուղատնտեսական վարկեր
 Վարկային գործառնությունների իրականացման շրջանակներում մատուցվող լրացուցիչ ծառայությունների սակագներ 
Թարմացվել է`
Ավանդներ
«Դասական» ժամկետային ավանդ
«Շահավետ» ժամկետային ավանդ
«Մանկական» ավանդ
«Կամավոր-կուտակային» ժամկետային ավանդ\01․07․2020թ․-ից դադարեցված
«Հարմար-նոր» ժամկետային ավանդ\01․07․2020թ․-ից դադարեցված 
«Եկամտահարկի կուտակումով» ավանդ\01․07․2020թ․-ից դադարեցված 
 Ավանդներ  
Թարմացվել է`
Քարտեր
Arca պլաստիկ քարտերի տրամադրում և սպասարկում
Visa պլաստիկ քարտերի տրամադրում և սպասարկում
MasterCard պլաստիկ քարտերի տրամադրում և սպասարկում
Թարմացվել է`
Փոխանցումներ
My transfer
 Փոխանցումներ 
 Արտարժույթով SWIFT փոխանցումներ  
Թարմացվել է`
Այլ
 Հաշիվների հեռակառավարում/AEB Mobile bank, Online bank/տեղեկատվական ամփոփագրեր
 Հաշիվների հեռակառավարում/AEB Mobile bank, Online bank/Սակագներ 
Ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայություններ
Բանկային (ցպահանջ ավանդային) առարկայազուրկ մետաղական և էսքրոու հաշիվներ
"Հայէկոնոմբանկ" ԲԲԸ միջնորդությամբ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգի գործունեության ծառայությունների մատուցում 
 Փաստաթղթային գործառնություններ  
 Գործառնություններ չեկերով  
 Բանկային և ցպահանջ ավանդային հաշիվներ
 Անհատական պահատեղերի տրամադրում և արժեքների ի պահ ընդունում 
 Ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայություններ 
 Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգում մատուցվող ծառայությունների ընդհանուր դրույթներ 
 Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգում մատուցվող ծառայությունների սակագներ 
 Պետական ռեգիստրի կողմից մատուցվող ծառայություններ 
 Այլ ծառայություններ 
Թարմացվել է`
Ընդհ․ դրույթներ
 Ընդհանուր դրույթներ  
 Բանկային ծառայությունների մատուցման ընդհանուր պայմաններ 
Թարմացվել է`
Թարմացվել է` 27/01/2021 18:08