Թափուր աշխատատեղեր

Գործադիր տնօրենի տեղակալի օգնական-գործավարուհի
Վերջնաժամկետ՝ 15.08.2020թ
Գործադիր տնօրենի տեղակալի օգնական-գործավարուհի  
Դիմել
Note
Մինչև՝ 15.08.2020թ (ներառյալ):
Մրցութային աշխատատեղ 
  Գործադիր տնօրենի տեղակալի օգնական-գործավարուհի
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն կրթություն 
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Աշխատանքային փորձը ցանկալի է  
Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
• Պարտաճանաչություն
• Օրինապահություն և հուսալիություն 
• Հաղորդակցվելու կարողություն և համագործակցելու ունակություն 
• Կազմակերպվածություն և աշխատանքի պլանավորում
• Վերլուծելու, առողջ դատելու ընդունակություն և զգոնություն
• Թիմում աշխատելու ունակություն
• Ճկունություն
• Նախաձեռնողականություն և վճռականություն
• Աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն
 
Գործառույթներ  
•Բանկի Գործադիր տնօրենի տեղակալի ամենօրյա ընթացիկ գործունեության արդյունավետության ապահովում:
•Ղեկավարների աշխատանքային գրաֆիկին հետևում, հեռախոսազանգերին պատասխանում, հյուրերի դիմավորում, քաղաքացիների ընդունելությունների կազմակերպում և այլ հանձնարարականների կատարում:
•Բանկը ներկայացնող և այլ համապատասխան նյութերի, թղթակցությունների, հաշվետվությունների, արձանագրությունների թարգմանություններ, տպագրություն:  
Տեխնիկական հմտություններ
MS Word, MS Excel, ծրագրերի իմացություն
Լեզուների իմացություն 
Հայերեն, անգլերեն  և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը: Կտեղեկացվեն միայն հարցազրույցի համար ընտրվածները
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010 510 910 (Ներքին` 9605, 9606 (Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագրերի բաժին)
Իրավաբանական վարչությունում իրավախորհրդատու
Վերջնաժամկետ՝ 16.08.2020թ․
  Իրավախորհրդատու  
Դիմել
Note
 16.08.2020թ
Մրցութային աշխատատեղ 
  Իրավախորհրդատու  
Պահանջվող կրթությունը 
Բարձրագույն իրավաբանական կրթություն   
Պահանջվող աշխատանքային            փորձը
Աշխատանքային փորձը ցանկալի է  
Գործառույթներ
•Վարկերի վերադարձման ուղությամբ իրավական գործողությունների ձեռնարկում,
•Իրավաբանական խորհրդատվության տրամադրում,
•Հաճախորդների դիմումների, բողոքների վերաբերյալ պատասխանների կազմում,
•Պայմանագրերի նախագծերի կազմում և ստուգում,
•Վարկային գործերով եզրակացությունների տրամադրում,
•Բանկի ներքին ակտերով Իրավաբանական վարչության խնդիրների կատարման համար սահմանված այլ գործառույթների իրականացում:  
Մասնագիտական գիտելիքներ  և  հմտություններ 
•Հաղորդակցվելու կարողություն
•Աշխատանքի անհրաժեշտ քանակ ապահովելու կարողություն
•Թիմում աշխատելու հմտություն
•Համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
•Վճռականություն
•Աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն
•Նախաձեռնողական
•Ճկունություն    
Տեխնիկական հմտություններ 
MS Word, MS Excel ծրագրերի լավ իմացություն
Լեզուների իմացություն
Հայերեն՝ գերազանց, անգլերեն՝ գերազանց, ռուսերեն լեզվի լավ իմացություն
Պահանջվող փաստաթղթերը 
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու մրցույթային աշխատատեղի անվանումը։Կտեղեկացվեն միայն հարցազրույցի համար ընտրվածները  
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010 510 910 (Ներքին` 9605, 9606 (Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագրերի բաժին)  
Հաճախորդների աջակցման կենտրոնի պատասխանատու հերթապահ-օպերատոր /գիշերային/
Վերջնաժամկետ՝ 17.08.2020թ․
Հաճախորդների աջակցման կենտրոնի պատասխանատու հերթապահ-օպերատոր /գիշերային/ 
Դիմել
Note
 17.08.2020թ
Մրցութային աշխատատեղ՝
  Հաճախորդների աջակցման կենտրոնի պատասխանատու հերթապահ-օպերատոր /գիշերային/
Պահանջվող կրթությունը 
Բարձրագույն կրթություն 
Պահանջվող աշխատանքային            փորձը
Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ  
Աշխատանքային պարտականություններ  
•Հաճախորդների զանգերի սպասարկում,
•Հեռախոսով պրոդուկտների ներկայացումը, վաճառքի իրականացում,
•Նոր հաճախորդների ներգրավում:    
Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ 
•Հաղորդակցվելու կարողություն
•Սպասարկման հմտություն
•Աշխատանքի անհրաժեշտ քանակ ապահովելու կարողություն
•Վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
•Թիմում աշխատելու հմտություն
•Համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
•Վճռականություն
•Աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն
•Նախաձեռնողական
•Ճկունություն
•Լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն  
Տեխնիկական հմտություններ 
MS Word, MS Excel, ծրագրերի լավ իմացություն
Լեզուների իմացություն
Հայերեն՝ գերազանց, անգլերեն  և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն
Պահանջվող փաստաթղթերը 
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը: Կտեղեկացվեն միայն թեստավորման համար ընտրվածները:  
Հետադարձ կապ
Հեռախոս՝ 010 510 910 (Ներքին` 9605, 9606 (Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագրերի բաժին)  
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
Հաճախորդների աջակցման կենտրոնի մասնագետ 
Վերջնաժամկետ՝ 17.08.2020թ․
  Հաճախորդների աջակցման կենտրոնի մասնագետ 
Դիմել
Note
 17.08.2020թ
Մրցութային աշխատատեղ՝
   Հաճախորդների աջակցման կենտրոնի մասնագետ
Պահանջվող կրթությունը 
Բարձրագույն կրթություն 
Պահանջվող աշխատանքային            փորձը
Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ  
Աշխատանքային պարտականություններ  
•Հաճախորդների զանգերի սպասարկում,
•Հեռախոսով պրոդուկտների ներկայացումը, վաճառքի իրականացում,
•Նոր հաճախորդների ներգրավում:
Մասնագիտական գիտելիքներ և               հմտություններ 
•Հաղորդակցվելու կարողություն
•Սպասարկման հմտություն
•Աշխատանքի անհրաժեշտ քանակ ապահովելու կարողություն
•Վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
•Թիմում աշխատելու հմտություն
•Համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
•Վճռականություն
•Աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն
•Նախաձեռնողական
•Ճկունություն
•Լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն
Տեխնիկական հմտություններ 
MS Word, MS Excel, ծրագրերի լավ իմացություն
Լեզուների իմացություն
Հայերեն՝ գերազանց, անգլերեն  և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն
Պահանջվող փաստաթղթերը 
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը: Կտեղեկացվեն միայն թեստավորման համար ընտրվածները:  
Հետադարձ կապ 
Հեռախոս՝ 010 510 910 (Ներքին` 9605, 9606 (Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագրերի բաժին)  
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
Պլաստիկ քարտերով ֆիզիկական անձանց վարկային գծերի տրամադրման և սպասարկման բաժնի մասնագետ
Վերջնաժամկետ՝ 24.08.2020թ․
 Պլաստիկ քարտերով ֆիզիկական անձանց վարկային գծերի տրամադրման և սպասարկման բաժնի մասնագետ
Դիմել
Note
 24.08.2020
 Մրցութային աշխատատեղ՝
  Մասնագետ
 Պահանջվող կրթությունը 
Բարձրագույն կրթություն (Տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն)
Պահանջվող աշխատանքային            փորձը
Ցանկալի է  աշխատանքային փորձ ֆինանսաբանկային համակարգում:  
  Աշխատանքային պարտականությունները
• Բաժնի փաստաթղթաշրջանառության և փաստաթղթերի պահպանման իրականացում և ապահովում, 
• Հաճախորդի կողմից ներկայացված հայտերի ուսումնասիրում, անհրաժեշտ փաստաթղթերի հավաքագրում, եզրակացությունների պայմանագրերի, մարման ժամանակացույցերի և կարգադրությունների կազմում,  
• Անհրաժեշտության դեպքում գրավի պայմանագրերի գրանցում պետական լիազոր մարմնում, 
• Վարկային պարտավորությունների ժամանակին կատարման նկատմամբ ամենօրյա հսկողության իրականացում
 Մասնագիտական գիտելիքներ և              հմտություններ 
 • թիմում աշխատելու հմտություն
 • վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն 
 • համագործակցելու և բանակցելու ունակություն 
 • նախաձեռնողականություն 
 • աշխատանքը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կատարելու ունակություն 
 • լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն 
 • վաճառքի հմտությունների առկայություն` պահանջարկի բացահայտում,  բանակցությունների վարում:  
 Տեխնիկական հմտություններ 
MS Excel, MS Word ծրագրերի լավ իմացություն
 Լեզուների իմացություն
Հայերեն՝ գերազանց, 
Ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն
 Պահանջվող փաստաթղթերը 
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am  էլեկտրոնային հասցեով` պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը: 
Կտեղեկացվեն միայն թեստավորման համար ընտրվածները:
 Հետադարձ կապ
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագրերի բաժին/)  
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
  Պլաստիկ քարտերի վարչության Հաշվարկների բաժնի պատասխանատու հերթապահ-օպերատորի ստաժոր /փորձնակ/
Վերջնաժամկետ՝ 28.08.2020թ․
  Պլաստիկ քարտերի վարչության Հաշվարկների բաժնի պատասխանատու հերթապահ-օպերատորի ստաժոր /փորձնակ/
Դիմել
Note
 28.08.2020
 Մրցութային աշխատատեղ՝
Պլաստիկ քարտերի վարչության Հաշվարկների բաժնի պատասխանատու հերթապահ-օպերատորի ստաժոր /փորձնակ/ /Աշխատանքային ժամերը՝ երեկոյան ժամը 18:00-ից մինչև առավոտյան ժամը 09:00-ն (գիշերային)/:
 Պահանջվող կրթությունը 
Բարձրագույն կրթություն
Պահանջվող աշխատանքային            փորձը
Աշխատանքային փորձը բանկային ոլորտում կդիտվի որպես առավելություն  
 Մասնագիտական գիտելիքներ և              հմտություններ 
•վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն •թիմում աշխատելու հմտություն •համագործակցելու և բանակցելու ունակություն •նախաձեռնողականություն •աշխատանքը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կատարելու ունակություն •լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն  
   Տեխնիկական հմտություններ 
MS Excel, MS Word ծրագրերի լավ իմացություն
 Լեզուների իմացություն
Հայերեն՝ գերազանց,
ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն
 Պահանջվող փաստաթղթերը 
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը: Կտեղեկացվեն միայն հարցազրույցի համար ընտրվածները  
 Հետադարձ կապ
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագրերի բաժին/)
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
  մասնաճյուղերում հաշվապահ-գանձապահի և վարկային մասնագետի ստաժոր//փորձնակ/
Վերջնաժամկետ՝ 06.09.2020թ․
Note
  06.09.2020
Մրցութային աշխատատեղ՝
<<ՀԱՅԷԿՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ <<ԱՇՏԱՐԱԿ>>, <<ՍԵՎԱՆ>>, <<ՎԱՆԱՁՈՐ>>, <<ՍՊԻՏԱԿ>>, <<ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ>>, <<ԳՈՐԻՍ>>, <<ՄԱՐՏՈՒՆԻ>>, <<ԻՋԵՎԱՆ>>, <<ՇԻՐԱԿ>>, <<ԵՂԵԳՆԱՁՈՐ>>, <<ՀՐԱԶԴԱՆ-ՄԻԿՐՈ>>, <<ԿՈՏԱՅՔ>> ԵՎ <<ԿԱՊԱՆ>> մասնաճյուղերում հաշվապահ-գանձապահի և վարկային մասնագետի ստաժոր//փորձնակ/
 Պահանջվող կրթությունը 
Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն
Պահանջվող աշխատանքային            փորձը
Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ  
 Մասնագիտական գիտելիքներ և              հմտություններ 
•Հաղորդակցվելու կարողություն
•Սպասարկման հմտություն
•Աշխատանքի անհրաժեշտ քանակ ապահովելու կարողություն
•Վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
•Թիմում աշխատելու հմտություն
•Համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
•Վճռականություն
•Աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն
•Նախաձեռնողականություն
•ճկունություն    
Տեխնիկական հմտություններ 
MS Word, MS Excel, ծրագրերի իմացություն
 Լեզուների իմացություն
Հայերեն՝ գերազանց
անգլերեն  և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն
 Պահանջվող փաստաթղթերը 
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը Կտեղեկացվեն միայն թեստավորման համար ընտրվածները  
 Հետադարձ կապ
Հեռախոս՝ 010 510 910 (Ներքին` 9605, 9606 (Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագրերի բաժին))­­­
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
Թարմացվել է` 06/08/2020 18:16