86 86
ENG

Թափուր աշխատատեղեր

 Իրավաբանական վարչությունում իրավախորհրդատու 
Վերջնաժամկետ՝ 22.10.2020թ․
  Իրավախորհրդատու  
Դիմել
Note
 22.10.2020թ.
 Մրցութային աշխատատեղ 
  Իրավախորհրդատու  
 Պահանջվող կրթությունը 
Բարձրագույն իրավաբանական կրթություն   
Պահանջվող աշխատանքային            փորձը
Աշխատանքային փորձը ցանկալի է  
    Գործառույթներ 
•Բանկի հայցերի, բողոքների և իրավական բնույթի այլ փաստաթղթերի կազմում
•Բանկի իրավունքների և շահերի ներկայացում, դատարաններում և/կամ  այլ մարմիններում
•Վարկերի վերադարձման ուղությամբ իրավական գործողությունների ձեռնարկում
• Իրավաբանական խորհրդատվության տրամադրում
• Հաճախորդների դիմումների, բողոքների վերաբերյալ պատասխանների կազմում
•Պայմանագրերի նախագծերի կազմում և ստուգում
•Վարկային գործերով եզրակացությունների տրամադրում •Բանկի ներքին ակտերով Իրավաբանական վարչության խնդիրների կատարման համար սահմանված այլ գործառույթների իրականացում  
   Մասնագիտական գիտելիքներ              և հմտություններ 
•Հաղորդակցվելու կարողություն
•Աշխատանքի անհրաժեշտ քանակ ապահովելու կարողություն
•Թիմում աշխատելու հմտություն
•Համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
•Վճռականություն
•Աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն
•Նախաձեռնողականություն
•Ճկունություն    
   Տեխնիկական հմտություններ 
MS Word, MS Excel ծրագրերի լավ իմացություն
Լեզուների իմացություն
Հայերեն՝ գերազանց, անգլերեն՝ գերազանց, ռուսերեն լեզվի լավ իմացություն  
 Պահանջվող փաստաթղթերը 
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու մրցույթային աշխատատեղի անվանումը։Կտեղեկացվեն միայն հարցազրույցի համար ընտրվածները  
 Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010 510 910 (Ներքին` 9605, 9606 (Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագրերի բաժին)  
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
 Գործադիր տնօրենի տեղակալի օգնական-գործավարուհի 
Վերջնաժամկետ՝ 23.10.2020թ
 Գործադիր տնօրենի տեղակալի օգնական-գործավարուհի  
Դիմել
Note
Մինչև՝ 23.10.2020թ (ներառյալ):
 Մրցութային աշխատատեղ 
  Գործադիր տնօրենի տեղակալի օգնական-գործավարուհի
Պահանջվող կրթությունը 
Բարձրագույն կրթություն 
Պահանջվող աշխատանքային            փորձը
Աշխատանքային փորձը ցանկալի է  
 Մասնագիտական գիտելիքներ և                հմտություններ 
•Պարտաճանաչություն
•Օրինապահություն և հուսալիություն 
•Հաղորդակցվելու կարողություն և համագործակցելու ունակություն 
•Կազմակերպվածություն և աշխատանքի պլանավորում
•Վերլուծելու, առողջ դատելու ընդունակություն և զգոնություն
•Թիմում աշխատելու ունակություն
•Ճկունություն
•Նախաձեռնողականություն և վճռականություն
•Աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն
 
   Գործառույթներ  
•Բանկի Գործադիր տնօրենի տեղակալի ամենօրյա ընթացիկ գործունեության արդյունավետության ապահովում:
•Ղեկավարների աշխատանքային գրաֆիկին հետևում, հեռախոսազանգերին պատասխանում, հյուրերի դիմավորում, քաղաքացիների ընդունելությունների կազմակերպում և այլ հանձնարարականների կատարում:
•Բանկը ներկայացնող և այլ համապատասխան նյութերի, թղթակցությունների, հաշվետվությունների, արձանագրությունների թարգմանություններ, տպագրություն:
  Տեխնիկական հմտություններ 
MS Word, MS Excel, ծրագրերի իմացություն
Լեզուների իմացություն 
Հայերեն՝ գերազանց, անգլերեն  և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն
Պահանջվող փաստաթղթերը 
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը: Կտեղեկացվեն միայն հարցազրույցի համար ընտրվածները
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010 510 910 (Ներքին` 9605, 9606 (Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագրերի բաժին)
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
Մասնաճյուղի կառավարիչ /Երևան քաղաքում և ՀՀ մարզերում/  
Վերջնաժամկետ՝ 23․10․2020 թ․
Մասնաճյուղի կառավարիչ /Երևան քաղաքում և ՀՀ մարզերում/
Դիմել
Note
23․10․2020    
 Մրցութային աշխատատեղ՝
  Մասնաճյուղի կառավարիչ /Երևան քաղաքում և ՀՀ մարզերում/
 Պահանջվող կրթությունը 
Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն 
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ       
   Մասնագիտական գիտելիքներ և              հմտություններ 
•Հաղորդակցվելու կարողություն
•Սպասարկման հմտություն
•Աշխատանքի անհրաժեշտ քանակ ապահովելու կարողություն 
•Վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն 
•Թիմում աշխատելու հմտություն 
•Համագործակցելու և բանակցելու ունակություն 
•Վճռականություն 
•Աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն 
•Նախաձեռնողականություն
•Ճկունություն   
   Տեխնիկական հմտություններ 
MS Word, MS Excel, ծրագրերի իմացություն
 Լեզուների իմացություն
Հայերեն՝ գերազանց, անգլերեն  և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն
 Պահանջվող փաստաթղթերը 
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը: Կտեղեկացվեն միայն հարցազրույցի համար ընտրվածները  
 Հետադարձ կապ
Հեռախոս՝ 010 510 910 (Ներքին` 9605, 9606 (Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագրերի բաժին))
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
Թարմացվել է` 05/10/2020 18:07