86 86
ENG

Թափուր աշխատատեղեր

Պլաստիկ քարտերի վարչության POS տերմինալների տեղադրման, սպասարկման և ներգրավման բաժնի մասնագետ 
Վերջնաժամկետ՝ 11.07.2021 
 Պլաստիկ քարտերի վարչության POS տերմինալների տեղադրման, սպասարկման և ներգրավման բաժնի մասնագետ 
Դիմել
Note
Մինչև՝ 11.07.2021 (ներառյալ):
 Մրցութային աշխատատեղ 
  Պլաստիկ քարտերի վարչության POS տերմինալների տեղադրման, սպասարկման և ներգրավման բաժնի մասնագետ
 Պահանջվող կրթություն 
Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն
Պահանջվող աշխատանքային  փորձ
Նվազագույնը 1 տարի  
 Մասնագիտական գիտելիքներ  և  հմտություններ 
POS Տերմինալների տեղադրում, գրանցում, սպասարկում և ներգրավում
վիրտուալ POS տերմինալների(vPOS) գրանցում, սպասարկում և ներգրավում
վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
թիմում աշխատելու հմտություն
համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
նախաձեռնողականություն
աշխատանքը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կատարելու ունակություն
լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն
 
   Տեխնիկական հմտություններ 
MS Word, MS Excel, ծրագրերի լավ իմացություն  
 Լեզուների իմացություն 
Հայերեն՝ գերազանց, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն  
 Պահանջվող փաստաթղթեր 
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը: Կտեղեկացվեն միայն հարցազրույցի համար ընտրվածները  
 Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010 510 910 (Ներքին` 9605, 9606 (Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագրերի բաժին)
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
 Ներքին դիտարկումների բաժնի մասնագետ
Վերջնաժամկետ՝ 18.06.2021 
 Ներքին դիտարկումների բաժնի մասնագետ
Դիմել
Note
 18.06.2021 
 Մրցութային աշխատատեղ 
  Ներքին դիտարկումների բաժնի մասնագետ
 Պահանջվող կրթություն 
Բարձրագույն իրավաբանական կամ տնտեսագիտական կրթություն, ՀՀ ԿԲ-ի համապատասխան որակավորումը ցանկալի է, իսկ միջազգային սերտիֆիկատներ ունենալը կդիտվի որպես առավելություն  
Պահանջվող աշխատանքային փորձ
Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ ֆինանսաբանկային ոլորտում  
  Մասնագիտական գիտելիքներ և  հմտություններ 
Բանկային ոլորտը կարգավորող, ինչպես նաև ՓԼ/ԱՖ ոլորտը կարգավորող տեղական և միջազգային իրավական ակտերի գերազանց իմացություն  
 Տեխնիկական հմտություններ 
MS Excel, MS Word ծրագրերի լավ իմացություն  
  Լեզուների իմացություն
Հայերեն՝ գերազանց, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն                             
Գործարար որակներ 
Պարտաճանաչություն 
Օրինապահություն և հուսալիություն  
Կազմակերպվածություն և աշխատանքի պլանավորում   
Հաղորդակցվելու կարողություն և համագործակցելու ունակություն   
Վերլուծելու ունակություն
Թիմում աշխատելու ունակություն
Նախաձեռնողականություն և վճռականություն
Առողջ դատելու ընդունակություն և զգոնություն
Կոորդինացում և վերահսկողություն
 Աշխատատեղի նպատակ 
Օրական կտրվածքով հաշվետվություն տրամադրող ստորաբաժանումներից ստացված տեղեկացման ենթակա և կասկածելի գործարքների վերաբերյալ հաշվետվության ձևերի հավաքագրում, ստուգում, պահպանում և արխիվացում:
Հաճախորդի պատշաճ և հավելյալ ուսումնասիրությունների ընթացքում  ստացված տեղեկատվության գրառում և պահպանում:
Կասկածելի գործարքների կամ գործարար հարաբերությունների բացահայտման նպատակով վերլուծությունների իրականացում:
Հաճախորդների և նրանց գործարքների ըստ ռիսկայնության դասակարգման նկատմամբ պարբերական մոնիտորինգի իրականացում:
Բաժնի այլ աշխատանքներին մասնակցություն:    
 Հետադարձ կապ 
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագրերի բաժին/)          
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
 Հաճախորդների աջակցման կենտրոնի պատասխանատու հերթապահ-օպերատոր 
Վերջնաժամկետ՝ 24.06.2021
 Հաճախորդների աջակցման կենտրոնի պատասխանատու հերթապահ-օպերատոր 
Դիմել
Note
  24.06.2021 
 Մրցութային աշխատատեղ 
  Հաճախորդների աջակցման կենտրոնի պատասխանատու հերթապահ-օպերատոր /գիշերային/
 Պահանջվող կրթություն 
Բարձրագույն կրթություն   
Պահանջվող աշխատանքային փորձ
Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ  
    Աշխատանքային պարտականություններ  
•Հաճախորդների զանգերի սպասարկում,
•Հեռախոսով պրոդուկտների ներկայացումը, վաճառքի իրականացում,
•Նոր հաճախորդների ներգրավում: 
   
   Մասնագիտական գիտելիքներ և                հմտություններ 
•Հաղորդակցվելու կարողություն
•Սպասարկման հմտություն
•Աշխատանքի անհրաժեշտ քանակ ապահովելու կարողություն
•Վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
•Թիմում աշխատելու հմտություն
•Համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
•Վճռականություն
•Աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն
•Նախաձեռնողականություն
•Ճկունություն
•Լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն 
   
   Տեխնիկական հմտություններ 
MS Word, MS Excel, ծրագրերի լավ իմացություն
 Լեզուների իմացություն
Հայերեն՝ գերազանց, անգլերեն  և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն  
 Պահանջվող փաստաթղթեր 
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը: Կտեղեկացվեն միայն թեստավորման համար ընտրվածները:  
   Հետադարձ կապ 
Հեռախոս՝ 010 510 910 (Ներքին` 9605, 9606 (Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագրերի բաժին)
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
Հաճախորդների աջակցման կենտրոնի մասնագետ 
Վերջնաժամկետ՝ 24.06.2021
 Հաճախորդների աջակցման կենտրոնի մասնագետ  
Դիմել
Note
  24.06.2021 
 Մրցութային աշխատատեղ 
  Հաճախորդների աջակցման կենտրոնի մասնագետ
 Պահանջվող կրթություն 
Բարձրագույն կրթություն   
Պահանջվող աշխատանքային փորձ
  Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ  
    Աշխատանքային պարտականություններ  
•Հաճախորդների զանգերի սպասարկում
•Հեռախոսով պրոդուկտների ներկայացումը, վաճառքի իրականացում 
•Նոր հաճախորդների ներգրավում    
   Մասնագիտական գիտելիքներ և               հմտություններ 
•Հաղորդակցվելու կարողություն 
•Սպասարկման հմտություն 
•Աշխատանքի անհրաժեշտ քանակ ապահովելու կարողություն 
•Վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն 
•Թիմում աշխատելու հմտություն 
•Համագործակցելու և բանակցելու ունակություն 
•Վճռականություն 
•Աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն 
•Նախաձեռնողականություն 
•Ճկունություն 
•Լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն 
   
   Տեխնիկական հմտություններ 
MS Word, MS Excel, ծրագրերի լավ իմացություն
 Լեզուների իմացություն
Հայերեն՝ գերազանց, անգլերեն  և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն  
 Պահանջվող փաստաթղթեր 
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը: Կտեղեկացվեն միայն թեստավորման համար ընտրվածները:  
   Հետադարձ կապ 
Հեռախոս՝ 010 510 910 (Ներքին` 9605, 9606 (Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագրերի բաժին)      
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
<<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ մասնաճյուղերում ստաժոր //փորձնակ/ հաշվապահ-գանձապահ, վարկային մասնագետ/
Վերջնաժամկետ՝ 27.06.2021 
 <<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ մասնաճյուղերում ստաժոր //փորձնակ/ հաշվապահ-գանձապահ, վարկային մասնագետ/
Դիմել
Note
Մինչև՝ 27.06.2021(ներառյալ):
 Մրցութային աշխատատեղ 
  <<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ մասնաճյուղերում ստաժոր //փորձնակ/ հաշվապահ-գանձապահ, վարկային մասնագետ/
 Պահանջվող կրթություն 
Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն   
Պահանջվող աշխատանքային փորձ
Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ  
  Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ 
•  Հաղորդակցվելու կարողություն 
•  Սպասարկման հմտություն 
•  Աշխատանքի անհրաժեշտ քանակ ապահովելու կարողություն 
•  Վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն 
•  Թիմում աշխատելու հմտություն 
•  Համագործակցելու և բանակցելու ունակություն 
•  Վճռականություն 
•  Աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն 
•  Նախաձեռնողական 
•  Ճկունություն 
   
   Տեխնիկական հմտություններ 
MS Word, MS Excel, ծրագրերի իմացություն
 Լեզուների իմացություն 
Հայերեն՝ գերազանց, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն
 Պահանջվող փաստաթղթեր 
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը: Կտեղեկացվեն միայն հարցազրույցի համար ընտրվածները  
 Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010 510 910 (Ներքին` 9605, 9606 (Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագրերի բաժին)  
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
<<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ մասնաճյուղերում կառավարիչ
Վերջնաժամկետ՝ 27.06.2021 
 <<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ մասնաճյուղերում կառավարիչ
Դիմել
Note
Մինչև՝ 27.06.2021(ներառյալ):
 Մրցութային աշխատատեղ 
  <<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ մասնաճյուղերում կառավարիչ
 Պահանջվող կրթություն
Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն   
Պահանջվող աշխատանքային            փորձ
Համանուն աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ 
  Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ 
• Հաղորդակցվելու կարողություն
• Սպասարկման հմտություն
• Աշխատանքի անհրաժեշտ քանակ ապահովելու կարողություն
• Վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
• Թիմում աշխատելու հմտություն
• Համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
• Վճռականություն
• Աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն
• Նախաձեռնողական
• Ճկունություն
 
   Տեխնիկական հմտություններ 
MS Word, MS Excel, ծրագրերի իմացություն
 Լեզուների իմացություն 
Հայերեն՝ գերազանց, անգլերեն  և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն
 Պահանջվող փաստաթղթեր 
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը: Կտեղեկացվեն միայն հարցազրույցի համար ընտրվածները  
 Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010 510 910 (Ներքին` 9605, 9606 (Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագրերի բաժին)      
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
 Ներքին աուդիտի վարչության աուդիտոր
Վերջնաժամկետ՝ 01.07.2021 
 Ներքին աուդիտի վարչության աուդիտոր
Դիմել
Note
Մինչև՝ 01.07.2021(ներառյալ):
 Մրցութային աշխատատեղ 
  Ներքին աուդիտի վարչության աուդիտոր
 Պահանջվող կրթությունը 
Բարձրագույն
  Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ 
• ՀՀ բանկերի գործունեությունը կարգավորող օրենսդրություն (խորացված)
• ՀՀ բանկերի գործունեությունը կարգավորող կանոնակարգեր (խորացված)
• ՀՀ օրենսդրություն (միջանկյալ)
• Հաշվապահական հաշվառում  (խորացված)
• Առնվազն 2 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ բանկային ոլորտում
 
  Գործարար որակներ
• Պարտաճանաչություն
• Օրինապահություն և հուսալիություն
• Կազմակերպվածություն և աշխատանքի պլանավորում
• Հաղորդակցվելու կարողություն և համագործակցելու ունակություն
• Վերլուծելու ունակություն
• Թիմում աշխատելու ունակություն
• Նախաձեռնողականություն և վճռականություն
• Առողջ դատելու ընդունակություն և զգոնություն
• Կոորդինացում և վերահսկողություն
• Պատասխանատվություն
 
 Տեխնիկական հմտություններ 
Microsoft Office   
 Լեզուների իմացություն 
Հայերեն՝ գերազանց, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն
 Աշխատատեղի նպատակը
• Բանկի կառուցվածքային և տարածքային ստորաբաժանումներում ռիսկերի վրա հիմնված աուդիտի նախապատրաստում և  իրականացում
• Ռիսկերի բացահայտման, գնահատման և նվազեցման ընթացակարգերի արդյունավետության աուդիտ
• Ներքին հսկողության նվազագույն պահանջների կատարման նկատմամբ վերահսկողություն
• Անհրաժեշտության դեպքում գործուղումներ ՀՀ մարզերի մասնաճյուղեր
                                                                
 Պահանջվող փաստաթղթեր 
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը: Կտեղեկացվեն միայն հարցազրույցի համար ընտրվածները  
 Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010 510 910 (Ներքին` 9605, 9606 (Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագրերի բաժին)
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
 Ներքին աուդիտի վարչության ՏՏ աուդիտոր
Վերջնաժամկետ՝ 01.07.2021 
 Ներքին աուդիտի վարչության ՏՏ աուդիտոր
Դիմել
Note
Մինչև՝ 01.07.2021(ներառյալ):
 Մրցութային աշխատատեղ 
  Ներքին աուդիտի վարչության ՏՏ աուդիտոր
 Պահանջվող կրթություն 
Բարձրագույն
  Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ 
• ՀՀ բանկերի գործունեությունը կարգավորող օրենսդրություն (խորացված)
• ՀՀ բանկերի գործունեությունը կարգավորող կանոնակարգեր (խորացված)
• ՀՀ օրենսդրություն (միջանկյալ)
• Հաշվապահական հաշվառում  (խորացված)
• Առնվազն 2 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ աուդիտի, բանկային կամ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում
 
  Գործարար որակներ 
• Պարտաճանաչություն
• Օրինապահություն և հուսալիություն
• Կազմակերպվածություն և աշխատանքի պլանավորում
• Հաղորդակցվելու կարողություն և համագործակցելու ունակություն
• Վերլուծելու ունակություն
• Թիմում աշխատելու ունակություն
• Նախաձեռնողականություն և վճռականություն
• Առողջ դատելու ընդունակություն և զգոնություն
• Կոորդինացում և վերահսկողություն
• Ռացիոնալ մտածելու կարողություն
• Ճկունություն
• Պատասխանատվություն
 
 Տեխնիկական հմտություններ 
• Microsoft Word, Excel
• CISA,CISM,CGEIT կամ CRISC հավաստագրի առկայությունը խրախուսելի է 
 Լեզուների իմացություն 
Հայերեն և անգլերեն՝ գերազանց, ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն
 Աշխատատեղի նպատակը
• Ռիսկերի վրա հիմնված աուդիտի պլանավորում և իրականացում
• Ստուգումների ընթացքում պարզաբանումների պահանջում, իրավիճակների քննարկում
• Ավտոմատացված համակարգերի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրման, դրանց շահագործման ընթացակարգերի և տեղեկատվական պաշտպանվածության համակարգի աուդիտ
• Բանկի կողմից տեղեկատվական անվտանգության քաղաքականության պահանջների կիրառման նկատմամբ ընթացիկ հսկողություն
• Բանկի գործունեության տեղեկատվական անվտանգությանն առնչվող հիմնախնդիրների ի հայտ բերում
• Հիմնական ուղղվածությունը ներառում, սակայն չի սահմանափակվում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և տեղեկատվական անվտանգության գործընթացներով
• Անհրաժեշտության դեպքում գործուղումներ ՀՀ մարզերի   մասնաճյուղեր
 
 Պահանջվող փաստաթղթեր 
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը: Կտեղեկացվեն միայն հարցազրույցի համար ընտրվածները  
 Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010 510 910 (Ներքին` 9605, 9606 (Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագրերի բաժին)
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
 Ներքին աուդիտի վարչության Գլխավոր աուդիտոր
Վերջնաժամկետ՝ 01.07.2021 
 Ներքին աուդիտի վարչության Գլխավոր աուդիտոր
Դիմել
Note
Մինչև՝ 01.07.2021(ներառյալ):
 Մրցութային աշխատատեղ 
  Ներքին աուդիտի վարչության Գլխավոր աուդիտոր
 Պահանջվող կրթություն 
Բարձրագույն
  Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ 
• ՀՀ բանկերի գործունեությունը կարգավորող օրենսդրություն (խորացված)
• ՀՀ բանկերի գործունեությունը կարգավորող կանոնակարգեր (խորացված)
• ՀՀ օրենսդրություն (միջանկյալ)
• Հարկային օրենսդրություն (միջանկյալ) • Հաշվապահական հաշվառում  (խորացված)
• Առնվազն 4 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ աուդիտի և բանկային ոլորտում
 
  Գործարար որակներ 
• Պարտաճանաչություն
• Օրինապահություն և հուսալիություն
• Կազմակերպվածություն և աշխատանքի պլանավորում
• Հաղորդակցվելու կարողություն և համագործակցելու ունակություն
• Վերլուծելու և մեծ տվյալների հետ աշխատելու ունակություն
• Թիմում աշխատելու ունակություն
• Նախաձեռնողականություն և վճռականություն
• Առողջ դատելու ընդունակություն և զգոնություն
• Կոորդինացում և վերահսկողություն
• Պատասխանատվություն
 
 Տեխնիկական հմտություններ 
Microsoft Office (խորացված)  
 Լեզուների իմացություն 
Հայերեն՝ գերազանց, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն
 Աշխատատեղի նպատակը
• Բանկի կառուցվածքային և տարածքային ստորաբաժանումներում ռիսկերի վրա հիմնված աուդիտի նախապատրաստում, իրականացում, հաշվետվությունների կազմում, արդյունքների ամփոփում և բաժնի պետին դրանց ներկայացում
• Ռիսկերի բացահայտման, գնահատման և նվազեցման ընթացակարգերի արդյունավետության աուդիտ
• Ավտոմատացված համակարգերի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրման, դրանց շահագործման ընթացակարգերի աուդիտ
• Ակտիվների և պարտավորությունների, ինչպես նաև Բանկի բիզնես գործընթացների վերլուծության միջոցով ռիսկերի գնահատում
• Հաշվապահական հաշվառման վարման ճշտության, հարկային և ֆինանսական հաշվետվություններում արտացոլված տեղեկատվության արժանահավատության աուդիտ Անհրաժեշտության դեպքում գործուղումներ ՀՀ մարզերի մասնաճյուղեր
 Պահանջվող փաստաթղթեր 
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը: Կտեղեկացվեն միայն հարցազրույցի համար ընտրվածները  
 Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010 510 910 (Ներքին` 9605, 9606 (Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագրերի բաժին)  
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
 Պլաստիկ քարտերի վարչության Հաշվարկների բաժնի պատասխանատու հերթապահ-օպերատորի ստաժոր /փորձնակ/
Վերջնաժամկետ՝ 15.07.2021
 Պլաստիկ քարտերի վարչության Հաշվարկների բաժնի պատասխանատու հերթապահ-օպերատորի ստաժոր /փորձնակ/
Դիմել
Note
Մինչև՝ 15.07.2021 (ներառյալ):
 Մրցութային աշխատատեղ 
  Պլաստիկ քարտերի վարչության Հաշվարկների բաժնի պատասխանատու հերթապահ-օպերատորի ստաժոր /փորձնակ/ (երեկոյան ժամը 18:00-ից մինչև առավոտյան ժամը 09:00-ն (գիշերային))
 Պահանջվող կրթություն 
Բարձրագույն
Պահանջվող աշխատանքային փորձ
Աշխատանքային փորձը բանկային ոլորտում կդիտվի որպես առավելություն  
  Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ 
• վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
• թիմում աշխատելու հմտություն
• համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
• նախաձեռնողականություն
• աշխատանքը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կատարելու ունակություն
• լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն
 
 Տեխնիկական հմտություններ 
MS Excel, MS Word ծրագրերի լավ իմացություն
 Լեզուների իմացություն 
Հայերեն՝ գերազանց, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն
 Պահանջվող փաստաթղթեր 
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը: Կտեղեկացվեն միայն հարցազրույցի համար ընտրվածները:
 Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010 510 910 (Ներքին` 9605, 9606 (Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագրերի բաժին)  
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
 Junior/Mid Database Developer ​
Վերջնաժամկետ՝   15.07.2021
Junior/Mid Database Developer
Դիմել
Note
15.07.2021
 Competitive workplace  
  Junior/Mid Database Developer
 Job Location 
IT department , Head Office, Yerevan, Armenia
 Job description 
As a Software Engineer at ARMECONOMBANK OJSC you will be part of a growing engineering team working on interesting and dynamic banking solutions.
 Required qualifications 
• Bachelor's or master's degree in Computer Science or related field
• 1-3 Years of experience in SQL Server development
• Strong understanding of schemas, table structures, data types, indexes and built-in functions
• Excellent problem solving and analytical skills
• Good communication skills
  Required candidate level 
Junior /Mid-level
 Technical skills  
Computer Literacy- MS Excel, MS Word  
 Job responsibilities
• Write stored procedures, functions, views and triggers
• Analyze and optimize query performance
• Improve SQL scripts
 
Required documents 
All the candidates shall send their CVs to hrm@aeb.am  e-mail address.  The subject field of the message should be filled with name, surname of the applicant and with the vacancy name. Only short-listed candidates will be informed.  
 Contact us  
Tel: 010 510 910 (internal: 9605, 9606 (Personnel Management and  Training Programs Division))
CV
Application submission order  
All the candidates shall send their CVs to hrm@aeb.am  e-mail address.  The subject field of the message should be filled with name, surname of the applicant and with the vacancy name.
Դիմել
 Junior/Mid software engineer ​
Վերջնաժամկետ՝   15.07.2021
Junior/Mid software engineer
Դիմել
Note
15.07.2021
 Competitive workplace  
  Junior/Mid software engineer
 Job Location 
IT department , Head Office, Yerevan, Armenia
 Job Description
As a Software Engineer at ARMECONOMBANK OJSC you will be part of a growing engineering team working on interesting and dynamic banking solutions.
 Required qualifications 
• Bachelor's or master's degree in Computer Science or related field
• 1-3 years of experience in full stack applications development using Microsoft stack
• 1-2 years of experience in ASP.NET MVC and Web API
• 1-2 years of experience with MS SQL Server, Entity Framework and ADO.NET
• 1-2 years of experience with Unit Test frameworks such as NUnit and XUnit
• Strong knowledge of C# with .NET Framework/Core
• Experience in web applications development and deployment using Azure DevOps
• Knowledge of React JS is a plus
• Ability to work with a team
• Good analytical and communication skills
 
  Required candidate level 
Junior /Mid-level
 Job responsibilities
• Full stack development using C#, SQL, React JS
• Write clean and reusable code
• Write unit tests
 
Required documents 
All the candidates shall send their CVs to hrm@aeb.am  e-mail address.  The subject field of the message should be filled with name, surname of the applicant and with the vacancy name. Only short-listed candidates will be informed.  
 Contact us  
Tel: 010 510 910 (internal: 9605, 9606 (Personnel Management and  Training Programs Division))  
CV
Application submission order  
All the candidates shall send their CVs to hrm@aeb.am  e-mail address.  The subject field of the message should be filled with name, surname of the applicant and with the vacancy name.
Դիմել
 Պլաստիկ քարտերի վարչության Հաշվարկների բաժնի պատասխանատու հերթապահ-օպերատորի ստաժոր /փորձնակ/
Վերջնաժամկետ՝ 31.07.2021
 Պլաստիկ քարտերի վարչության Հաշվարկների բաժնի պատասխանատու հերթապահ-օպերատորի ստաժոր /փորձնակ/ 
Դիմել
Note
Մինչև՝ 31.07.2021 (ներառյալ):
 Մրցութային աշխատատեղ 
  Պլաստիկ քարտերի վարչության Հաշվարկների բաժնի պատասխանատու հերթապահ-օպերատորի ստաժոր /փորձնակ/ (երեկոյան ժամը 18:00-ից մինչև առավոտյան ժամը 09:00-ն (գիշերային))
 Պահանջվող կրթություն
Բարձրագույն
Պահանջվող աշխատանքային փորձ
Աշխատանքային փորձը բանկային ոլորտում կդիտվի որպես առավելություն  
  Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ 
• վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
• թիմում աշխատելու հմտություն
• համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
• նախաձեռնողականություն
• աշխատանքը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կատարելու ունակություն
• լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն
 
 Տեխնիկական հմտություններ 
MS Excel, MS Word ծրագրերի լավ իմացություն
 Լեզուների իմացություն 
Հայերեն՝ գերազանց, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն
 Պահանջվող փաստաթղթեր 
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը: Կտեղեկացվեն միայն հարցազրույցի համար ընտրվածները:
 Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010 510 910 (Ներքին` 9605, 9606 (Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագրերի բաժին)  
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
  Վարկերի մոնիտորինգի բաժնի մասնագետ
Վերջնաժամկետ՝ 17.07.2021
 Վարկերի մոնիտորինգի բաժնի մասնագետ  
Դիմել
Note
17.07.2021
 Մրցութային աշխատատեղ
  Վարկերի մոնիտորինգի բաժնի մասնագետ
 Պահանջվող կրթություն 
Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ տեխնիկական  կրթություն 
Պահանջվող աշխատանքային փորձ
Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ
  Մասնագիտական գիտելիքներ և  հմտություններ 
• Հաղորդակցվելու կարողություն
• Սպասարկման հմտություն
• Աշխատանքի անհրաժեշտ քանակ ապահովելու կարողություն
• Վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
• Թիմում աշխատելու հմտություն
• Համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
• Վճռականություն
• Աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն
• Նախաձեռնողական
• Ճկունություն
 
 Տեխնիկական հմտություններ 
MS Excel, MS Word ծրագրերի լավ իմացություն  
 Լեզուների իմացություն
Հայերեն՝ գերազանց, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն  
 Պահանջվող փաստաթղթեր 
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am  էլեկտրոնային հասցեով` պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը: Կտեղեկացվեն միայն թեստավորման համար ընտրվածները:  
 Հետադարձ կապ 
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագրերի բաժին/)    
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
Թարմացվել է` 17/06/2021 16:45