86 86
ENG

Թափուր աշխատատեղեր

POS տերմինալների տեղադրման, սպասարկման և ներգրավման բաժնի մասնագետ 
Վերջնաժամկետ՝ Մինչև 20.06.2022
Պլաստիկ քարտերի վարչության POS տերմինալների տեղադրման, սպասարկման և ներգրավման բաժնի մասնագետ
Դիմել
Note
Մինչև՝ 20.06.2022 (ներառյալ):
Մրցութային աշխատատեղ՝
Պլաստիկ քարտերի վարչության POS տերմինալների տեղադրման, սպասարկման և ներգրավման բաժնի մասնագետ 
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն  
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Նվազագույնը 1(մեկ) տարի  
 Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
- POS Տերմինալների տեղադրում, գրանցում, սպասարկում և ներգրավում:
- վիրտուալ POS տերմինալների(vPOS) գրանցում, սպասարկում և ներգրավում:
- վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն:
- թիմում աշխատելու հմտություն:
- համագործակցելու և բանակցելու ունակություն:
- նախաձեռնողականություն:
- աշխատանքը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կատարելու ունակություն:
- լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն:
   
Տեխնիկական հմտություններ՝
MS Excel, MS Word ծրագրերի լավ իմացություն
Լեզուների իմացություն՝
Հայերեն՝ գերազանց, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն
 
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:  
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագրերի բաժին/)                
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
POS տերմինալների տեղադրման, սպասարկման և ներգրավման բաժնի ստաժոր/փորձնակ 
Վերջնաժամկետ՝ Մինչև 19.05.2022
Պլաստիկ քարտերի վարչության POS տերմինալների տեղադրման, սպասարկման և ներգրավման բաժնի ստաժոր/փորձնակ
Դիմել
Note
Մինչև՝ 19.05.2022 (ներառյալ):
Մրցութային աշխատատեղ՝
Պլաստիկ քարտերի վարչության POS տերմինալների տեղադրման, սպասարկման և ներգրավման բաժնի ստաժոր/փորձնակ
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն  
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ  
 Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
- POS Տերմինալների տեղադրում, գրանցում, սպասարկում և ներգրավում:
- վիրտուալ POS տերմինալների(vPOS) գրանցում, սպասարկում և ներգրավում:
- վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն:
-  թիմում աշխատելու հմտություն:
- համագործակցելու և բանակցելու ունակություն:
- նախաձեռնողականություն:
- աշխատանքը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կատարելու ունակություն:
- լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն:
   
Տեխնիկական հմտություններ՝
MS Excel, MS Word ծրագրերի լավ իմացություն
Լեզուների իմացություն՝
Հայերեն՝ գերազանց, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն
 
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:  
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագրերի բաժին/)              
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
 Կառավարիչներ  Երևան քաղաքի և մարզերի մասնաճյուղերում
Վերջնաժամկետ՝ Մինչև 20.05.2022
Կառավարիչներ  Երևան քաղաքի և մարզերի մասնաճյուղերում
Դիմել
Note
Մինչև՝ 20.05.2022 (ներառյալ):
Մրցութային աշխատատեղ՝
Կառավարիչ Երևան քաղաքի և ՀՀ մարզերի մասնաճյուղերում
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն  
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Աշխատանքային փորձը պարտադիր է  
 Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
-    Պարտաճանաչություն
-    Օրինապահություն և հուսալիություն
-    Կազմակերպվածություն և աշխատանքի պլանավորում
-    Ճկունություն
-   Աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն
-   Վերլուծելու ունակություն
-    Թիմում աշխատելու ունակություն
-    Նախաձեռնողականություն և վճռականություն:
-    Առողջ դատելու ընդունակություն և զգոնություն
-    Կոորդինացում և վերահսկողություն
 
   Տեխնիկական հմտություններ՝
MS Excel, MS Word ծրագրերի իմացություն
  Լեզուների իմացություն՝
Հայերեն` գերազանց,  ռուսերեն, անգլերեն լեզուների լավ իմացություն
 
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:  
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)            
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
 Տեղեկատվական անվտանգության բաժնի մասնագետի փորձնակ/ստաժոր 
Վերջնաժամկետ՝  Մինչև  19.05.2022
 Տեղեկատվական անվտանգության բաժնի մասնագետի փորձնակ/ստաժոր 
Դիմել
Note
  Մինչև 19.05.2022
 Մրցութային աշխատատեղ 
  Տեղեկատվական անվտանգության բաժնի մասնագետի փորձնակ/ստաժոր
 Պահանջվող կրթություն 
Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն ՏՏ/ճշգրիտ գիտությունների ոլորտում/  
Պահանջվող աշխատանքային փորձ
Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ  
   Տեխնիկական հմտություններ 
•Windows/Linux գործառնական համակարգերի  իմացություն
•Սպասարկման հմտություն
•ցանցային ենթակառուցվածքների սարքածրագրային ապահովման իմացություն
•Տեղեկատվական անվտանգության գործիքների (antivirus,  IPS/IDS, SIEM, DLP, Vulnerability scanners), տիրապետում •ISO 27001 իմացություն    
 Տեխնիկական հմտություններ 
•վերլուծական և կառուցողական մտածելակերպ
•թիմում աշխատելու հմտություն
•նախաձեռնողականություն
•արագ կողմնորոշման և արձագանքման կարողություն
•լարված և արտակարգ  իրավիճակներում աշխատելու ունակություն
•պարտաճանաչություն
•նորը սովորելու ձգտում
•կարգապահությունbr]
  Լեզուների իմացություն՝
Հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն
 
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:
Կտեղեկացվեն միայն հարցազրույցի համար ընտրվածները:  
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)          
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
 Գործադիր տնօրենի տեղակալի օգնական-գործավարուհի
Վերջնաժամկետ՝ Մինչև՝ 18.06.2022թ.
  Գործադիր տնօրենի տեղակալի օգնական-գործավարուհի
Դիմել
Note
Մինչև 18.06.2022թ. (ներառյալ):
Մրցութային աշխատատեղ՝
Գործադիր տնօրենի տեղակալի օգնական-գործավարուհի
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն կրթություն   
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Աշխատանքային փորձը ցանկալի է
Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
- Պարտաճանաչություն
- Օրինապահություն և հուսալիություն
                                     - Հաղորդակցվելու կարողություն և համագործակցելու ունակություն
                                  - Կազմակերպվածություն և աշխատանքի պլանավորում
- Վերլուծելու, առողջ դատելու ընդունակություն և զգոնություն
- Թիմում աշխատելու ունակություն
- Ճկունություն
- Նախաձեռնողականություն և վճռականություն
- Աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն
 
 Աշխատատեղի նպատակը
- Բանկի Գործադիր տնօրենի տեղակալի ամենօրյա ընթացիկ գործունեության արդյունավետության ապահովում:
- Ղեկավարների աշխատանքային գրաֆիկին հետևում, հեռախոսազանգերին պատասխանում, հյուրերի դիմավորում, քաղաքացիների ընդունելությունների կազմակերպում և այլ հանձնարարականների կատարում:
- Բանկը ներկայացնող և այլ համապատասխան նյութերի, թղթակցությունների, հաշվետվությունների, արձանագրությունների թարգմանություններ, տպագրություն:
 
   Տեխնիկական հմտություններ՝
MS Excel, MS Word ծրագրերի  իմացություն
  Լեզուների իմացություն՝
Հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն
 
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:
Կտեղեկացվեն միայն թեստավորման համար ընտրվածները:  
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)                
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
Քարտուղարության մասնագետ
Վերջնաժամկետ՝ Մինչև՝ 18.06.2022թ.
  Քարտուղարության մասնագետ
Դիմել
Note
Մինչև 18.06.2022թ. (ներառյալ):
Մրցութային աշխատատեղ՝
Քարտուղարության մասնագետ
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն կրթություն   
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Աշխատանքային փորձը ցանկալի է
Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
- Պարտաճանաչություն
- Օրինապահություն և հուսալիություն
                                     - Հաղորդակցվելու կարողություն և համագործակցելու ունակություն
                                  - Կազմակերպվածություն և աշխատանքի պլանավորում
- Վերլուծելու, առողջ դատելու ընդունակություն և զգոնություն
- Թիմում աշխատելու ունակություն
- Ճկունություն
- Նախաձեռնողականություն և վճռականություն
- Աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն
- Ընթացիկ փաստաթղթաշրջանառության գործընթացի համակարգում
- Բանկի տարածքային և կառուցվածքային ստորաբաժանումներին շրջաբերական նամակների, հրամանների  և տեղեկատվական ամփոփագրերի ուղարկում
 
 Աշխատատեղի նպատակը
- Ընթացիկ փաստաթղթաշրջանառության գործընթացի համակարգում
- Բանկի տարածքային և կառուցվածքային ստորաբաժանումներին շրջաբերական նամակների, հրամանների  և տեղեկատվական ամփոփագրերի ուղարկում
- Էլեկտրոնային փոստով ստացվող փաստաթղթերի մուտքագրում ծրագիր
 
   Տեխնիկական հմտություններ՝
MS Excel, MS Word ծրագրերի  իմացություն
  Լեզուների իմացություն՝
Հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն
 
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:
Կտեղեկացվեն միայն թեստավորման համար ընտրվածները:  
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)                
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
Մասնաճյուղերում ստաժոր/փորձնակ/ հաշվապահ-գանձապահ, վարկային մասնագետ/
Վերջնաժամկետ՝  Մինչև 18.06.2022
  Մասնաճյուղերում ստաժոր//փորձնակ/ հաշվապահ-գանձապահ, վարկային մասնագետ/
Դիմել
Note
Մինչև 18.06.2022 (ներառյալ):
Մրցութային աշխատատեղ՝
<<ՀԱՅԷԿՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ մասնաճյուղերում ստաժոր//փորձնակ/ հաշվապահ-գանձապահ, վարկային մասնագետ/
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն:  
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ:  
 Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
• Հաղորդակցվելու կարողություն
• Սպասարկման հմտություն
• Աշխատանքի անհրաժեշտ քանակ ապահովելու կարողություն
• Վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
• Թիմում աշխատելու հմտություն
• Համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
• Վճռականություն
• Աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն
• Նախաձեռնողականություն
• Ճկունություն
 
   Տեխնիկական հմտություններ՝
MS Excel, MS Word ծրագրերի լավ իմացություն
  Լեզուների իմացություն՝
Հայերեն` գերազանց,  ռուսերեն, անգլերեն լեզուների լավ իմացություն
 
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:  
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)                            
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
Պլաստիկ քարտերի վարչության հաշվարկների բաժնի առաջատար մասնագետ
Վերջնաժամկետ՝  Մինչև 17.06.2022
Պլաստիկ քարտերի վարչության հաշվարկների բաժնի առաջատար մասնագետ
Դիմել
Note
Մինչև 17.06.2022 (ներառյալ):
Մրցութային աշխատատեղ՝
 առաջատար մասնագետ
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն կրթություն  
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Միջազգային հետգանձումների, ինչպես նաև միջազգային վճարահաշվարկային համակարգերի (VISA, MASTERCARD) հետ աշխատանքային փորձ առնվազն երկու տարի  
 Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
• Միջազգային հետգանձումների կանոնների գերազանց իմացություն
• վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
• թիմում աշխատելու ունակություն
• համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
• նախաձեռնողականություն
• աշխատանքը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կատարելու հմտություն
• լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն
 
   Տեխնիկական հմտություններ՝
MS Excel, MS Word ծրագրերի լավ իմացություն
  Լեզուների իմացություն՝
Հայերեն` գերազանց,  ռուսերեն, անգլերեն լեզուների լավ իմացություն
 
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:  
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)                  
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
Պլաստիկ քարտերի վարչության հաշվարկների բաժնի մասնագետ  
Վերջնաժամկետ՝  Մինչև 17.06.2022
Պլաստիկ քարտերի վարչության հաշվարկների բաժնի մասնագետ  
Դիմել
Note
Մինչև 17.06.2022 (ներառյալ):
Մրցութային աշխատատեղ՝
 Մասնագետ
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն կրթություն  
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Բանկային ոլորտում առնվազն մեկ տարի  
  Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
• համակարգի ենթահամակարգի կողմից գեներացված կասկածելի գործառնությունների դիտարկում
• պլաստիկ քարտերի անվանագրում
• պլաստիկ քարտերով առաջացող դեբիտորական պարտքերի պատճառների բացահայտում
• ծրագրում քարտերի և վճարումների վերաբերյալ տեղեկատվություն պարունակող  ֆայլերի ուսումնասիրում
• ոչ աշխատանքային օրերին հերթապահության իրականացում հաշվետվությունների կազմում
• թիմում աշխատելու հմտություն
• համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
• նախաձեռնողականություն
• աշխատանքը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կատարելու ունակություն
• լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն
 
   Տեխնիկական հմտություններ՝
MS Excel, MS Word ծրագրերի լավ իմացություն
  Լեզուների իմացություն՝
Հայերեն` գերազանց,  ռուսերեն, անգլերեն լեզուների լավ իմացություն
 
Պահանջվող փաստաթղթերը
• Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:
• Կտեղեկացվեն միայն հարցազրույցի համար ընտրվածները:  
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)                  
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
Հաշվարկների բաժնի պատասխանատու հերթապահ-օպերատոր/ ստաժոր /փորձնակ 
Վերջնաժամկետ՝  Մինչև 16.06.2022
Պլաստիկ քարտերի վարչության Հաշվարկների բաժնի պատասխանատու(գիշերային) հերթապահ-օպերատորի ստաժոր /փորձնակ/ (ժամը 18:00-ից մինչև 09:00-ն )
Դիմել
Note
Մինչև 16.06.2022 (ներառյալ):
Մրցութային աշխատատեղ՝
 Հաշվարկների բաժնի պատասխանատու հերթապահ-օպերատոր/ ստաժոր /փորձնակ/
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն կրթություն  
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Աշխատանքային փորձը բանկային ոլորտում կդիտվի որպես առավելություն    
  Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
• վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
• թիմում աշխատելու ունակություն
• համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
• նախաձեռնողականություն
• աշխատանքը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կատարելու հմտություն
• լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն
 
   Տեխնիկական հմտություններ՝
MS Excel, MS Word ծրագրերի լավ իմացություն
  Լեզուների իմացություն՝
Հայերեն` գերազանց,  ռուսերեն, անգլերեն լեզուների լավ իմացություն
 
Պահանջվող փաստաթղթերը
• Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:
• Կտեղեկացվեն միայն հարցազրույցի համար ընտրվածները:  
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)                          
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
 Նորագույն տեխնոլոգինաների ներդրման և սպասակման բաժնի մասնագետ 
Վերջնաժամկետ՝  Մինչև  10.06.2022
 Նորագույն տեխնոլոգինաների ներդրման և սպասակման բաժնի մասնագետ 
Դիմել
Note
  Մինչև 10.06.2022
 Մրցութային աշխատատեղ 
  Նորագույն տեխնոլոգինաների ներդրման և սպասակման բաժնի մասնագետ
 Պահանջվող կրթություն 
Բարձրագույն կրթություն բիզնեսի կառավարման, ֆինանսների կամ այլ  հարակից ոլորտում  
Պահանջվող աշխատանքային փորձ
Առնվազն 2 տարվա  աշխատանքային փորձ  
    Աշխատատեղի նկարագիր  
• Բանկի բիզնես գործընթացների ուսումնասիրություն, վերլուծություն
• Բանկային կիրառական համակարգերի ադմինիստրավորում և օգտագործողների աջակցում, ինչպես նաև դրանց կառավարման և վերահսկման  գործընթացին մասնակցություն
 
   Մասնագիտական գիտելիքներ և                հմտություններ 
• Նախագծերի կառավարման մեթոդոլոգիաների   գիտելիքների և փորձի առկայությունը կդիտվի որպես առավելություն
• Քանակական և որակական վերլուծություններ անելու  ունակություն
• Բիզնես քեյսերի պատրաստման և վերլուծության փորձի առկայությունը կդիտվի որպես առավելություն
• Առաջնորդելու և ուղղորդելու ունակություն
• Տարբեր իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու ունակություն
• Որոշումներ կայացնելու և օպտիմալ լուծումներ  առաջարկելու ունակություն
• Մարդկանց հետ շփվելու, բանակցություններ վարելու  միջանձնային հմտություններ
• Հաղորդակցության գրավոր և բանավոր  հմտություններ
• Կազմակերպչական հմտություններ՝ ժամանակի  պլանավորման և վերջնաժամկետների պահպանման
• Սթրեսային իրավիճակներում աշխատելու  ունակություն
 
   Տեխնիկական հմտություններ 
MS Word, MS Excel, ծրագրերի լավ իմացություն
 Լեզուների իմացություն
Հայերեն՝ գերազանց, անգլերեն  և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն  
 Պահանջվող փաստաթղթեր 
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը: Կտեղեկացվեն միայն թեստավորման համար ընտրվածները:  
   Հետադարձ կապ 
Հեռախոս՝ 010 510 910 (Ներքին` 9605, 9606 (Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագրերի բաժին)                
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
 Կորպորատիվ վարկերի տրամադրման բաժնի մասնագետ 
Վերջնաժամկետ՝  Մինչև  02.06.2022
 Կորպորատիվ վարկերի տրամադրման բաժնի մասնագետ 
Դիմել
Note
  Մինչև 02.06.2022
 Մրցութային աշխատատեղ 
  Կորպորատիվ վարկերի տրամադրման բաժնի մասնագետ
 Պահանջվող կրթություն 
Բարձրագույն կրթություն  (Տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն)  
Պահանջվող աշխատանքային փորձ
Նվազագույնը մեկ տարի  
    Աշխատանքային պարտականություններ  
• Բանկի կողմից առաջարկվող վարկատեսակների վերաբերյալ պոտենցյալ հաճախորդների տեղեկացվածության ապահովում
• Նոր հաճախորդների ակտիվ ներգրավման աշխատանքների իրականացում
• Նոր և ընթացիկ հաճախորդների հետ մշտական աշխատանքի իրականացում
• Վարկային հայտերի ուսումնասիրություն, այցելություններ հաճախորդների գործունեության վայր և նրանց ֆինանսատնտեսական վիճակի վերլուծություն
• Վարկային ռիսկերի գնահատում, վարկունակության և վճարունակության գնահատում
• Վարկային գործերի ներկայացում վարկային կոմիտե
• Վարկային փաթեթի ձևավորում, վարկերի տրամադրում, տրամադրված վարկերի պարբերական մոնիտորինգի իրականացում
   
   Մասնագիտական գիտելիքներ և                հմտություններ 
• Վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
• Թիմում աշխատելու հմտություն
• Համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
• Նախաձեռնողականություն
• Աշխատանքը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կատարելու ունակություն
• Լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն
• Ճկունություն
• Վաճառքի հմտությունների առկայություն` պահանջարկի բացահայտում,  բանակցությունների վարում
 
   Տեխնիկական հմտություններ 
MS Word, MS Excel, ծրագրերի լավ իմացություն
 Լեզուների իմացություն
Հայերեն՝ գերազանց, անգլերեն  և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն  
 Պահանջվող փաստաթղթեր 
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը: Կտեղեկացվեն միայն թեստավորման համար ընտրվածները:  
   Հետադարձ կապ 
Հեռախոս՝ 010 510 910 (Ներքին` 9605, 9606 (Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագրերի բաժին)                
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
 Հաճախորդների աջակցման կենտրոնի պատասխանատու հերթապահ-օպերատոր 
Վերջնաժամկետ՝  Մինչև  24.05.2022
 Հաճախորդների աջակցման կենտրոնի պատասխանատու հերթապահ-օպերատոր 
Դիմել
Note
  Մինչև 24.05.2022
 Մրցութային աշխատատեղ 
  Հաճախորդների աջակցման կենտրոնի պատասխանատու հերթապահ-օպերատոր /գիշերային/
 Պահանջվող կրթություն 
Բարձրագույն կրթություն   
Պահանջվող աշխատանքային փորձ
Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ  
    Աշխատանքային պարտականություններ  
•Հաճախորդների զանգերի սպասարկում,
•Հեռախոսով պրոդուկտների ներկայացումը, վաճառքի իրականացում,
•Նոր հաճախորդների ներգրավում: 
   
   Մասնագիտական գիտելիքներ և                հմտություններ 
•Հաղորդակցվելու կարողություն
•Սպասարկման հմտություն
•Աշխատանքի անհրաժեշտ քանակ ապահովելու կարողություն
•Վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
•Թիմում աշխատելու հմտություն
•Համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
•Վճռականություն
•Աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն
•Նախաձեռնողականություն
•Ճկունություն
•Լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն 
   
   Տեխնիկական հմտություններ 
MS Word, MS Excel, ծրագրերի լավ իմացություն
 Լեզուների իմացություն
Հայերեն՝ գերազանց, անգլերեն  և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն  
 Պահանջվող փաստաթղթեր 
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը: Կտեղեկացվեն միայն թեստավորման համար ընտրվածները:  
   Հետադարձ կապ 
Հեռախոս՝ 010 510 910 (Ներքին` 9605, 9606 (Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագրերի բաժին)                      
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
Հաճախորդների աջակցման կենտրոնի մասնագետ 
Վերջնաժամկետ՝  Մինչև 24.05.2022
 Հաճախորդների աջակցման կենտրոնի մասնագետ  
Դիմել
Note
 Մինչև 24.05.2022
 Մրցութային աշխատատեղ 
  Հաճախորդների աջակցման կենտրոնի մասնագետ
 Պահանջվող կրթություն 
Բարձրագույն կրթություն   
Պահանջվող աշխատանքային փորձ
  Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ  
    Աշխատանքային պարտականություններ  
•Հաճախորդների զանգերի սպասարկում
•Հեռախոսով պրոդուկտների ներկայացումը, վաճառքի իրականացում 
•Նոր հաճախորդների ներգրավում    
 Մասնագիտական գիտելիքներ և               հմտություններ 
•Հաղորդակցվելու կարողություն 
•Սպասարկման հմտություն 
•Աշխատանքի անհրաժեշտ քանակ ապահովելու կարողություն 
•Վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն 
•Թիմում աշխատելու հմտություն 
•Համագործակցելու և բանակցելու ունակություն 
•Վճռականություն 
•Աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն 
•Նախաձեռնողականություն 
•Ճկունություն 
•Լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն 
   
   Տեխնիկական հմտություններ 
MS Word, MS Excel, ծրագրերի լավ իմացություն
 Լեզուների իմացություն
Հայերեն՝ գերազանց, անգլերեն  և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն  
 Պահանջվող փաստաթղթեր 
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը: Կտեղեկացվեն միայն թեստավորման համար ընտրվածները:  
   Հետադարձ կապ 
Հեռախոս՝ 010 510 910 (Ներքին` 9605, 9606 (Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագրերի բաժին)    
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
Թարմացվել է` 20/05/2022 16:58