86 86
ENG

Թափուր աշխատատեղեր

Մասնաճյուղերում ստաժոր/փորձնակ/ հաշվապահ-գանձապահ, վարկային մասնագետ/
Վերջնաժամկետ՝ 18.10.2021թ.
  Մասնաճյուղերում ստաժոր//փորձնակ/ հաշվապահ-գանձապահ, վարկային մասնագետ/
Դիմել
Note
Մինչև 18.10.2021թ (ներառյալ):
Մրցութային աշխատատեղ՝
<<ՀԱՅԷԿՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ մասնաճյուղերում ստաժոր//փորձնակ/ հաշվապահ-գանձապահ, վարկային մասնագետ/
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն:  
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ:  
 Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
Հաղորդակցվելու կարողություն
Սպասարկման հմտություն
Աշխատանքի անհրաժեշտ քանակ ապահովելու կարողություն
Վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
Թիմում աշխատելու հմտություն
Համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
Վճռականություն
Աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն
Նախաձեռնողականություն
Ճկունություն
 
   Տեխնիկական հմտություններ՝
MS Excel, MS Word ծրագրերի լավ իմացություն
  Լեզուների իմացություն՝
Հայերեն` գերազանց,  ռուսերեն, անգլերեն լեզուների լավ իմացություն
 
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:  
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)        
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
 Վարկերի մոնիտորինգի բաժնի մասնագետ 
Վերջնաժամկետ՝ 15.10.2021
 Վարկերի մոնիտորինգի բաժնի մասնագետ 
Դիմել
Note
  15.10.2021 
 Մրցութային աշխատատեղ 
  Վարկերի մոնիտորինգի բաժնի մասնագետ
 Պահանջվող կրթություն 
Բարձրագույն կրթություն  (տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն)    
  Պահանջվող աշխատանքային փորձ
Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ  
   Մասնագիտական գիտելիքներ և                հմտություններ 
•Հաղորդակցվելու կարողություն
•Սպասարկման հմտություն
•Աշխատանքի անհրաժեշտ քանակ ապահովելու կարողություն
•Վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
•Թիմում աշխատելու հմտություն
•Համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
•Վճռականություն
•Աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն
•Նախաձեռնողական
•Ճկունություն
   
   Տեխնիկական հմտություններ 
MS Word, MS Excel, ծրագրերի լավ իմացություն
 Լեզուների իմացություն
Հայերեն՝ գերազանց, անգլերեն  և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն  
 Պահանջվող փաստաթղթեր 
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը: Կտեղեկացվեն միայն թեստավորման համար ընտրվածները:  
   Հետադարձ կապ 
Հեռախոս՝ 010 510 910 (Ներքին` 9605, 9606 (Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագրերի բաժին)        
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
 Կորպորատիվ վարկերի տրամադրման բաժնի մասնագետ 
Վերջնաժամկետ՝ 27.09.2021
 Կորպորատիվ վարկերի տրամադրման բաժնի մասնագետ 
Դիմել
Note
  27.09.2021 
 Մրցութային աշխատատեղ 
  Առևտրային վարկավորման վարչության Կորպորատիվ վարկերի տրամադրման բաժնի մասնագետ
 Պահանջվող կրթություն 
Բարձրագույն կրթություն  (տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն)    
    Աշխատանքային պարտականություններ  
•Բանկի կողմից առաջարկվող վարկատեսակների վերաբերյալ պոտենցյալ հաճախորդների տեղեկացվածության ապահովում
•Նոր հաճախորդների ակտիվ ներգրավման աշխատանքների իրականացում
•Նոր և ընթացիկ հաճախորդների հետ մշտական աշխատանքի իրականացում
•Վարկային հայտերի ուսումնասիրություն, այցելություններ հաճախորդների գործունեության վայր և նրանց ֆինանսատնտեսական վիճակի վերլուծություն
•Վարկային ռիսկերի գնահատում, վարկունակության և վճարունակության գնահատում
•Վարկային գործերի ներկայացում վարկային կոմիտե, 
•Վարկային փաթեթի ձևավորում, վարկերի տրամադրում, տրամադրված վարկերի պարբերական մոնիտորինգի իրականացում
   
   Մասնագիտական գիտելիքներ և                հմտություններ 
•Վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
•Թիմում աշխատելու հմտություն
•Համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
•Վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
•Նախաձեռնողականություն
•Աշխատանքը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կատարելու ունակություն
•Լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն
•Ճկունություն
•Վաճառքի հմտությունների առկայություն` պահանջարկի բացահայտում,  բանակցությունների վարում
   
   Տեխնիկական հմտություններ 
MS Word, MS Excel, ծրագրերի լավ իմացություն
 Լեզուների իմացություն
Հայերեն՝ գերազանց, անգլերեն  և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն  
 Պահանջվող փաստաթղթեր 
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը: Կտեղեկացվեն միայն թեստավորման համար ընտրվածները:  
   Հետադարձ կապ 
Հեռախոս՝ 010 510 910 (Ներքին` 9605, 9606 (Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագրերի բաժին)      
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
 Կառավարիչներ  մասնաճյուղերում
Վերջնաժամկետ՝ 23.09.2021թ 
Կառավարիչներ  մասնաճյուղերում
Դիմել
Note
Մինչև՝ 23.09.2021թ (ներառյալ):
Մրցութային աշխատատեղ՝
Կառավարիչ Երևան քաղաքի և ՀՀ մարզերի մասնաճյուղերում
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն  
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Աշխատանքային փորձը պարտադիր է  
 Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
-    Պարտաճանաչություն
-    Օրինապահություն և հուսալիություն
-    Կազմակերպվածություն և աշխատանքի պլանավորում
-    Ճկունություն
-   Աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն
-   Վերլուծելու ունակություն
-    Թիմում աշխատելու ունակություն
-    Նախաձեռնողականություն և վճռականություն:
-    Առողջ դատելու ընդունակություն և զգոնություն
-    Կոորդինացում և վերահսկողություն
 
   Տեխնիկական հմտություններ՝
MS Excel, MS Word ծրագրերի իմացություն
  Լեզուների իմացություն՝
Հայերեն` գերազանց,  ռուսերեն, անգլերեն լեզուների լավ իմացություն
 
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:  
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)      
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
 Հաճախորդների աջակցման կենտրոնի պատասխանատու հերթապահ-օպերատոր 
Վերջնաժամկետ՝ 24.09.2021
 Հաճախորդների աջակցման կենտրոնի պատասխանատու հերթապահ-օպերատոր 
Դիմել
Note
  24.09.2021 
 Մրցութային աշխատատեղ 
  Հաճախորդների աջակցման կենտրոնի պատասխանատու հերթապահ-օպերատոր /գիշերային/
 Պահանջվող կրթություն 
Բարձրագույն կրթություն   
Պահանջվող աշխատանքային փորձ
Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ  
    Աշխատանքային պարտականություններ  
•Հաճախորդների զանգերի սպասարկում,
•Հեռախոսով պրոդուկտների ներկայացումը, վաճառքի իրականացում,
•Նոր հաճախորդների ներգրավում: 
   
   Մասնագիտական գիտելիքներ և                հմտություններ 
•Հաղորդակցվելու կարողություն
•Սպասարկման հմտություն
•Աշխատանքի անհրաժեշտ քանակ ապահովելու կարողություն
•Վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
•Թիմում աշխատելու հմտություն
•Համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
•Վճռականություն
•Աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն
•Նախաձեռնողականություն
•Ճկունություն
•Լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն 
   
   Տեխնիկական հմտություններ 
MS Word, MS Excel, ծրագրերի լավ իմացություն
 Լեզուների իմացություն
Հայերեն՝ գերազանց, անգլերեն  և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն  
 Պահանջվող փաստաթղթեր 
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը: Կտեղեկացվեն միայն թեստավորման համար ընտրվածները:  
   Հետադարձ կապ 
Հեռախոս՝ 010 510 910 (Ներքին` 9605, 9606 (Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագրերի բաժին)      
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
Հաճախորդների աջակցման կենտրոնի մասնագետ 
Վերջնաժամկետ՝ 24.09.2021
 Հաճախորդների աջակցման կենտրոնի մասնագետ  
Դիմել
Note
  24.09.2021 
 Մրցութային աշխատատեղ 
  Հաճախորդների աջակցման կենտրոնի մասնագետ
 Պահանջվող կրթություն 
Բարձրագույն կրթություն   
Պահանջվող աշխատանքային փորձ
  Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ  
    Աշխատանքային պարտականություններ  
•Հաճախորդների զանգերի սպասարկում
•Հեռախոսով պրոդուկտների ներկայացումը, վաճառքի իրականացում 
•Նոր հաճախորդների ներգրավում    
   Մասնագիտական գիտելիքներ և               հմտություններ 
•Հաղորդակցվելու կարողություն 
•Սպասարկման հմտություն 
•Աշխատանքի անհրաժեշտ քանակ ապահովելու կարողություն 
•Վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն 
•Թիմում աշխատելու հմտություն 
•Համագործակցելու և բանակցելու ունակություն 
•Վճռականություն 
•Աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն 
•Նախաձեռնողականություն 
•Ճկունություն 
•Լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն 
   
   Տեխնիկական հմտություններ 
MS Word, MS Excel, ծրագրերի լավ իմացություն
 Լեզուների իմացություն
Հայերեն՝ գերազանց, անգլերեն  և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն  
 Պահանջվող փաստաթղթեր 
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը: Կտեղեկացվեն միայն թեստավորման համար ընտրվածները:  
   Հետադարձ կապ 
Հեռախոս՝ 010 510 910 (Ներքին` 9605, 9606 (Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագրերի բաժին)         [-CAREER- [title] Մասնաճյուղերի կառավարիչ[/title] [deadline] 23.09.2021 [/deadline] [position] Մասնաճյուղերի կառավարիչ[/position] [warn] Մինչև՝ 23.09.2021 [/warn] [cv_title] Դիմումների ներկայացման կարգ [/cv_title] [cv_text] Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը [/cv_text]
 Մրցութային աշխատատեղ 
  Մասնաճյուղերի կառավարիչ
 Պահանջվող կրթություն 
Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն  
Պահանջվող աշխատանքային  փորձ
Համանուն աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ, սակայն ֆինանսաբանկային ոլորտում աշխատանքային փորձը պարտադիր է:  
  Մասնագիտական գիտելիքներ  և  հմտություններ  
. Հաղորդակցվելու կարողություն
. Սպասարկման հմտություն
. Աշխատանքի անհրաժեշտ քանակ ապահովելու կարողություն
. Վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
. Թիմում աշխատելու հմտություն
. Համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
. Վճռականություն
. Աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն
. Նախաձեռնողականություն
. Ճկունություն
 
 Տեխնիկական հմտություններ 
MS Excel, MS Word ծրագրերի լավ իմացություն
 Լեզուների իմացություն 
Հայերեն՝ գերազանց, անգլերեն  և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն
 Պահանջվող փաստաթղթեր 
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը: Կտեղեկացվեն միայն հարցազրույցի համար ընտրվածները  
 Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010 510 910 (Ներքին` 9605, 9606 (Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագրերի բաժին)
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
Թարմացվել է` 16/09/2021 11:06