86 86
ENG

Թափուր աշխատատեղեր

 Վարկերի մոնիթորինգի բաժնի մասնագետ
Վերջնաժամկետ՝ 15.05.2021թ
 Վարկերի մոնիթորինգի բաժնի մասնագետ
Դիմել
Note
15.05.2021
 Մրցութային աշխատատեղ 
  Վարկերի մոնիթորինգի բաժնի մասնագետ
 Պահանջվող կրթությունը 
Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն 
Պահանջվող աշխատանքային            փորձը
Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ  
 Մասնագիտական գիտելիքներ և                հմտություններ 
•Հաղորդակցվելու կարողություն
•Սպասարկման հմտություն
•Աշխատանքի անհրաժեշտ քանակ ապահովելու կարողություն
•Վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
•Թիմում աշխատելու հմտություն
•Համագործակցելու և բանակցելու ունակությու
•Վճռականություն
•Աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն
•Նախաձեռնողականություն
•Ճկունություն  
                                          Տեխնիկական հմտություններ 
MS Excel, MS Word ծրագրերի լավ իմացություն
 Լեզուների իմացություն 
Հայերեն՝ գերազանց, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն
 Պահանջվող փաստաթղթերը 
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը: Կտեղեկացվեն միայն հարցազրույցի համար ընտրվածները  
 Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010 510 910 (Ներքին` 9605, 9606 (Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագրերի բաժին)
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
Հաճախորդների աջակցման կենտրոնի պատասխանատու հերթապահ-օպերատոր 
Վերջնաժամկետ՝ 24.04.2021
 Հաճախորդների աջակցման կենտրոնի պատասխանատու հերթապահ-օպերատոր
Դիմել
Note
  24.04.2021 
 Մրցութային աշխատատեղ՝
  Հաճախորդների աջակցման կենտրոնի պատասխանատու հերթապահ-օպերատոր /գիշերային/
 Պահանջվող կրթությունը 
Բարձրագույն կրթություն   
Պահանջվող աշխատանքային            փորձը
Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ  
    Աշխատանքային պարտականություններ  
•Հաճախորդների զանգերի սպասարկում,
•Հեռախոսով պրոդուկտների ներկայացումը, վաճառքի իրականացում,
•Նոր հաճախորդների ներգրավում: 
   
   Մասնագիտական գիտելիքներ և              հմտություններ 
•Հաղորդակցվելու կարողություն
•Սպասարկման հմտություն
•Աշխատանքի անհրաժեշտ քանակ ապահովելու կարողություն
•Վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
•Թիմում աշխատելու հմտություն
•Համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
•Վճռականություն
•Աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն
•Նախաձեռնողականություն
•Ճկունություն
•Լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն 
   
   Տեխնիկական հմտություններ 
MS Word, MS Excel, ծրագրերի լավ իմացություն
 Լեզուների իմացություն
Հայերեն՝ գերազանց, անգլերեն  և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն  
 Պահանջվող փաստաթղթերը 
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը: Կտեղեկացվեն միայն թեստավորման համար ընտրվածները:  
   Հետադարձ կապ
Հեռախոս՝ 010 510 910 (Ներքին` 9605, 9606 (Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագրերի բաժին)
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
 Հաճախորդների աջակցման կենտրոնի մասնագետ 
Վերջնաժամկետ՝ 24.04.2021
 Հաճախորդների աջակցման կենտրոնի մասնագետ  
Դիմել
Note
  24.04.2021 
 Մրցութային աշխատատեղ՝
  Հաճախորդների աջակցման կենտրոնի մասնագետ
 Պահանջվող կրթությունը 
Բարձրագույն կրթություն   
Պահանջվող աշխատանքային            փորձը
Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ  
    Աշխատանքային պարտականություններ  
•Հաճախորդների զանգերի սպասարկում
•Հեռախոսով պրոդուկտների ներկայացումը, վաճառքի իրականացում 
•Նոր հաճախորդների ներգրավում    
   Մասնագիտական գիտելիքներ և                    հմտություններ 
•Հաղորդակցվելու կարողություն 
•Սպասարկման հմտություն 
•Աշխատանքի անհրաժեշտ քանակ ապահովելու կարողություն 
•Վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն 
•Թիմում աշխատելու հմտություն 
•Համագործակցելու և բանակցելու ունակություն 
•Վճռականություն 
•Աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն 
•Նախաձեռնողականություն 
•Ճկունություն 
•Լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն 
   
   Տեխնիկական հմտություններ 
MS Word, MS Excel, ծրագրերի լավ իմացություն
 Լեզուների իմացություն
Հայերեն՝ գերազանց, անգլերեն  և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն  
 Պահանջվող փաստաթղթերը 
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը: Կտեղեկացվեն միայն թեստավորման համար ընտրվածները:  
   Հետադարձ կապ 
Հեռախոս՝ 010 510 910 (Ներքին` 9605, 9606 (Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագրերի բաժին)
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
Մասնաճյուղի կառավարիչ  
Վերջնաժամկետ՝ 26․04․2021
Մասնաճյուղի կառավարիչ
Դիմել
Note
26․04․2021 
 Մրցութային աշխատատեղ՝
  Մասնաճյուղի կառավարիչ
 Պահանջվող կրթությունը 
Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն 
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ       
 Մասնագիտական գիտելիքներ և              հմտություններ 
•Հաղորդակցվելու կարողություն
•Սպասարկման հմտություն
•Աշխատանքի անհրաժեշտ քանակ ապահովելու կարողություն 
•Վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
•Թիմում աշխատելու հմտություն
•Համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
•Վճռականություն
•Աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն
•Նախաձեռնողականություն
•Ճկունություն
 
 Տեխնիկական հմտություններ 
MS Word, MS Excel, ծրագրերի իմացություն
 Լեզուների իմացություն
Հայերեն՝ գերազանց, անգլերեն  և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն
 Պահանջվող փաստաթղթերը 
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը: Կտեղեկացվեն միայն հարցազրույցի համար ընտրվածները  
 Հետադարձ կապ
Հեռախոս՝ 010 510 910 (Ներքին` 9605, 9606 (Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագրերի բաժին))
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
 Քարտուղարության մասնագետ 
Վերջնաժամկետ՝ 30.04.2021
 Քարտուղարության մասնագետ  
Դիմել
Note
  30.04.2021 
 Մրցութային աշխատատեղ 
  Գործադիր տնօրենի տեղակալի օգնական-գործավարուհի
 Պահանջվող կրթությունը 
Բարձրագույն կրթություն 
Պահանջվող աշխատանքային            փորձը
Աշխատանքային փորձը ցանկալի է  
 Մասնագիտական գիտելիքներ և                     հմտություններ 
•Պարտաճանաչություն
•Օրինապահություն և հուսալիություն 
•Հաղորդակցվելու կարողություն և համագործակցելու ունակություն 
•Կազմակերպվածություն և աշխատանքի պլանավորում
•Վերլուծելու, առողջ դատելու ընդունակություն և զգոնություն
•Թիմում աշխատելու ունակություն
•Ճկունություն
•Նախաձեռնողականություն և վճռականություն
•Աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն
 
   Գործառույթներ  
•Ընթացիկ փաստաթղթաշրջանառության գործընթացի համակարգում •Բանկի տարածքային և կառուցվածքային ստորաբաժանումներին շրջաբերական նամակների, հրամանների  և տեղեկատվական ամփոփագրերի ուղարկում •Էլեկտրոնային փոստով ստացվող փաստաթղթերի մուտքագրում ծրագիր:    
 Տեխնիկական հմտություններ 
MS Word, MS Excel, ծրագրերի իմացություն
   Լեզուների իմացություն 
Հայերեն, անգլերեն  և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն  
 Պահանջվող փաստաթղթերը 
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը: Կտեղեկացվեն միայն հարցազրույցի համար ընտրվածները  
 Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010 510 910 (Ներքին` 9605, 9606 (Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագրերի բաժին)
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
 Գործադիր տնօրենի տեղակալի օգնական-գործավարուհի 
Վերջնաժամկետ՝ 07.05.2021 
 Գործադիր տնօրենի տեղակալի օգնական-գործավարուհի  
Դիմել
Note
Մինչև՝ 07.05.2021 (ներառյալ):
 Մրցութային աշխատատեղ 
  Գործադիր տնօրենի տեղակալի օգնական-գործավարուհի
 Պահանջվող կրթությունը 
Բարձրագույն կրթություն 
Պահանջվող աշխատանքային            փորձը
Աշխատանքային փորձը ցանկալի է  
 Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ 
•Պարտաճանաչություն
•Օրինապահություն և հուսալիություն 
•Հաղորդակցվելու կարողություն և համագործակցելու ունակություն 
•Կազմակերպվածություն և աշխատանքի պլանավորում
•Վերլուծելու, առողջ դատելու ընդունակություն և զգոնություն
•Թիմում աշխատելու ունակություն
•Ճկունություն
•Նախաձեռնողականություն և վճռականություն
•Աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն
 
   Գործառույթներ  
•Բանկի Գործադիր տնօրենի տեղակալի ամենօրյա ընթացիկ գործունեության արդյունավետության ապահովում:
•Ղեկավարների աշխատանքային գրաֆիկի  հետևում, հեռախոսազանգերի պատասխանում, հյուրերի դիմավորում, քաղաքացիների ընդունելությունների կազմակերպում և այլ հանձնարարականների կատարում:
•Բանկը ներկայացնող և այլ համապատասխան նյութերի, թղթակցությունների, հաշվետվությունների, արձանագրությունների թարգմանություններ, տպագրություն:    
   Տեխնիկական հմտություններ 
MS Word, MS Excel, ծրագրերի իմացություն  
   Լեզուների իմացություն 
Հայերեն, անգլերեն  և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն  
 Պահանջվող փաստաթղթերը 
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը: Կտեղեկացվեն միայն հարցազրույցի համար ընտրվածները  
 Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010 510 910 (Ներքին` 9605, 9606 (Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագրերի բաժին)  
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
Թարմացվել է` 19/04/2021 15:34