86 86
ENG
Թարմացվել է`28.07.2022 | 16:36

Նշանակալից մասնակիցներ

Բաժնետերեր Մասնակիցներ
Սուքիասյան Սարիբեկ Ալբերտի 31.89 %
Սուքիասյան Խաչատուր Ալբերտի 15.47%
Սուքիասյան Էդուարդ Ալբերտի 10.32%

 

Բանկի գրանցված և ամբողջությամբ վճարված բաժնետիրական կապիտալի 57.68% (11,700,301.60 հազար ՀՀ դրամ) պատկանում է Սուքիասյաններին, որոնք հանդիսանում են Բանկի վերջնական վերահսկող:
Թարմացվել է`28/07/2022 16:36