86 86
ENG
Թարմացվել է`28.03.2022 | 14:36

Նշանակալից մասնակիցներ

Բաժնետերեր Մասնակիցներ
Սուքիասյան Սարիբեկ Ալբերտի 31.89 %
Սուքիասյան Խաչատուր Ալբերտի 15.47%
Սուքիասյան Էդուարդ Ալբերտի 10.31%

 

Բանկի գրանցված և ամբողջությամբ վճարված բաժնետիրական կապիտալի 57.67% (11,697,909.60 հազար ՀՀ դրամ) պատկանում է Սուքիասյաններին, որոնք հանդիսանում են Բանկի վերջնական վերահսկող:
Թարմացվել է`28/03/2022 14:36