86 86
ENG
Թարմացվել է`01.10.2021 | 17:22

Նշանակալից մասնակիցներ

Բաժնետերեր Մասնակիցներ
Սուքիասյան Սարիբեկ Ալբերտի 27.95 %
Սուքիասյան Խաչատուր Ալբերտի 15.90%
Սուքիասյան Ռոբերտ Ալբերտի 17.41%
Սուքիասյան Էդուարդ Ալբերտի 10.59%

 

Բանկի գրանցված և ամբողջությամբ վճարված բաժնետիրական կապիտալի 71.85% (14,181,616.80 հազար ՀՀ դրամ) պատկանում է Սուքիասյաններին, որոնք հանդիսանում են Բանկի վերջնական վերահսկող:
Թարմացվել է`01/10/2021 17:22