86 86
ENG
Թարմացվել է`27.01.2022 | 11:53

Նշանակալից մասնակիցներ

Բաժնետերեր Մասնակիցներ
Սուքիասյան Սարիբեկ Ալբերտի 27.95 %
Սուքիասյան Խաչատուր Ալբերտի 15.90%
Սուքիասյան Ռոբերտ Ալբերտի 17.42%
Սուքիասյան Էդուարդ Ալբերտի 10.59%

 

Բանկի գրանցված և ամբողջությամբ վճարված բաժնետիրական կապիտալի 71.86% (14,183,249.6 հազար ՀՀ դրամ) պատկանում է Սուքիասյաններին, որոնք հանդիսանում են Բանկի վերջնական վերահսկող:
Թարմացվել է`27/01/2022 11:53