Թափուր աշխատատեղեր

Ուղեկցման բաժնի մասնագետ
Վերջնաժամկետ՝ 21.06.2020թթ
Ուղեկցման բաժնի մասնագետ
Դիմել
Note
Մինչև՝ 21.06.2020թթ (ներառյալ):
Մրցութային աշխատատեղ՝
Ուղեկցման բաժնի մասնագետ
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն կրթություն  (Տնտեսագիտական, տեխնիկական կամ իրավաբանական կրթություն)  
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձը ֆինանսաբանկային համակարգում /ցանկալի է/  
 Աշխատանքային պարտականությունները 
-  վարկերի տրամադրման գործընթացի օժանդակում (պայմանագրերի, կարգադրությունների կազմում, հսկողության իրականացում, նոտարական վավերացում)
-  վարկավորման գործընթացի փաստաթղթաշրջանառության ապահովում
-  վարկային պորտֆելի վերլուծության իրականացում
-  հաշվետվությունների պատրաստում և տվյալների ամփոփում
-  Անմիջական ղեկավարի այլ հանձնարարությունների կատարում
 
 Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
-  վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
-   թիմում աշխատելու հմտություն
-  համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
-  նախաձեռնողականություն
-  աշխատանքը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կատարելու ունակություն
 - լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն
 
   Տեխնիկական հմտություններ՝
MS Excel, MS Word ծրագրերի լավ իմացություն
  Լեզուների իմացություն՝
Հայերեն` գերազանց,  ռուսերեն, անգլերեն լեզուների լավ իմացություն
 
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:  
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
Թարմացվել է` 02/06/2020 09:58