86 86
ENG

Սակագներ (տեղեկատվական ամփոփագրեր)

Վարկեր
Ֆիզիկական անձանց տրամադրվող վարկեր
Հիփոթեքային վարկեր
Առևտրային և գյուղատնտեսական վարկեր
 Վարկային գործառնությունների իրականացման շրջանակներում մատուցվող լրացուցիչ ծառայությունների սակագներ 
Թարմացվել է`
Ավանդներ
«Դասական» ժամկետային ավանդ
«Շահավետ» ժամկետային ավանդ
«Մանկական» ավանդ
«Կամավոր-կուտակային» ժամկետային ավանդ\01․07․2020թ․-ից դադարեցված
«Հարմար-նոր» ժամկետային ավանդ\01․07․2020թ․-ից դադարեցված 
«Եկամտահարկի կուտակումով» ավանդ\01․07․2020թ․-ից դադարեցված 
 Ավանդներ  
Թարմացվել է`
Քարտեր
Քարտային հաշիվ
Թարմացվել է`
Փոխանցումներ
My transfer
 Փոխանցումներ 
Թարմացվել է`
Այլ
 Հաշիվների հեռակառավարում/AEB Mobile bank, Online bank/տեղեկատվական ամփոփագրեր
Ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայություններ
 Փաստաթղթային գործառնություններ  
 Գործառնություններ չեկերով  
 Անհատական պահատեղերի տրամադրում և արժեքների ի պահ ընդունում 
 Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգում մատուցվող ծառայությունների ընդհանուր դրույթներ 
"Հայէկոնոմբանկ" ԲԲԸ միջնորդությամբ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգի գործունեության ծառայությունների մատուցում 
 Պետական ռեգիստրի կողմից մատուցվող ծառայություններ 
 Հաշվի բացում, սպասարկում և այլ ծառայություններ 
Թարմացվել է`
Ընդհ․ պայմաններ
 Բանկային ծառայությունների մատուցման ընդհանուր պայմաններ 
Թարմացվել է`
Թարմացվել է` 19/04/2021 15:35