86 86
ENG

Թափուր աշխատատեղեր

Մասնաճյուղերում ստաժոր/փորձնակ/ հաշվապահ-գանձապահ, վարկային մասնագետ/
Վերջնաժամկետ՝ 01.12.2021.
  Մասնաճյուղերում ստաժոր//փորձնակ/ հաշվապահ-գանձապահ, վարկային մասնագետ/
Դիմել
Note
Մինչև 01.12.2021 (ներառյալ):
Մրցութային աշխատատեղ՝
<<ՀԱՅԷԿՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ մասնաճյուղերում ստաժոր//փորձնակ/ հաշվապահ-գանձապահ, վարկային մասնագետ/
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն:  
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ:  
 Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
Հաղորդակցվելու կարողություն
Սպասարկման հմտություն
Աշխատանքի անհրաժեշտ քանակ ապահովելու կարողություն
Վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
Թիմում աշխատելու հմտություն
Համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
Վճռականություն
Աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն
Նախաձեռնողականություն
Ճկունություն
 
   Տեխնիկական հմտություններ՝
MS Excel, MS Word ծրագրերի լավ իմացություն
  Լեզուների իմացություն՝
Հայերեն` գերազանց,  ռուսերեն, անգլերեն լեզուների լավ իմացություն
 
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:  
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)        
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
 Կառավարիչներ  մասնաճյուղերում
Վերջնաժամկետ՝ 01.12.2021թ 
Կառավարիչներ  մասնաճյուղերում
Դիմել
Note
Մինչև՝ 01.12.2021թ (ներառյալ):
Մրցութային աշխատատեղ՝
Կառավարիչներ Երևան քաղաքի և ՀՀ մարզերի մասնաճյուղերում
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն  
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Համանուն աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ  
 Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
-    Պարտաճանաչություն
-    Օրինապահություն և հուսալիություն
-    Կազմակերպվածություն և աշխատանքի պլանավորում
-    Ճկունություն
-   Աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն
-   Վերլուծելու ունակություն
-    Թիմում աշխատելու ունակություն
-    Նախաձեռնողականություն և վճռականություն:
-    Առողջ դատելու ընդունակություն և զգոնություն
-    Կոորդինացում և վերահսկողություն
 
   Տեխնիկական հմտություններ՝
MS Excel, MS Word ծրագրերի իմացություն
  Լեզուների իմացություն՝
Հայերեն` գերազանց,  ռուսերեն, անգլերեն լեզուների լավ իմացություն
 
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:  
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)  
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
 Կրտսեր/ միջին ծրագրային ապահովման ինժեներ (Junior/Mid software engineer) 
Վերջնաժամկետ՝ 01.12.2021
 Կրտսեր/ միջին ծրագրային ապահովման ինժեներ (Junior/Mid software engineer) 
Դիմել
Note
  01.12.2021 
 Մրցութային աշխատատեղ 
  Կրտսեր/ միջին ծրագրային ապահովման ինժեներ (Junior/Mid software engineer)
 Պահանջվող կրթություն 
Բակալավրի կամ մագիստրոսի աստիճան համակարգչային գիտությունների կամ հարակից ոլորտներում
Պահանջվող աշխատանքային փորձ
Աշխատանքային փորձը պարտադիր է  
  Աշխատանքային պարտականություններ  
•Full - stack մշակում՝  C#, SQL, React JS կիրառմամբ,
•Գրել  մաքուր և բազմակի օգտագործման կոդ,
•Գրել unit թեսթեր: 
 
 Մասնագիտական գիտելիքներ և                հմտություններ 
•Microsoft stack-ի կիրառմամբ full stack հավելվածների մշակման 1-3 տարվա փորձ
•ASP.NET MVC և  Web API-ի 1-2 տարվա փորձ
•MS SQL Server, Entity Framework և ADO.NET-ի 1-2 տարվա փորձ
•Unit Test-ի (ինչպիսիք են ՝ NUnit- ը և XUnit- ը,) 1-2 տարվա փորձ
•C# with .NET Framework-ի վերաբերյալ խորքային գիտելիքներ
•Azure DevOps-ի միջոցով վեբ հավելվածների մշակման փորձ
•React JS-ի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն
•Թիմում աշխատելու ունակություն
•Վերլուծական և hաղորդակցման հմտություններ
 
 Տեխնիկական հմտություններ 
MS Word, MS Excel, ծրագրերի լավ իմացություն
 Լեզուների իմացություն
Հայերեն՝ գերազանց, անգլերեն  և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն
 Պահանջվող փաստաթղթեր 
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը: Կտեղեկացվեն միայն թեստավորման համար ընտրվածները:  
 Հետադարձ կապ 
Հեռախոս՝ 010 510 910 (Ներքին` 9605, 9606 (Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագրերի բաժին)        
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
 Կրտսեր/ միջին տվյալների բազայի ծրագրավորող (Database developer)  
Վերջնաժամկետ՝ 01.12.2021
 Կրտսեր/ միջին տվյալների բազայի ծրագրավորող (Database developer) 
Դիմել
Note
  01.12.2021 
 Մրցութային աշխատատեղ 
  Կրտսեր/ միջին տվյալների բազայի ծրագրավորող (Database developer)
 Պահանջվող կրթություն 
Բարձրագույն կրթություն   
Պահանջվող աշխատանքային փորձ
Աշխատանքային փորձը պարտադիր է  
    Աշխատանքային պարտականություններ  
•Ստեղծել պահվող ընթացակարգեր, գործառույթներ, թրիգերներ,
•Վերլուծել և օպտիմալացնել հարցման կատարումը,
•Բարելավել SQL սկրիպտները: 
   
   Մասնագիտական գիտելիքներ և                հմտություններ 
•Բակալավրի կամ մագիստրոսի աստիճան համակարգչային գիտությունների կամ հարակից ոլորտներում
•SQL Server մշակման 1-3 տարվա փորձ
•Աղյուսակի կառուցվածքների, տվյալների տեսակների, ինդեքսների և ներկառուցված գործառույթների վերաբերյալ հստակ պատկերացում
•Խնդիրների լուծման և վերլուծական գերազանց հմտություններ
•Հաղորդակցման գերազանց հմտություններ
   
   Տեխնիկական հմտություններ 
MS Word, MS Excel, ծրագրերի լավ իմացություն
 Լեզուների իմացություն
Հայերեն՝ գերազանց, անգլերեն  և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն  
 Պահանջվող փաստաթղթեր 
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը: Կտեղեկացվեն միայն թեստավորման համար ընտրվածները:  
   Հետադարձ կապ 
Հեռախոս՝ 010 510 910 (Ներքին` 9605, 9606 (Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագրերի բաժին)          
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
Առևտրային վարկերի գծով մասնագետ <<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ մասնաճյուղերում
Վերջնաժամկետ՝ 27.11.2021թ 
 Առևտրային վարկերի գծով մասնագետ <<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ մասնաճյուղերում 
Դիմել
Note
Մինչև՝  21.11.2021թ  (ներառյալ):
Մրցութային աշխատատեղ՝
Առևտրային վարկերի գծով մասնագետ <<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ մասնաճյուղերում
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն կրթություն  (Տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն)  
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ  
 Աշխատանքային պարտականությունները 
-  Բանկի կողմից առաջարկվող վարկատեսակների վերաբերյալ պոտենցյալ հաճախորդների տեղեկացվածության ապահովում
-  Նոր հաճախորդների ակտիվ ներգրավման աշխատանքների իրականացում
-  Նոր և ընթացիկ հաճախորդների հետ մշտական աշխատանքի իրականացում
-  Վարկային հայտերի ուսումնասիրություն, այցելություններ հաճախորդների գործունեության վայր և նրանց ֆինանսատնտեսական վիճակի վերլուծություն
-  Վարկային ռիսկերի գնահատում, վարկունակության և վճարունակության գնահատում
-  Վարկային գործերի ներկայացում վարկային կոմիտե
Վարկային փաթեթի ձևավորում, վարկերի տրամադրում, տրամադրված վարկերի պարբերական մոնիտորինգի իրականացում  
 Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
- վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
- թիմում աշխատելու հմտություն
- համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
- նախաձեռնողականություն
- աշխատանքը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կատարելու ունակություն
- լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն
- ճկունություն
- վաճառքի հմտությունների առկայություն` պահանջարկի բացահայտում,  բանակցությունների վարում
   
   Տեխնիկական հմտություններ՝
MS Excel, MS Word ծրագրերի լավ իմացություն
  Լեզուների իմացություն՝
Հայերեն` գերազանց,  ռուսերեն, անգլերեն լեզուների լավ իմացություն
 
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:  
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)      
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
 POS տերմինալների տեղադրման, սպասարկման և ներգրավման բաժնի մասնագետ
Վերջնաժամկետ՝ 26.11.2021թ 
Պլաստիկ քարտերի վարչության POS տերմինալների տեղադրման, սպասարկման և ներգրավման բաժնի մասնագետ 
Դիմել
Note
Մինչև՝  26.11.2021թ  (ներառյալ):
Մրցութային աշխատատեղ՝
POS տերմինալների տեղադրման, սպասարկման և ներգրավման բաժնի մասնագետ
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն  
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Առնվազն 1 տարի  
 Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
- POS Տերմինալների տեղադրում, գրանցում, սպասարկում և ներգրավում
- Վիրտուալ POS տերմինալների(vPOS) գրանցում, սպասարկում և ներգրավում - Վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
- Թիմում աշխատելու հմտություն
- Համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
-  Նախաձեռնողականություն
-  Աշխատանքը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կատարելու ունակություն
-  Լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն
   
   Տեխնիկական հմտություններ՝
MS Excel, MS Word ծրագրերի լավ իմացություն
  Լեզուների իմացություն՝
Հայերեն` գերազանց,  ռուսերեն, անգլերեն լեզուների լավ իմացություն
 
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:  
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)      
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
 Հաճախորդների աջակցման կենտրոնի պատասխանատու հերթապահ-օպերատոր 
Վերջնաժամկետ՝ 24.12.2021
 Հաճախորդների աջակցման կենտրոնի պատասխանատու հերթապահ-օպերատոր 
Դիմել
Note
  24.12.2021 
 Մրցութային աշխատատեղ 
  Հաճախորդների աջակցման կենտրոնի պատասխանատու հերթապահ-օպերատոր /գիշերային/
 Պահանջվող կրթություն 
Բարձրագույն կրթություն   
Պահանջվող աշխատանքային փորձ
Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ  
    Աշխատանքային պարտականություններ  
•Հաճախորդների զանգերի սպասարկում,
•Հեռախոսով պրոդուկտների ներկայացումը, վաճառքի իրականացում,
•Նոր հաճախորդների ներգրավում: 
   
   Մասնագիտական գիտելիքներ և                հմտություններ 
•Հաղորդակցվելու կարողություն
•Սպասարկման հմտություն
•Աշխատանքի անհրաժեշտ քանակ ապահովելու կարողություն
•Վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
•Թիմում աշխատելու հմտություն
•Համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
•Վճռականություն
•Աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն
•Նախաձեռնողականություն
•Ճկունություն
•Լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն 
   
   Տեխնիկական հմտություններ 
MS Word, MS Excel, ծրագրերի լավ իմացություն
 Լեզուների իմացություն
Հայերեն՝ գերազանց, անգլերեն  և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն  
 Պահանջվող փաստաթղթեր 
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը: Կտեղեկացվեն միայն թեստավորման համար ընտրվածները:  
   Հետադարձ կապ 
Հեռախոս՝ 010 510 910 (Ներքին` 9605, 9606 (Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագրերի բաժին)      
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
Հաճախորդների աջակցման կենտրոնի մասնագետ 
Վերջնաժամկետ՝ 24.12.2021
 Հաճախորդների աջակցման կենտրոնի մասնագետ  
Դիմել
Note
  24.12.2021 
 Մրցութային աշխատատեղ 
  Հաճախորդների աջակցման կենտրոնի մասնագետ
 Պահանջվող կրթություն 
Բարձրագույն կրթություն   
Պահանջվող աշխատանքային փորձ
  Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ  
    Աշխատանքային պարտականություններ  
•Հաճախորդների զանգերի սպասարկում
•Հեռախոսով պրոդուկտների ներկայացումը, վաճառքի իրականացում 
•Նոր հաճախորդների ներգրավում    
   Մասնագիտական գիտելիքներ և               հմտություններ 
•Հաղորդակցվելու կարողություն 
•Սպասարկման հմտություն 
•Աշխատանքի անհրաժեշտ քանակ ապահովելու կարողություն 
•Վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն 
•Թիմում աշխատելու հմտություն 
•Համագործակցելու և բանակցելու ունակություն 
•Վճռականություն 
•Աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն 
•Նախաձեռնողականություն 
•Ճկունություն 
•Լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն 
   
   Տեխնիկական հմտություններ 
MS Word, MS Excel, ծրագրերի լավ իմացություն
 Լեզուների իմացություն
Հայերեն՝ գերազանց, անգլերեն  և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն  
 Պահանջվող փաստաթղթեր 
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը: Կտեղեկացվեն միայն թեստավորման համար ընտրվածները:  
   Հետադարձ կապ 
Հեռախոս՝ 010 510 910 (Ներքին` 9605, 9606 (Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագրերի բաժին)  
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
Թարմացվել է` 25/11/2021 18:18